referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
2. maturitná téma - slovenský jazyk
Dátum pridania: 19.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lilo441
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 137
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
2. maturitná téma - slovenský jazyk

Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej literatúre

Znaky stredovekej literatúry

- všetko ovplyvňuje náboženstvo
- spočíva vo viere v božský, nadpozemský svet.
- ľudský, pozemský svet je podľa nej iba jeho odrazom a symbolom.
- najuznávanejšia lit. autorita je Biblia
- v lit. je na poprednom mieste symbolizmus - symbolika čísel, obraznosť, alégória
- vytvára sa idealizovaný typ, ktorý má ustálené vlastnosti, idealizovaný typ svätca
- typický je synkretizmus – kríženie literárnych druhov ba aj krásnej a vecnej literatúry
- literárne žánre – legendy, piesne, kázne
- anonymita
- ustálenosť, stále frázy
- amplifikácia, kumulácia

Veľkomoravské obdobie

Veľkomoravskú ríšu založil knieža Mojmír I. a zveľadil knieža Rastislav. Veľkomoravské kniežatá museli bojovať proti vplyvu Východofranskej ríše, ktorý upevňovali šírením kresťanstva franskí kňazi. Omše boli slávené po latinsky a boli nezrozumitľné našmu ľudu. Preto Rastislav požiadal r. 862 byzantského cisára Michala III. o vyslanie vierozvestov Konštantína a Metoda. Konštantín a Metod po príchode r. 863 hlásali u nás kresťanstvo slovanským nárečím z okolia Solúna. Zostavili prvé slovanské písmo Hlaholiku (malé písmená gr. abecedy) a priniesli prvý slovanský bohoslužobný jazyk Staoroslovienčinu. Hlaholika vznikla na základe cirkevnej symboliky (kruh – nekonečná múdrosť - trojuholník – trojjedinosť). Mala 37 písmen. Franskí kňazi obžalovali vierozvestov na pápežskom dvore. Konštantín a Metod museli prísť obrániť svoje učenie do Ríma. Pápež Hadrián II. potvrdil slovanskú bohoslužbu a vymenoval Metoda za arcibiskupa.
Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora, prijal meno Cyril a čoskoro zomrel. Za Rastislavovho nástupcu Svätopluka, ktorý podporoval franských kňazov. Metoda uväznili, pápež Ján VIII. ho prepustil. Po Metodovej smrti jeho žiaci zostavili Cyriliku (veľké písmená gr. abecedy)

Slovenská stredoveká literatúra

Delila sa na dve obdobia:
1. Pokus o formovanie stredovekej literatúry (8020 – 1000)
2. Literatúra písaná po latinsky (1000-1500) a po česky slovakizovanou češtinou (od druhej polovice 14. stor.)

1. Prekladová literatúra

Vznikla na území VM. Konštantín a Metod preložili evanjeliá, breviár – modlitebná kniha pre kňazov, misál – omšová kniha, spevníky, Súdny zákonník, žaltár – kniha žalmov. Preložili takmer celú Bibliu – celý Starý zákon (okrem kníh makabejských), celý Nový zákon.

Pôvodná literatúra

Proglas – útvar: hymnus
kompozícia: 110 veršov, nemá členeni na strofy
forma: 12 – slabičné verše bez rýmu, zreteľný synkretizmus
- 1. slovanská baseň
- napísal ju Konštantín
- veršovaný predslov k prekladu sv. Evanjelia
- oslavuje slovanský preklad písma a vyzdvihuje domáci jazyk
- obsahuje biblické citáty

K veľkomoravským pamiatkam patria:
- oslavné basne – Pochvala Cyrilovi filozofovi, Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.