referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Želmíra
Pondelok, 23. mája 2022
3 Humanizmus a renesancia vo svetovej a slovenskej literatúre
Dátum pridania: 21.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: timea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 649
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Humanizmus a renesancia vo svetovej a slovenskej literatúre
14. – 17. storočie

Humanizmus a Renesancia vo svete

Spoločenské pomery:
S rozvojom vedy, techniky a priemyslu sa šírilo aj nové myšlienkové a umelecké hnutie humanizmus /z lat. humanus – ľudský/ a renesancia /z franc. renaissance – obroda, znovuzrodenie/. Cieľom tohto hnutia bolo obrodenie človeka podľa vzoru antických ideálov a obrodenie samotných antických hodnôt. Typické bolo vyzdvihovanie práva človeka na prirodzené, šťastné prežívanie života, láska k prírode, racionalizmu /úcta k rozumu/, senzualizmus /zmyslové poznanie/ a individualizmus /zdôrazňovanie jednotlivca/. Toto obdobie sa vyznačovalo významnými geografickými objavmi nových krajín a kontinentov /Ameriky/, vedeckými objavmi, vynálezom kompasu, strelných zbraní a najmä kníhtlače. Rozvíjal sa priemysel a sním aj nová trieda meštianstva /buržoázia/, ktorá sa vymaňovala z feudálnych pút najskôr v Taliansku a postupne i v celej Európe. Humanistická a renesančná ideológia sa od záhrobného nadpozemského života obracala k svetskému životu. Humanizmus pokladáme za začiatok renesancie. Humanisti študovali a vydávali diela gréckych a rímskych autorov a neskoršie ich aj napodobňovali. Spočiatku používali latinský jazyk, neskôr aj národné jazyky. Venovali sa hlavne vedeckej a príležitostnej problematike, čím sa ich pôsobenie obmedzilo na určené školské kruhy. Literárna renesancia sa od štúdia a napodobňovania antických diel časom dostávala k zobrazovaniu radostného, prirodzeného vzťahu človeka k pozemskému životu. Používali sa iba národné jazyky a štylizovalo sa jednoduchšie.

Hlavný predstavitelia

Taliansko

Dante Alighieri: Božská komédia: má tri časti: Peklo, Očistec, Raj. Básnik putuje cez Peklo, Očistec a Raj. V Pekle a Očistci ho sprevádza básnik Vergilius, ktorý je symbolom pozemského poznania. V Raji ho sprevádza Beatrice, ktorá predstavuje symbol nadpozemskej dokonalosti.

Giovanni Boccaccio: Dekameron / obsahuje 100 krátkych poviedok/. Sú to príbehy, ktoré si rozprávali desiati mladí ľudia počas 10 dní na florenskom vidieku, kde nachádzali únik pred morom. Postavy sú z rôznych spoločenských vrstiev.

Francesco Petrarca: zbierka 366 ľúbostných sonetov pod názvom Spevník. Básne venoval svojej milej Laure.

Francúzsko

Francoa Villon: - svojim priateľom venoval satirický testament, v ktorom sa s nimi rozlúčil po odchode z Paríža. Veľký testament – spomienky na mladosť, lásku.

Španielsko

Cervantes: Dômyselný rytier Don Quijote de la Manche – zámerom autora bolo zosmiešnoť známe rytierské romány.

Anglicko

Wiliam Shakespiere:
- komédie: Sen noci svätojánskej, Veselé panie z Windsoru, Mnoho kriku pre nič, Skrotenie zlej ženy.
- tragédie: Romeo a Júlia, Kráľ Lear, Othello, Hamlet, Macbeth.
- historické hry: Richard III.

Humanizmus a Renesancia na Slovensku

Spoločenské pomery
Rozvíja sa vo veľmi búrlivom období / turecké vpády, reformácia, protireformácia, Habsburské povstanie/. Reformácia, i keď mala náboženský ráz, zaslúžila sa o rozvoj škôl, tlačiarní, literatúry a kultúry. Od druhej polovice 14. stor. sa u nás ako administratívny i náboženský jazyk používala čeština, do ktorej prenikajú slovenské prvky – slovakizovaná čeština. Humanizmus a Renesancia sa u nás prejavili v nevýraznej forme. Nositeľom humanizmu a renesancie na slovensku bolo zemianstvo / šľachta/ - jej predstaviteľom bol Matej Korvín, ktorý založil Academiu Istropolitanu /1465/.

Delenie humanizmu a renesancie

Humanistická poézia:
J. Jakobeus – Slzy, vzdychy a prosby slovanského národa
M. Rapovský – O spoločenských vrstvách v štáte a príčinách prevratov v kráľovstvách a cisárstvach.

Renesančbá poézia:
Píseň o modrom kameni, Divíne a Zvolene
Píseň o sigetském zámku

Renesančná dráma:
Pavel Kyrmezer – Komedie nová o vdove.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.