referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Odmeňovanie zamestnancov
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 123
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
Mzdové formy
-rozdeľujeme ich na základné a doplnkové

Základné:

Časová mzda:
-používa sa v takých povolaniach, kde sa výkon prac. nedá merať iným spôsobom len časom. Pri robot. povol. sa používa hod. mzdová sadzba(tarifa). Jeho zákl. mzda sa vypo. ako súčin počtu odprac. hod. a hod. sadzby. U admini. a technickohospod. povolaní sa používa mesačná mzdo. sadzba. Mesačný zárobok sa vypláca v plnej výške vtedy, ak prac. odpracoval podľa harmonogramu všetky zmeny v mesiaci.

Úkolová mzda:
-závisí od skutočného výkonu prac. Predpokladom uplatnenia je normovanie práce – určenie noriem spotreby práce na jednotlivé prac. operácie.

Mú = Sú x Q

Mú – úkolová mzda
Sú – úkolová sadzba
Q – počet jednotiek výroby

Úkolová sadzba za kus závisí od normy času (prácnosti) a od mzdo. sadzby prac. podľa stupňa náročnosti prac. miesta.

Sú = Nč x Sm

Podielová mzda:
-je vyjadrená ako percentuálny podiel na celkových výkonoch. Uplatňuje sa najmä v službách, kde prac. svojím prac. výkonom
bezprostredne ovplyvňujú výšku tržieb. Táto forma mzdy sa v jej samostatnej podobe využíva zriedka.

Zmiešaná mzda:
-vzniká ako kombinácia niektorých predchádzajúcich foriem napr. časová a podielová, časová a úkolová.

Manažérska (zmluvná) mzda:
-je mzda dohodnutá medzi zamest. a zam. V dohode sa uvádzajú individuálne podmienky poskytovania mzdy a jej výška v jednej alebo viacerých zložkách.

Naturálna mzda:
-môže sa vyplácať len so súhlasom zam. a prestavuje len časť mzdy, lebo výška mini. mzdy musí byť vyplatená v peniazoch. Táto mzda je vyplácaná v podobe výr., prác alebo služieb

Doplnkové mzdy

Odmeny:
-vyplácajú sa zam. za mimoriadne prac. výkony a majú individuálny charakter

Prémie:
-vyplácajú sa za dosiahnutie lepších než obvyklých prac. výkonov. Majú kolektívny charakter.

Podiely na VH:
-môžu sa vyplácať, len ak organizácia dosiahla zisk

Osobné príplatky:
-vyplácajú sa zam. za osobitné zverené úlohy alebo za špeciálne schopnosti a zručnosti, kt. zam. využíva v prospech zamest.


Odvody do fondov

Odvody do fondov tvoria 13,4% z HP a sú to:
-zdravo. poistenie 4%
-nemocen. poistenie1,4%
-dôchod. poistenie: starobné 4%
invalidné 3%
-poistenie v nezamest.1%
Odvody sa zaokrúhľujú smerom nahor na celé čísla.
Nemocenské dávky
Zam. však vzniká nárok na nemocenské až od 11. dňa dočasnej PN. Dovtedy, t.j. do 10. dňa dočasnej PN, má nárok na náhradu príjmu.
Výška náhrady príjmu je v období
– od 1. dňa dočasnej PN do 3. dňa dočasnej PN 25 % denného vymeriavacieho základu zam.,
– od 4. dňa dočasnej PN do 10.dňa dočasnej PN 55 % denného vymeriavacieho základu zam.
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Odmeňovanie zamestnancov SOŠ 2.9476 624 slov
Odmeňovanie zamestnancov GYM 2.9958 1641 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.