referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Piatok, 9. decembra 2022
Slovenský realizmus
Dátum pridania: 09.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 11nikuska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 350
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 30m 0s
Pomalé čítanie: 45m 0s
 
2. vlna slov. lit. Realizmu

Problematika, kto bude stáť na čele nár. života, ustúpila u nich do úzadia a viac ich začal zaujímať proces rozvrstvenia slov. nár. života. To znamená zvýraznenie záujmu o vnútorný život človeka, zameranie sa na jeho soc. situáciu, v akej sa nachádza, žije a pôsobí. Do popredia sa dostáva rozpad patriarchálnej rodiny. Celkom sa stratil záujem nielen o zblíženie skutočnosti s jej umel. zobrazením, ale aj prehĺbenie kritického prístupu vyzdvihovaním nár. života. V 2. vlne sa zdôrazňuje soc. problematika spolku Detvan, založeného v r. 1882. Odmietala sa sentimentálno-idylická lit. A ideál sa hľadal v dielach pravdivo a kriticky zobrazujúcich súčasný slov. život. Nemalý vplyv na ich tvorbu mali aj kontakty so súdobými hodnotami eur. lit.
Na prelome storočí sa proti jestvujúcemu spôsobu spol. a kult. ostro postavili hlasisti. Bola to skupina mladých vzdelancov sústredených okolo časopisu Hlas. Hlasisti útočili na Martinské centrum a vyčítali mu konzervatizmus. Základ národa videli v ľude, a preto zdôrazňovali drobnú každodennú prácu medzi ním, úsilie za lepšie hospodárenie a boj proti alkoholizmu. Z tohto dôvodu, podľa ich presvedčenia, by mala mať lit. jednoznačne výchovný, kultúrno-osvetový zmysel. V časopisoch Dennica a Prúdy, v Zborníku slov. mládeže. v priamom prepojení na spol. realitu pripútava svoj pohľad k soc. problematike života ľudových vrstiev. Vznikajú diela, kt. podávajú neprikrášlený obraz o živote najnižších ľudových vrstiev, čo príslušníci staršej generácie neraz pokladajú za „ponižovanie slov. ľudu“. Oveľa viac autori využívajú karikatúru a satiru pri zobrazovaní života malomestských vrstiev. Objavujú sa diela s hlbokým prienikom do psychiky jednotlivca, v kt. sa objavujú citové drámy sklamaných očakávaní a nesplnených životných túžob. Rozpory v duši človeka, vyvolané, resp. podmienené soc. osudom človeka, príslušníkov lit. moderny.
Básnická tvorba priniesla radikálne zmeny vo vývoji slov. poézie. Zjednodušila jazykovo-gramatickú zložku básní. Ústrednou témou je vnútorný citový život lyrického subjektu, kt. sa stáva hlavnou postavou. Uviedli do „ľudovej“ hry živé dramatické charaktery, pričom zákl. konflikt bol blízky aktuálnej realite života. V diele spisovateľov 2. vlny realizmu nešlo o veľké realis. obrazy nár. života, ale pozornosť spisovateľov sa obracala k životným detailom s úsilím analyzovať skutočnosť, preniknúť do vnútra človeka. Vyzdvihovanie národného kolektívu a jeho reprezentantov z 1. vlny realizmu nahradil v lit. dielach spis. 2. vlny drsný dokument o skutočnom stave nár. života a človeka v ňom. Tým sa v dejinách slov. lit. skončila éra zaostávania za lit. vývojom ostatných eur. národov.

Martin Kukučín
– patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slov. lit. predstavuje najzávažnejšie hodnoty slov. prózy. V jeho diele prevažujú dedinské študentské pražské motívy a taktiež témy z Dalmácie a Južnej Ameriky. Aj zo žánrovej stránky je jeho dielo neobyčajne pestré. Nachádzajú sa tu poviedky, novely, romány, cestopisy, hry, publicistika... Kukučín rieši individuálne, spol. ideové a psychologické otázky. Vo svojom rozsiahlom celoživotnom diele hľadá lit. pre ľud a o ľude.
Občianskym menom bol Matej Bencúr. Narodil sa v Jasenovej. Študoval v Revúcej, Martine, učiteľské štúdium absolvoval v Kláštore pod Znievom. Študoval medicímu v Prahe. Stal sa lekárom na Dalmácii, na ostrove Brač. So svojou manželkou, s kt. sa tam oženil, odišiel do juž. ameriky. Bol v Santiago de Chile.. liečil slov. vysťahovalcov, kde si ho obľúbili abol členom rôznych spolkov. Potom sa vrátil na Slovensko do Martina, bol ešte na viacerých miestach, bol pochovaný v Záhrebe, jeho pozostatky boli prevezené na nár. cintorín v Martine.
Jeho lit. začiatky súvisia s jeho umel. dozrievaním. Vtedy to boli krátke prózy z ľud. a ded. prostredia. Kladie tu dôraz na psychologickú a charakterovú kresbu postáv, pritom používa jemnú, humornú a situačnú komiku. Typickým príkladom humoristického zobrazenia ded. prostredia je poviedka Rysavá jalovica – je to obraz 2 susedov kmotrovcov Adama Krta a Adama Trnku. Dej sa rozvíja okolo kúpenej a stratenej jalovice. Nedorozumenia sa vyriešia, dedinská harmonická idyla sa napraví sa nakoniec sa všetko na dobre obráti. Autor kritizuje alkoholizmus, ale s jemným humorom.

 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Slovenský realizmus SOŠ 2.9630 2903 slov
Slovenský realizmus GYM 2.9657 336 slov
Slovenský realizmus GYM 2.9882 426 slov
Slovenský realizmus SOŠ 2.9730 226 slov
Slovenský realizmus GYM 2.9551 284 slov
Slovenský realizmus GYM 2.9701 290 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.