Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Statické a dynamické web stránky

Pojem web stránka: je vlastne svojská forma publikácie na internete, ktorá môže obsahovať reklamu, rôzne informácie, hry. Delíme ju na statické a dynamické. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom že statická je vlastne iba text možno nejaký obrázok. Proste nemá dynamické prvky web stránok ako sú napríklad animácie rôzne prihlasovacie účty. Dynamická web stránka sa nám vlastne prispôsobuje, je živšia.

Web stránka je vlastne obálka toho čo niekto musí napísať v tzv. zdrojovom kóde. Zobrazenie kódu (dohodnutý systém pravidiel), ktoré každému znaku alebo postupnosti znakov alebo signálu daného súboru znakov (vzorov; signálov) jednoznačne priradí znak alebo postupnosť znakov (obrazov) z iného súboru znakov.
Pre tvorbu statických web stránok nám stačí ovládať jeden kódovací jazyk HTML, pretože statická web stránka si nevyžaduje žiadne premeny tak na to úplne stačí.

Na rozdiel, pre tvorbu dynamických stránok nám treba poznať viacero kódovacích jazykov napr.: java script, xml, dhtml, css, php a taktiež musíme ovládať aj nejaké tie programy na tvorbu animácii: Adobe image ready alebo Macromedia Flash. Dynamické web stránky sú plne rôznych dynamických prvkov, ta stránka je živá, vie sa nám prispôsobiť, môžme na ne vkladať rôzne reklamy, vytvárať účty, mail komunikáciu.

Formulár: dynamický prvok ktorý nám ako klientom umožňuje posielať správy s požiadavkami poskytovateľovi danej služby. Niektorý poskytovatelia sa obávajú zahltenia
nevyžiadanou poštou, preto neuvádzajú na svoju internetovú stránku svoj mail kontakt, ale ako náhradu poskytujú formulár pre odosielanie priamo s internetu. Takýto formulár obsahuje napr.: predmet správy, vlastný text správy, meno kontakt ale aj možnosti na výber a samozrejme tlačidlo vymazať a odoslať.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk