referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Peter,Pavol
Streda, 29. júna 2022
Vnútorný obchod
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 265
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
3.) Podľa metódy práce:
a.) maloobchodný predaj realizovaný v maloobchod. predajniach:
-špecializované predajne
-obchodné domy
-supermarkety
-predajne s predĺž. prevádzkou
-hypermarkety
b.) Maloobchodný predaj realizovaný bez predajných priestorov:
-katalógový predaj – ide o tzv. zásielkový obchod. Uskutočňuje sa prostredn. katalógu, kt. sa zasielajú vybraným skup. zákazníkov al. sa ponúkajú v predajniach. Vykonávajú ho výrob. aj obchod. organizácie ako súčasť odbytovej činnosti, ale aj samostatné obchod. podniky, tzv. zásielkové obchodné domy, kt. túto činnosť vykonávajú ako hlavné (Quelle, Otto,...)


Priamy marketing (direct marketing) – je rozvinutou formou predaja v hospo. vyspelých štátoch. Spočíva v tom, že predávajúci zostavia reklamnú kampaň, v kt. výr. zákazníkom predstavia a spotrebiteľ si ho objedná telefonicky alebo prostredníctvom pošty (Teleshoping).
Predaj prostredníctvom automatov – najčast. sa vyskytujú automaty na lístky MHD, horúce nápoje, drobné výr. potrav. a drogériového charakteru, cigarety,...Zvláštnym druhom je bankomat.
Výhodou je nepretržitosť, k dispozícii 24 hod. denne. Nevýhodami sú: nákladný predaj (údržba, krádež, časté dopĺňania tov.,...), vyššie ceny tov. (o 15-20 %)
Predaj prostred. obch. cestujúcich – podomový predaj. Obch. cestujúci navštevujú obyv. a ponúkajú im obmedzený sortiment drob. tov. (AVON) Výhodou je osobná obsluha a pohodlie pri nákupe, nevýhodou sú vysoké ceny
Elektronický obchod – moderná forma predaja vo všetkých oblastiach obchodu a podnikania využívajúc pritom internetové technológie.


Tendencia v maloobchode

-v súčasnosti narastá počet maloobch. jednotiek, kt. sa dostávajú do ur. formy spoločnej maloobch. činnosti. Prejavuje sa to najmä v týchto typoch:
a.)filiálkové reťazcové predajne
b.)franšízingové organizácie

a.) filiálkové reťazcové predajne:
-ide o predajne s pobočkami na viacerých miestach územného celku. Filiálky predávajú podobný tov., majú centrálne nakupovanie, spoločné vlastníctvo aj kontrolu. Vyskytujú sa vo všetkých formách maloobch. Výhodou je, že pri nákupe veľkého mn. nakupujú za nižšie ceny. Na úrovni podniku zamestnávajú špecialistov, kt. sa zaoberajú tvorbou cien, propagáciou, nákupom, predajom, kontrolu zásob, plánovaním predaja. N na reklamu sa rozdeľujú na mnohé predajne.

b.) franšízingové organizácie:
-franšízing je moderná obchod. metóda. Ide o dohodu medzi majiteľom licencie a nezávislým podnikateľom, kt. kupuje od majiteľa licencie právo poskytovať rovnaké služby, používať rovnaký postup al. zavedenú obch. značku (McDonald´s).

Označenie účastníkov:
-franšizér – poskytovateľ franší. licencie
-franšízant – nadobúdateľ licencie

Hl. znaky franšízingu:
-licencia na podnikanie, kt. sa vykonáva počas ur. doby v ur. geografickej oblasti
-predmetom franší. zmluvy je obch. činnosť, kt. sa už na trhu vyskúšala a otestovala
-fraznšizér poskytuje franšizantovi obch. koncept tejto metódy, kt. musí franšizant presne dodržiavať
-poskytovateľ licencie zaškolí nadobúdateľa a poskytne mu ďalšie služby, pomáha mu, aby podnikal úspornejšie
-franšízant podniká na vlastné riziko

Pracovný proces v predajni

Technologický proces v maloobchode predstavuje operácie, kt. je potrebné na tov. uskutočňovať od ich vstupu do predajne až po prechod ku kupujúcemu. Rozdelenie:

Hlavný technologický proces
-ide o predaj tov. Zahŕňa operácie:
-usporiadanie tov. v obch. miestnosti a ich prezentácia
-výber a sústreďovanie tov. na miesto ich vyúčtovania a platenia
-inkaso a výdaj tovaru

Vedľajší technolog. proces
-zahŕňa pohyb tov. od ich vstupu do maloobch. jednotky až po ich prípravu na predaj, ako aj ich činnosti spojené s pohybom obalov
-príjem, preprava, usklad. tov a s tým súvisiace prekladacie činnosti
-príprava tov. na predaj (porcovanie, váženie, balenie,...)
-vykonáv. služieb, kt. sa viažu na tov.
-pohyb obalov (ich zber a vracanie výrobcom)
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Vnútorný obchod SOŠ 2.9858 386 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.