referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Právne formy podniku
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 112
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 14m 20s
Pomalé čítanie: 21m 30s
 
Založenie a vznik podniku

-rozhodovanie o založení podnik nie je jednoduché. Na zač. každého podnikania býva obyčajne dobrý nápad.
Podnik. zámer – úlohou je podrobne pripraviť založenie, vznik a ďalší rozvoj nového podniku, pričom sa treba zamerať na vecno-technickú, právne-organizačná a eko. stránku.

1.) Vecno-technická str. podnikania:
-treba zvoliť vhodný predmet podnik, správny spôsob (technológiu), kt. budeme činnosť uskutočňovať a tiež zabezpečiť fin. mat. a ľudské zdroje, potrebné na podnikanie.
2.) Právne-organizačná str. podnikania:
-znamená voľbu vhodnej organizačno-právnej formy podniku, ako aj splnenie právnych podmienok, kt. sa pri zakladaní podniku vyžadujú.
3.) Eko. str. podniku:
-ešte pred vznikom podniku treba zistiť, či bude budúce podnikanie rentabilné (ziskové), ako sa budúci podnik presadí na trhu a pod. Už pri zakladaní podniku musí mať podnikateľ predstavu o výške N s podnikaním, tržbách, ziskovosti a potrebe kapitálu.

Súčasťou podnik. zámeru by mal preto byť aj zakladateľský rozpočet, kt. sa odhaduje potreba kapitálu.
Zakladateľský rozpočet by mal obsahovať:
-rozpočet N, V a zisku
-rozpočet potrieb DM a KM
-rozpočet zdrojov fin.
Podnik vzniká zápisom do obch. registra alebo získaním živnostenského oprávnenia.


Podnikateľský plán

-je podrobnejšie rozpracovaný podnik. zámer. Zachytáva najdôležitejšie aktivity podniku vo vymedzenom čas. období. Z čas. hľadiska poznáme: dlhodobé plány – 4 a viac rokov
strednodobé plány – 1 až 4 roky
krátkodobé plány – mesačný, týždenný,..

Obsahová náplň:
-súhrnná charakteristika projektu
-ciele podniku
-trhy a konkurencia
-marketing
-výroba
-personalistika, organizácia a riadenia
-fin. plán
-dodatky a prílohy

Podnikanie
- sústavná zárob. činnosť vykonávaná samostatne vo vlastnom mene (zn., že pondnikateľ usk. podnikanie pod svojim obch. menom, t. j. názov podniku) a na vlastnú zodpovednosť
(podnikateľ je zodpovedný za dosiah. výsledok podnikania – zisk, al. strata) s cieľom dosahovať zisk.

Subjekty podnikania:
FO – každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností. Schopnosť mať práva a povinnosti vzn. narodením a končí smrťou. Spôsobilosť človeka na právne úkony vzn. dovŕšením 18 r. Spôsobilosť FO na právne úkony môže obmedziť výlučne rozhodnutie súdu
PO – je každý subjekt, kt. má práva a povinnosti a nie je FO. PO vzn. dňom zápisu do OR, al. iného zákonom stanoveného registra.
Podnikanie je spojené s urč. rizikom neúspechu. Vyžaduje sa schopnosť predvídať ekon. súvislosti, prispôsobovať im svoje správanie, aby riziko bolo čo najmenšie

Obch. register
- zoznam, do kt. sa zapisujú dôležité údaje, týkajúce sa podnikateľských organizácií. Vedie ho
okresný súd v sídle krajského súdu (podnikat. subjekty Skalice na TT okr. súde)

Do OR sa zapisujú tieto údaje:
-obch. názov a sídlo PO a bydlisko FO
-IČO
-predmet podnikania
-právna forma PO
-meno a bydlisko osôb, kt. sú štatutárnym orgánom podniku s uvedením spôsobu akým konajú v mene PO
-meno prokuristu a jeho bydlisko
-ďalšie dôležité skutočnosti, kt. určujú zákon
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.