referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Pondelok, 15. augusta 2022
Softvérové vybavenie pracoviska grafika
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Julooo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 942
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
1. Popíšte jednotlivé kategórie softvérového vybavenia, ktorými musí alebo môže disponovať pracovisko profesionálneho grafika

- malo by disponovať: Bitmapovým editorom (Adobe Photoshop), Vektorovým editorom (Corel Draw, Zoner Callisto), Editorom na tvorbu animácií (Flash)
- mohlo by disponovať: Nástrojmi na zalamovanie a profesionálnu tvorbu tlačovín (Adobe InDesign, Quark), 3-D editorom (Cinema 4D, 3Ds Max)

2. Definujte pojem softvérová licencia

Softvérová licencia je zmluva, ktorá vás oprávňuje na používanie softvéru. Nekupujete samotný softvérový program a nestávate sa jeho vlastníkom.

3. Objasnite rôzne spôsoby poskytovania licencií

- Predinštalovaný softvér na nových počítačoch (softvér OEM)
To je softvér nainštalovaný na novom počítači, ktorý si kúpi zákazník (napríklad operačný systém Windows XP Professional).

- Open License je určená už pre organizácie s piatimi licenciami. Jestvujú tri typy licencií Open License, ktoré môžete zákazníkovi ponúknuť: Open Volume, Open Business.

- Multi-Year Open License (MYO) a Open Subscription License (OSL) Zmluva Microsoft® Open License Value je novou formou plánu nákupu softvérových licencií. Ponúka zákazníkom peňažné zľavy, lepšie predvídanie rozpočtu a konkurencieschopnosť.

- Enterprise Subscription Agreement je program pre zákazníkov s 250 alebo viacerými počítačmi, ktorí uprednostňujú získanie licencie na produkty od spoločnosti Microsoft na základe predplatenia (subscription) špecifických potrieb vzdelávacích inštitúcií.

4. Vysvetlite pojem „Open source“

Open source je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti, za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. V tomto prípade nie je dôležité hovoriť o poplatku za obdržanie, open source znamená slobodu prístupu.
Open-source softvér musí mať dostupný zdrojový kód; koncoví používatelia musia mať právo modifikovať a šíriť softvér, ako aj právo baliť a predávať produkt. Softvér so zdrojovým kódom uvoľneným ako public domain aj pod GNU General Public License (GPL) spĺňa tieto podmienky.

5. Definujte pojem autorstvo

Autorstvo je skutočnosť, že niekto je pôvodcom (autorom) určitého diela. Autorské právo je:
- v objektívnom zmysle súhrn právnych noriem upravujúcich vzťahy vznikajúce
- v súvislosti s vytvorením literárneho, vedeckého a/alebo umeleckého diela
- v subjektívnom zmysle súhrn oprávnení, ktoré autorovi (ako pôvodnému

Základným prameňom autorského práva je tzv. Autorský zákon a viacero medzinárodných zmlúv (napr. Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel). Predmetom ochrany autorského práva je dielo.
Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia na ich používanie iným osobám, a tým získanie finančného ohodnotenia.

Autorské právo a jeho finančné výhody zvyčajne trvajú najmenej 50 rokov po autorovej smrti a v niektorých krajinách sa tieto práva predĺžili až na 90 rokov od autorovej smrti. Najväčšou obavou vlastníkov autorských práv je porušenie ich práv formou pirátstva a falšovania.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.