Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Manažérska grafika

1. Definujte pojem manažérska grafika

Manažérska grafika slúži na grafické znázornenie výsledkov napr. rôznych kalkulácií. Používateľ má obvykle možnosť výberu z niekoľkých typov diagramov napr. kruhové, stĺpcové a pod., alebo možnosť tzv. ikonickej grafiky (symbolické zobrazenia napr. postava, strom ai. Potom napr. jedna postava môže znázorňovať určitý počet ľudí/km2).

2. Vymenujte najvýznamnejšie programové produkty na tvorbu manažérskej grafiky

MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, súčasti iných operačných systémov ako napr. Mac OS a iné napr. Open Office (freeware), 602...

3. Popíšte hlavné nástroje uvedených programov

MS WORD - takmer neobmedzená editácia textu, tabuľky, možnosť kreslenia, slovník, porovnávanie dokumentov, automatické opravy, jednoduchá úprava obrázkov, web editor...
MS EXCEL- tabuľky, grafy, matematické výpočty, možnosť nadefinovať si vlastné vzorce, usporiadanie podľa hodnoty...
MS POWERPOINT – prezentácie, automaticky meniace snímky, jednoduché animácie, zvukové efekty, jednoduchá úprava obrázkov, export do .exe súboru...

4. Uveďte príklady využitia manažérskej grafiky v praxi

Vyššie uvedený softvér je pomerne rozšírený a takmer každá firma je jeho vlastníkom pretože dané produkty sú obsahom balíka Office od Microsoftu. Každý z produktov má v praxi špecifické využitie napr.

MS WORD – tvorba všetkých textových dokumentov, hlavičkové papiere, brožúry, letáky, plagáty...
MS EXCEL- tvorba tabuliek so zabudovanými výpočtami, grafov, štatistiky...
MS Powerpoint – prezentácie s multimediálnym obsahom ktoré sa dajú aj graficky spracovať a prisposobiť

5. Objasnite ekonomické výhody využívania programov pre tvorbu manažérskej grafiky

Ekonomické výhody produktov pre tvorbu manažérskej grafiky spočívajú hlavne v rapídnych cenových rozdieloch medzi nimi a profesionálnym grafickým softvérom. Zatiaľ čo základný balík MS Office nestojí ani 5000 Sk a obsahuje trojicu programov ktoré firmám umožňujú prezentáciu rôznymi spôsobmi, balík od Adobe pre profesionálne grafické spracovanie môže stáť aj 50000 Sk.

6. Porovnajte finančné rozdiely komerčných a nekomerčných programových produktov pre tvorbu manažérskej grafiky

Nekomerčné programy sú cenovo lacnejšie a umožňujú takmer rovnaky rozsah činnosti ako komerčný softvér, niektoré produkty sú aj úplne zadarmo no taktiež vznikajú problémy pri korešpondencií s inými softvérmi. Hlavou výhodou drahších komerčných produktov je univerzálnosť a rozšírenosť produktov.

7. Vytvorte tabuľku odpisov na rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku firmy

Odpisová skupina:  1      2      3       4
Doba odpisovania: 1/4  1/6   1/12   1/20

8. Uveďte, čo vyjadrujú odpisy dlhodobého majetku

Odpis dlhodobého majetku vyjadruje hodnotu jeho opotrebenia za určité časové obdobie (obyčajne za rok) v peňažnom vyjadrení.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk