referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Finančné riadenie podniku
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 393
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti investičných projektov

Na hodnotenie ekonom. efektívnosti projektov sa používajú rôzne metódy. Najčastejšie sú:
a) čistá súčasná hodnota
- vyj. rozdiel medzi súčasnou hodnotou ročných peňaž. príjmov z projektu a kapit. výdavkov
b) doba návratnosti
- doba, za kt. sa zaplatia začiat. kapitálové výdavky z budúcich peňaž. príjmov z investície

Finančné zdroje podniku

1.Finančné zdroje podľa účelu, na kt. sú určené
a)finanč. zdroje ako kapitál (kapitálové) – slúžia na investovanie do nových budov, strojov a zariadení a na modernizáciu a rozširovanie výrobnej kapacity
b)finanč. zdroje ako peniaze (peňažné) – slúžia na zabezpeč. krátk. potrieb – platobnej schopnosti - likvidity podniku

2.Finačné zdroje podľa vlastníctva:
a)vlastné –vklad majiteľa(ZI), zisk, odpisy, zdroje získané z nepeň. zložiek maj. podniku (predaj nepotreb. strojov, zásob...)nenávratné dotácie.
b)cudzie – všetky druhy úverov, pôžičiek a záväzkov

3.Finančné zdroje podľa doby splatnosti:
a)krátkodobé – s dobou plat. do 1 roka
b)dlhodobé – s dobou plat. vyššou ako 1 rok.

4.Finančné zdroje podľa spôsobu získavania (podľa zdrojov plynutia):
a)interné – zisk, odpisy, ostatné interné finančné zdroje
b)externé – vklady vlastníkov, úvery, dotácie, osobitné formy financovania

Interné finančné zdroje

Často sa nazýva samofinancovaním. Sú výsledkom vlastnej podnik. činnosti.
Rozlišujeme samofinancovanie:
a) v užšom slova zmysle – len zo zisku, po úhrade daní, dividend a tantiém
b) v širšom slova zmysle – zo zisku a z odpisov

·Zisk
Najdôležitejší interný finanč. zdroj, kt. vyj. úspešnosť a efektívnosť podnik. činnosti. Zisk je najvýzn. zložkou interných finanč. zdrojov a samofinancovania. Rozsah financovania zo zisku závisí predovšetk. od platných legislatívnych úprav rozdeľovania zisku al. od spoločenských zmlúv

·Odpisy
Peňaž. vyj. opotrebenia DM. Výška odpisov závisí od rozsahu majektu, štruktúry, ocenenia majetku a od zvolenej metódy odpisovania. Podnik môže používať odpisy na financovanie akýchkoľvek potrieb. Nie sú účelovo viazané.

·Ostatné interné finančné zdroje
- zdroje z predaja nepotreb. majetku podniku
- rezervné fondy

Externé finančné zdroje

- nie sú výsledkom podnik. činnosti. Väčšinu z nich podnik získava na finanč. trhoch. Patria sem aj
niektoré vlastné finanč. zdroje, napr. vklady vlastníkov a dotácie.

·Vklady vlastníkov
- základný externý finanč. zdroj. Zahŕňa vklady vlastníkov na začiatku podnikania i dodatočné
vklady (zvyšovanie ZI). Rozsah vkladu závidí od právnej formy podniku.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9728 731 slov
Finančné riadenie podniku SOŠ 2.9608 849 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.