referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Streda, 30. novembra 2022
Materiálové hospodárstvo podniku
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 455
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 
Obstarávací čas
- doba od objednania zásoby po prevzatie zásoby na sklad. Skladá sa z viac dielčích časov.

Objednávací čas (d1) – doba na vystavenie a vybavenie objednávky (telefonicky., osobne, poštou, faxom, mailom)
Dodací čas dodáv. (d2) – čas, kt. potrebuje dodáv. na realizáciu prijatej objednávky
Prepravný čas (d3) – čas pre prepravcu, závisí od vzdialenosti a spôsobu prepravy
Manipulačný čas príjmu mat. (d4) – čas potrebný na prevzatie, kontrolu a uskladnenie mat.
Poistný čas (d5) – čas. rezerva, ak by došlo k čas. oneskoreniu pri obstarávaní mat.
Iné časy vyplývajúce z konkrétnej špecifickej situácie (d6) – spočítaním dielčích časov dostaneme obstarávací čas.

Časový moment objednávky vypočítame ako rozdiel času spotreby a obstarávacieho času.

Ti = Dsi – Di

V praxi sa výpočet čas. okamihu objednania častejšie spája s prepočtom na fyzický stav zásob mat. na sklade. Určí sa množstvo mat. na sklade, pri kt. je potrebné objednanie ďalej dodávky. Prepočet sa robí pomocou priemernej dennej spotreby.

q = Di x qi

Určovanie čas. momentu objednania na základe fyzického stavu zásob mat. súvisí s tzv. hladinovým systémom riadenia zásob. Zmyslom riadenia zásob je udržať zásoby mat. na takej úrovni, kt. umožní plynulý priebeh výrob. procesu pri najnižšej viazanosti fin. prostriedkov. Riadenia zásob spočíva v regulácii ich stavu a pohybu na sklade.

Normy zásob a druhy zásob

- sledované hladiny stavu zásob mat. na sklade sa označuje ako normy zásob.
Najčastejší sledované normy zásob sú:

1. minimálna norma zásob – výška zásob, kt. je na sklade tesne pred novou dodávkou, suma poistnej a technologickej zásoby,
- poistná zásoba – závisí od miery rizika výpadku bežných dodávok a od podmienok zabezpe. náhradného riešenia,
- technologická zásoba – závisí od potreby technologickej úpravy mat. pred výdajom do výroby (sušenie dreva), nie je potrebná v každej výrobe.

2. maximálna norma zásob – výška zásoby, kt. je na sklade po dodávke. Tvorí ju suma poistnej a technologickej zásoby a maxi. bežnej zásoby – výška priemernej dodávky.

3. priemerná norma zásob – rovná sa polovici maxi. bežnej zásoby + poistná a technologická zásoba.

Optimalizácia dodávky

V podnikoch, v kt. zásoby veľmi nekolíšu, kde nehrozí znehodnotenie zásob, možno použiť metódu optimalizačného prepočtu výšky objednávky, kt. vychádza z kritéria minima celkových N spojených s obstaraním a skladovaním zásob. Pri menšom počte dodávok sú nižšie N obstarania, ale vyššie N skladovania a opačne.

Dopt = 2AB / C
Dopt – optima. výška dodávky
A – spotreba vo fyzických jednotkách za rok,
B – N na vybavenie jednej objednávky,
C – skladovacia N na fyzickú jednotku za rok.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 2.9918 589 slov
Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 2.9772 2209 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.