Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tovaroznalectvo MO

Tovaroznalectvo MO

MO č.17

Elektrotechnický tovar (elektroinštalačný tovar, tepelné elekt. spotrebiče, elektromechanické spotrebiče, chladničky mrazničky )

Elektrotechnický tovar

Zaraďujeme tu:
1.) elektroinštalačný materiál
2.) svetelné zdroje
3.) svietidlá
4.) tepelné elektrické spotrebiče
5.) elektromechanické spotrebiče
6.) zariadenia na reprodukciu zvukových záznamov
7.) rozhlasové príjmače
8.) televízne príjmače
9.) ostatné výrobky

Pri elektrotechnickom tovare sa mení elektrická energia na iný druh energie napr. na teplo, svetlo, mechanickú energiu, prácu, chemickú energiu.
Medzi základné veličiny, ktoré sa využívajú pri prevádzke elektrických spotrebičov sú:
pre prácu základná jednotka JOUL – J
pre prúd základná jednotka AMPÉR – A
pre elekt. napätie základná jednotka WOLT – V
pre elekt. výkon základná jednotka WATT – W
pre elekt. odpor základná jednotka OHM –

Najdôležitejšie vlastnosti:
- energetická náročnosť A ++ alebo A +
- bezpečnosť
- spoľahlivosť
- trvanlivosť
- opraviteľnosť
- dizajn
- konfort použitia

Zásady pri predaji elektrotechnického tovaru:
- elektro. spotrebiče treba pozrieť ešte pred predajom bez účasti zákazníka
- prekontrolovať kompletnosť v prípade potreby deregulovať aby optimálne plnili svoju funkciu
- pri vlastnom predaji musí predavač oboznámiť spotrebiteľa s tovarom, s jeho používaním, ošetrovaním a údržbou
- predavač musí byť dokonale oboznámený s návodom na obsluhu
- má informovať zákazníka o záručných lehotách, záručných podmienkach a o servisných opravovniach
- pri vlastnom predvádzaní výrobku je potrebné zákazníka oboznámiť s príslušnými regulačnými a spínacími prvkami a zároveň ho upozorniť na následky nevhodného používania alebo chybného nastavenia
- výrobky musia mať štítok s údajmi, ktoré predpisuje norma napr. napätie, kmitoček, či je výrobok určený na striedaný alebo jednosmerný prúd, príkon ak je viac ako 25 W, označenie výrobcu, značka prívodovej šnúry (ak je 2 vodičová)

Elektroinštalačný materiál

- patria tu všetky výrobky používané na inštaláciu rozvodu elekt. tech. prúdu

1.) vodiče elektriny:
- drôty
- šnúry
- káble

Na ich výrobu sa najčastejšie používajú: meď, hliník
a.) holé – drôty, lanká
b.) izolované – drôt, lanko, šnúra, káble

Izolácie môžu byť:
- z gumy
- PVC
- silikónu
- zo sklenených vlákien

Šnúra:
- je ohybný vodič z medeného lanka, vyrába sa 2-5 v žilovom prevedení a používa sa na napájanie elektrospotrebičov ( nočné lampy )

Kábel:
- tvoria ho izolované vodiče, z medi alebo hliníka
- priestory medzi jednotlivými žilami sú vyplnené izolantom
- kábel má ochranný plášť proti vlhku
2.) spínacie zariadenia:
- používajú sa na spájanie a rozpájanie elektrických obvodov

Patria tu:
a.) zásuvky:
- na svetelný prúd
- na motorový prúd
b.) spínače:
- podľa konštrukcie môžu byť  (tlačidlové, otočné, páčkové, pákové, stýkacie, ťahacie)
- podľa toho či majú spínače iba polohu na zapnutie a vypnutie rozoznávame (vypínače, prepínače – majú viac polôh na prepínanie)

3.) istiace zariadenia:
- chránia elektrický obvod a elektrospotrebiče proti preťaženiu

Patria tu:
a.) poistky:
- majú tenký drôtik, ktorým prechádza elektrický prúd
- pri prechode väčšieho prúdu ako je poistka dimenzovaná drôtik sa pretaví a preruší sa elektrický obvod
b.) ističe:
- sú v podstate samočinné vypínače pri preťažení automaticky prerušia elektrický obvod

4.) pomocný materiál:
Patria tu:
- rozvodné krabice
- rozvodné trubice
- elektroinštalačné lišty
- príchytky káblov

5.) rozvádzače:
- sú to rozvodné skrine
- vyrábajú sa z plastov, kovov, rôzne rozmery
- podľa platnej vyhlášky by mali byť umiestnené na mieste prístupnom verejnej komunikácie
- obsahujú : elektromer, poistky, ističe, stikače a iné vybavenie

Tepelné elektrické spotrebiče

- pracujú na princípe premeny elektrickej energie na tepelnú
- pri obvyklom používaní musia pracovať spoľahlivo a nesmú ohrozovať obsluhujúceho a okolie
- ekonomická efektívnosť sa udáva spotrebou elektrickej energie

Hygienické vlastnosti:
- sú dôležité pri spotrebičoch, kt. prichádzajú do priameho styku s jedlom
- musia byť vyrobené z materiálov, kt. schválilo ministerstvo zdravotníctva
- s ergonomického hľadiska je dôležitá celá konštrukcia ale najmä časti, ktoré prichádzajú do styku s obsluhou = rúčky, tlačidlá ...
- trvanlivosť prístrojov podmieňuje použitý materiál

Elektrické spotrebiče sa rozdeľujú na :
1.) prípravu o ohrievanie jedál:
- variče
- sporáky
- trúba
- grily
- mikrovlnka
- hriankovač
- toustovače

2.) na prípravu nápojov:
- kávovar
- čajovar
- rýchlo varné kanvice
- ponorné ohrievače

3.) na ohrievanie bytového priestoru:
- elektrické radiátory
- akumulačné pece
- teplovzdušné ventilátory
- teplomery
4.) na ohrievanie (úžitkovej) vody :
- boilere
- prietokové ohrievače
- ohrievače vo vode v akváriách

5.) na iné účely :
- žehličky
- mangle
- kulmy
- vankúše

Variče

- používajú sa na prípravu a ohrievanie jedál v nádobách
- ako vyhrievacie teleso sa používa platnička alebo plochá vinutá rúrka

Predávajú sa :
a.) jednoduchý varič bez regulácie:
- jeho nevýhodou je, že stále pracujú na plný výkon
b.) varič alebo dvojvarič s reguláciou:
- pomocou 4 polohového prepínača sa dá regulovať výkon variča
- niektoré dvojvariče majú aj rýchlo vymieňaciu platňu
c.) 3-4 platničkové variče na zabudovanie do kuchynskej linky

Sporáky

- majú 3-4 platne
- niektoré majú rýchlo vyhrievaciu platňu
- súčasťou sporáka je rúra, ktorá má v hornje alebo dolnej časti vyhrievacie teleso
- niektoré sú upravené na grilovanie
- vnútorný priestor sa dá odvetliť
- môžu mať presklenné dvierka
- v súčastnosti sa využívajú aj mikrovlné rúry, teplo vzdušné, multifunkčné rúry

Remosky

- vyhrievacie teleso je umiestnené vo veku
- niektoré druhy majú aj priehradné veko

Gril
- majú elektricky poháňaný otočný rošt a časový spínač

Hriankovače,Toastovače
Kávovary, Čajovari
- slúžia na prípravu nápojov
- vyluhovaním
- parami
- pretekaním horúcej pary
- vyhrevné teleso je umiestnené najčastejšie v spodnej časti

Rýchlo varné kanvice – ponorné elekt. variče
- na prípravu horúcej vody
- líšia sa objemom, vyhotovením

Elekt. radiátor
- je naplnený olejom
- intenzita vykurovanie sa nastavuje termostatom

Elektr. akumulačné kachle
- skladajú sa zo šamotových tehličiek, medzi ktorými sú umiestnené vyhrievacie telesá
- počas nočného prúdu naakumulujú teplo do šamotu a cez deň ho vydávajú do miestnosti
Elektrický teplomer
- skladá sa z podložky
- s výhrevného telesa
- dá sa nastaviť smer tepelného prúdenia
- používa sa krátkodobé vyhrievanie malých miestností

Elekt. infražiarič
- na rýchle vykurovanie kúpeľní

Teplovzdušný ventilátor

Zariadenia na ohrievanie úžitkovej vody

a.) boilery:
Patria tu:
- tlakové zásobníky (teplú vodu vytláča studená voda, sú trvalo napojené na vodovodné potrubie)
- beztlakové zásobníky (vyrábajú sa v objeme 5 – 10 l, teplotu vody riadi termostat, nazývajú sa aj prepadové)

b.) prietokové ohrievače:
- na rýchle zohriatie menšieho množstva vody
- tečúca voda sa rýchlo zohrieva výhrevným telesom
- je potrebný veľký okamžitý výkon

Ostatné elekt. spotrebiče

1.) elektrická žehlička:
- najstarší elekt. spotrebičik
- teplota je riadená termostatom
- má svetelnú signalizáciu
- dôležitá je pracovná platnička
- v súčastnosti sa využívajú naparovacie a kropiace žehličky
- môžu sa použiť aj na žehlenie, bez naparovanie a kropenia
- príkon 800 až 1000 W

2.) elektrický vankúš:
- používa sa na miestne ohriatie tela
- tieto isté funkcie plní aj : elekt. pás, deka, papuče
3.) elektrická kulma
4.) fén
5.) kulmofén
6.) fritovacie hrnce ...

Ladničky a mrazničky

1.) chladnička:
- chladiace zariadenie, ktoré sa skladá z tepelne izolovanej nádoby a chladiacej sústavy
- používa sa na krátkodobé uchovávanie potravín pri teplote asi + 5 C
- podľa konštrukcie a spôsobu chladenia rozlišujeme:
a.) kompresorové:
- chladenie zabezpečuje kompresor
- ako chladiaca látka sa najčastejšie používa freón
b.) absorbčné:
- chladenie zabezpečuje absorbér, ktorý chladivo pohlcuje
- ako chladiaca látka sa používa amoniak

Teplota chladenia sa nastavuje termostatom. Niektoré majú automatické odmrazovanie. Niektoré majú odmrazovacie zariadenia ovládané tlačítkom. Vyrábajú sa v rôznych objemoch. Pri výbere chladničky je dôležitý rozmer. Spotreba elekt. energie. Dôležitý je aj objem.

2.) mrazničky:
- používajú sa na dlhodobé uchovávanie potravín pre teplote – 18°C a nižšie
- truhlicové alebo skriňové
- na každé je ovládacie zariadenie
- sú tam tieto kontrolky :
zelená (napájanie )
červená (dosiahnutia prekročenie teploty )
oranžová (rýchle mrazenie )
- v súčastnosti sa vyrábajú mrazničky s chladničkami, kombinované
- na mraziacich zariadeniach sa teplota mrazenia označuje hviezdičkami alebo snehovými vločkami
- teplota neklesá pod – 6°C
- teplota neklesá pod – 12°C
- teplota neklesá pod – 18°C
- teplota neklesá ale pri zmrazovaní sa dosahuje teplota – 24°C až – 30°C
Elektromechanické spotrebiče

- elekt. energia sa mení na prácu, uľahčuje sa tým námaha (fyzická)
- praním, upratovaním, pri prípraave jedla
- zákonnou pohonnou jednotkou sú elektromotory

Práčka:
- je to stroj na pranie bielizne, v ktorom sa pôsobí na bieližeň chemickými prostriedkami a mechanickými činiteľmi (pohyb bielizne v práčke)

Predáva sa:
1.) výryvé práčky:
- majú výrič, ktorý je umiestnený na bočnej stené alebo na dne nádoby
- otáčaním výriča sa hýbe prací roztok
- do pohybu sa dostáva ja bielizeň, čím sa zbavuje špiny

podľa vyhotovenia môžu byť:
- s vyhrievaním
- bez vyhrievania
- s odstriedivkou
- bez odstriedivky ( komly, s odstriedivkou aj s ohrievaním )

Tieto práčky majú časový spínač a čerpadlo na odčerpávanie pracieho roztoku. Doba prania je 4 – 6 minút.

2.) bubnové práčky:
- majú bubon z perforovaného plechu, kt. sa naplní bielizňou a pri praní sa otáča okolo vlastnej osi
- bubon je umiestnený v nádobe, kt. je naplnený pracím roztokom

tieto pračky môžu byť:
- neautomatické, mechanické, poloautomatické, automatické

automatické:
- možno nimi prať vš. druhy bielizne pri rôznych teplotách
- priebeh prania riadi automatický programátor
- počet programov môže byť rôzny

výhody automatických pračiek:
- automatický priebeh prania
- možnosť voľby takých podmienok prania, kt. sú vhodné pre určitý druh bielizne

jednotlivé typy autom. pračiek sa líšia:
- počtom programov
- vkladaním bielizne
- počtom otáčok pre odstreďovaní
- možnosťou polovičnej náplne
- objemom bubna
- množstvom bielizne

najčastejšie poruchy:
- chyba na programátorovom spínači
- na spínači hladiny vody v pracej nádobe
- opotrebovanie bielizne pri praní
- ochladzovanie a účinnosť vyhrievania
- hlučnosť pri otáčaní bubna
- netesnosť hadíc
- chybný motor

odstredivky:
- zvyčajne má tvar valca alebo zrezaného kužeľa
- pre vysokých otáčkach sa z bielizne odstreďuje voda
- bielizeň musí byť rovnomerne rozložená v opačnom prípade sa odstredivka chveje
- uľahčuje prácu pri žmíkaní

vysávače:
- používajú sa na čistenie kobercov, podláh, nábytku, radiátorov, ostatných bytových priestorov
- nečistoty sa zachytávajú vo vrecku z hustej bavlnenej tkaniny so ktorého sa vkladá papierové vrecko
- v niektorých prípadoch máme iba nádobu s filtrom
jednotlivé druhy vysávačov sa líšia:
- výkonom
- stupňom filtrácie
- účinnosťou filtrácie
- hlučnosťou
- signalizačným zariadením
- prípojnými zariadeniami

čističe kobercov:
- šampónovače
- tepovače

Niektoré druhy majú vymeniteľné kefy.

Kuchynské elektronické spotrebiče

Mixér:
- používa sa pri príprave nápojov, krémov, omáčok
- k niektorým sa dá pripojiť mlynček na kávu, na mäso, šľahač...
- iné typy sa používajú ako ponorné

Kuchynské roboty:
- je to viac účelový stroj na ktorom je možné miešať, šľahať, odšťavovať, mlieť, čistiť a strúhať zemiaky, krájať zeleninu ...

Mlynček na kávu:
- predáva sa ako samostatný spotrebič alebo ako prídavné zariadenie k mixérom a robotom
- káva sa melie rýchlorotujúcimi nožmi alebo drviacimi kameňmi
- na niektorých sa dá nadstaviť jemnosť mletia

Elektrický ručný šľahač:
- má metličky na šľahanie a miešanie

Ostatné elektrické spotrebiče:
- elektrické ventilátory (zabezpečujú prúdenie vzduchu, môžu byť : stolové, stropné, nástenné, oknové)
- elektrický sušič vlasov (jednotlivé druhy sa líšia : príkonom, doplnkovým zariadením, možnosťou nastavenia teploty)
- elektrická teplovzdušná ondulovačka
- elektrický teplovzdušný inhalátor (používa sa pri chorobách dýchacích ciest, ale aj pri čistení pleti, na prekrvenie pleti, na zvlhčenie vzduchu)
- elektrické holiace strojčeky
- odšťavovače
- krájače
- mlynčeky

Zdroje elektrického prúdu

Medzi zdroje elekt. prúdu nízkeho napätia zaraďujeme:
- galvanické články
- akumulátory

Galvanické články:
- skladajú sa z 2 elektród (anóda, katóda) , ktoré sú ponorené v elektrolite
- podľa medzinárodnej dohody sa označujú jedným alebo dvoma veľkými písmenami po ktorých následujú číslice ( napr. RG = označuje valcový článok so salmiakom
= ceruzkové články )

Pri posudzovaní akosti sa zisťuje:
- životnosť (skúša sa vybíjaním)
- napätie naprázdno a pri zaťažení

V predajni sa skúšajú batérie pomocou meracích zariadení

Akumulátori:
- sú zdroje jednosmerného elektrického prúdu v ktorom sa premieňa elekt. energia najskôr na chemickú a potom chem. energia na elektrickú energiu.

Akumulátor môže byť:
- olovený (kyslý)
- oceľový (alkalický)
MO č.18

Sklo, keramika
(vlastnosti, rozdelenie, trhové druhy, chyby sklárskych a keramických výrobkov)

Sklo a sklenený tovar

Sklo:
- je jedno z prvých umelo pripravených hmôt
- je to polyfunkčná hmota (zrkadlá, laboratórne sklo, okuliare ...)

Suroviny na výrobu:
a.) základné:
- sklársky piesok
- vápenec
- sklenné črepy
b.) pomocné suroviny:
- soda
- borax
- živec
- uhličitan bárnatý a draselný
- zinková veob, síran sódny

Pri výrobe skla sa používajú aj čiriace, odfarbovacie, farbiace a zakaľujúce suroviny.
Sklárske suroviny sa v predpísanom pomere premiešajú a tavia v sklárskych peciach. Roztavená suroviny sa spracováva fúkaním, lisovaním, ťahaním, válcovaním, plavením.

Väčšina sklenených predmetov sa zošľachťuje, využíva sa:
1.) brúsenie
2.) rytie (gravírovanie)
3.) leptanie (pomocou kyseliny lórovodíkovej)
4.) pieskovanie (sklo ma 1 stranu zdrsnenú ostrým pieskom)
5.) maľovanie (používajú sa priesvitné krycie farby alebo drahé kovy)
6.) vrstvením (nanášajú sa tenšie alebo hrubšie vrstvy skla)

Vlastnosti skla:
1.) mechanické vlastnosti:
- vysoká krehkosť, nízska pružnosť
2.) fyzikálne vlastnosti:
- hmotnosť (závisí od zloženia),tvrdosť (je dôležitá pri opracovaní skla)
3.) chemické vlastnosti:
- sklo je odolné proti pôsobeniu vody a kyselín preto sa môže používať aj v laboratóriách
4.) optické vlastnosti: - priehľadnosť

Triedenie sklárskeho tovaru

základné rozdelenie:
1.) ploché sklo:
- vyrába sa valcovaním, plavením, ťahaním
- používa sa ako náhrada muriva, na zasklievanie výkladov, okien...
2.) duté sklo:
- vyrába sa fúkaním, lisovaním, kombináciou lisovania a fúkania
- väčšina výrobkov sa vyrába ručne

rozdelenie podľa použitia:
1.) úžitkové sklo:
a.) varné:
- zaraďujeme tu sklenené pekáče, misky, kávovary, formy na bábovky, je hladké, dobre sa umýva, patrí medzi najhygienickejší kuchynský riad, zaraďujeme tu aj termosky – izolačné fľaše
b.) stolové:
- používa sa v domácnostiach ale aj v reštauračných zariadeniach, výčapné sklo musí mať risku, zaraďujeme tu rôzne druhy pohárov, kalíšky, čaše, kompótové misky
c.) konzervové a obalové:
- používa sa na balenie tuhých a kvapalných látok, sklo nemení chuť a vôňu, preto sa používa aj na balenie potravín
d.) osvetľovanie:
- používa sa číre, zakalené sklo
- musí mať bezchybnú štruktúru
- musí odolávať zmenám teploty
Zaraďujeme tu:
- žiarovkové
- žiarivkové
- reflektorové sklo
- sklo na tienidlá

e.) zrkadlá:
- sú to sklenné tabule, ktoré majú na zadnej strane vrstvičku striebra
- zrkadielka, nábytkové zrkadielka, zrkadlové podnosy

2.) dekoratívne sklo:
- musí vyhovovať najmä estetickým požiadavkám
- pri niektorých sú dôležité aj úžitkové vlastnosti
- vázy, popolníky, figúrky ...

3.) ostatné druhy skla:
a.) chemické (laboratórne):
- odoláva pôsobeniu chemikálie a je zároveň odolné voči zmenám teploty ( sklenené misky, banky, teplomery )
b.) technické:
- používa sa ako náhrada iných mat. (sklenené potrubia v potrav. podnikoch)
c.) bezpečnostné sklo:
- na zasklenie dopravných prostriedkov, pri náraze sa rozbije na drobné kúsky
d.) optické:
- používa sa na okuliare, súčiastky so foto. prístrojov, ďalekohľady
e.) stavebné:
- ako náhrada muriva
- sklenené obkladačky
- sklo s drôtovou vložkou
f.) sklenené vlákna:
- sklenená vata, pridáva sa do technického materiálu, tepelná a zvuková izolácia
g.) sklenená bižutéria:
- vyrábajú sa napodobeniny, drahých kameňov, gorálky

Chyby skla:
a.) chyby skloviny:
- pri tavení = bubliny, plyn v skle
- kamene (neroztavený sklenený piesok)
- nerovnomernosti skloviny (uzly, vlasy)
b.) chyby hotových výrobkov, chyby brúsenia, maľovania, mechanické poškodenie (puknutie, poškriabanie)

Keramika

- sú to rôzne úžitkové a dekoračné predmety, ktoré sa vyrábajú z vhodných hlinitých surovín: formovaním, sušením, vypálením
- používa sa v stavebníctve, elektronike, v chemickom priemysle, v domácnostiach – taniere, misy, kvetináče...

Suroviny:
1.) plastické hliny (kaolín, íl, ostatné keramické hliny)
2.) ostrivá (vápenec, kremeň, živec, piesok)

Suroviny sa v potrebnom množstve premiešajú a spolu s vodou sa vytvorí hmota z ktorého sa tvarujú výrobky.
Z tejto hmoty sa vytvárajú výrobky:
a.) ručne na hrnčiarskom kruhu
b.) strojovo
c.) liatím hmoty do sadrových foriem

Upravené výrobky sa ďalej sušia a vypaľujú čím sa spevní ich črep. Hotové výrobky sa zošľachťujú a zdobia.
Najčastejším spôsobom je:
- glazovanie (je tenká vrstvička nízsko taviteľného skla, kt. je hladká a odolná voči vode, glazúra môže byť rôzne sfarbená)
- maľovanie (využívajú sa podglazúrové a nadglazúrové farby)
keramika sa môže deliť z viacerých hľadísk:
Časté je triedenie na:
1.) hrubá keramika:
a.) tehliarsky tovar:
- tovar (plné, duté, ľahané, kominovky)
- škridle
- tvarovky
- stropné panely
- drenážne rúrky
b.) žiaruvzdorný tovar:
- vyrába sa zo šamotu a mastenca

2.) jemná keramika:
- hrnčiarsky tovar (glazovaný, neglazovaný)
- belnina (obkladačky)
- kamenina (dlažba, kameninové rúry)
- porcelán (kávové, čajové, súpravy, riad)

Podľa vlastností črepu rozoznávame:
1.) pórovitý črep:
- je matný
- prepúšťa vodu a plyny
- ak chceme aby výrobky boli neprepustné musíme ich glazovať
2.) nepórovitý črep:
- neprepúšťa plyny ani kvapaliny
- patrí tu kamenina a porcelán

Podľa použitia sa keramika rozdeľuje na:
1.) úžitkovú keramiku:
- patria tu výrobky, ktoré sa používajú na bežné stolovanie
- vyrábajú sa prevažne z porcelánu
- menej z póroviny

Úžitkový porcelán a pórovina sa rozdeľujú na:
a.) tenkostenný (v domácnosti)
b.) hrubostenný (v zariadeniach spoločného stravovania v školskej jedálni)
c.) varný (v týchto výrobkoch sa jedlo pripravuje aj podáva)
Porcelánový riad je tvrdý, lesklý. Pretože dobre drží teplo je vhodný na podávanie jedál.

Pórovina:
- riad z pórviny je matný
- potiahnutý glazúrou
- býva lesklý
- vyparuje sa pri nižšej teplote ako porcelán
- je mäkšia a ľahšie dochádza k poškodeniu

Sortiment porcelánu a póroviny:
1.) jedálenské obedové súpravy:
- 18 tanierov
- polievková misa
- oválna, kompótová misa
- misa na šalát
- omáčnik
- solnička

2.) kávová súprava:
- 6 šálok s podšálkami
- cukornička
- kávová kanvica
- kanvica na mlieko

3.) čajová súprava
4.) mocca súprava
5.) kompótová, dezertová, detská súprava
2.) dekoratívna keramika:
d.) figurálna keramika:
- ľudské a zvieracie motívy
e.) ozdobná keramika:
- vázy
- svietniky
- popolníky
- taniere
- misy
f.) ľudová keramika:
- džbány, misky, závesné taniere

3.) ostatná keramika (technická):
a.) stavebná:
- tehliarsky tovar
b.) kanalizačná kamenina – odpadové rúry
c.) sanitná keramika:
- umyvadlá
- vane
- WC
d.) hosp. keramika:
- napájadlá
- žľaby

e.) elektrotechnická:
- poistky
f.) chemická:
- nádoby
- potrubia
- misky
- výlevky
g.) žiaruvzdorné výrobky:
- výrobky zo šamódu a mastenca

Chyby keramiky:
- odchylky od tvaru
- hrúbka stien
- odchylky vo farebnom vyhotovení
- trhliny
- chyby glazúry
- chyby zdobenia

Balenie, doprava, skladovanie:
a.) sklenených výrobkov:
- balia sa celé alebo iba vrchná časť do mäkkého klobúkového papiera
- v kartónoch sa prekladajú drevitou vlnou, zabezpečuje sa tým bezpečnosť výrobku pri preprave a skladovaní
- zásielky musí byť označená značkou POZOR SKLO
b.) keramický tovar:
- výrobky sa balia do balíkov, kartónov, kaziet, poriadne upevnené čím sa chránia pred mechanickým poškodením
- taniere sú preložené vlnitým alebo polyetylénovým papierom

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk