referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Sobota, 5. decembra 2020
2. maturitná téma - slovenský jazyk
Dátum pridania: 19.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lilo441
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 137
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
Moravsko – panónske legendy – tvoria ich Život sv. Konštantína – autor je Kliment (detstvo, štúdiá, múdrosť, pôsobenie na VM) a Život sv. Metoda – autor je Gorazd (pôsobenie na VM, vymenovanie za arcibiskupa.
Metodovi následníci v Bulharsku vytvorili diela: O písmenách (vznik hlaholiky, cyriliky), Život Naumov (pôsobenie Metodovych žiakov na iných územiach).

2. Začiatkom 10. storočia sa rozpadla VM, Slovensko sa začlenilo do Uhorska, kultúra mala cirkevný charakter, obmedzovala sa na úzky okruh vzdelancov – kňazi , stradiskami vzdelania boli kláštory a latinské školy, v 14. st. Mešťania zakladajú mestské školy. V roku 1456 bola založená Akadémia Istropolitana. Latinský jazyk bol administratívnym, liturgickým a literárnym jazykom.

Z tohto obdobia sa zachovali:
Legenda o sv Svoradovi a sv Benediktovi, Legendy o sv. Štefanovi
Kroniky písane po latinsky – Anonymova kronika, Kronika Šimona z Kézy, Uhorská kronika Jána z Turca

Od 15. st. používali slovakizovanú češtinu. Týmto jazykom sa písaliv cirkevnej lit. Náboženské piesne a kázne.
Zachovali sa - Vitaj , milí spasitelu!, Spišské modlitby

Ukážky:

Konštantín – Predslov k sv. Evanjeliu

Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
a sveta tohto hniloby sa pozbaviť
a rajský život pre seba zas objaviť
i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý narod sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslabé,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne a zreteľné,
tak ani duša, žiadna duša bez písmen.
vedomia nemá o tom božom zákone,
zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone cezeň Boží raj sa zjavuje.

Moravsko – panónske legendy
Život sv. Konštantína

„Keď bol v Benátkach, zhromaždili sa proti nemu latinský biskupi a kňazi i mnísi ako havrany proti sokolovia vyzdvihli trojjazyčný blud hovoriac:
„Človeče povedz nám , prečo si učinil teraz Slovienom knihy a učíš ich, ktoré nikto predtým nevynašiel, ani rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, ani Hieroným, ani Augustín? My, len tri jazyky poznáme, ktorými sa sluší v knihách sláviť Boha: hebrejský, grécky, latinský.“

Odpovedal im Filozof:
„Či neprichádza dažď od Boha na všetkých rovnako? Alebo či slnce tak isto nesvieti na všetkých? Či nedýchame na vzduchu rovnako všetci? A tak vy, nehanbíte sa, tri jazyky len uznávajúc, aby všetky ostatné národy a plemená boli slepé a hluché? “

Život sv. Metoda

Po tomto však starý nepriateľ, závistlivý dobra a protivník pravdy,
vzbudil srdce nepriateľovi moravského kráľa proti nemu so všetkými biskupmi, hovoriacimi:
„V našej oblasti učíš!“ a on odpovedal:
„ Áno, ja, keby som vedel, že vaša je, odstúpil by som, no svätého Petra je. A zaiste , ak vy pre renivosť a lakomstvo prestupujete dávne hranice v protive s kánonom, prekážejúc učenie božie, vystríhajte sa, aby stesi, chtiac horu železnú temenom, ktoré je len z kostí, prebiť, mozog svoj nevyliali“ povedali mu henvlivo:
„Zle obídeš!“ Odpovedal on“
„Pravdu hovorím pre cisármi a nehanbím sa, ale vy činíte vôľu vašu na mne, lebo nie som lepší ako tí, ktorí pravdu hovoriac, mnohými mukami i života tohto boli zbavení.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.