Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Riešené príklady v programoch ALFA, OLYMP a OMEGA

Obsah
1.Riešené príklady v programe ALFA – jednoduché účtovníctvo
1.1.Lízing osobného automobilu
Príklad 1 – Lízing osobného automobilu
1.2.Lízing úžitkového automobilu
Príklad 2 – Lízing úžitkového automobilu
1.3.Poskytnutý preddavok a jeho vyúčtovanie
Príklad 3 – Poskytnutý preddavok a jeho vyúčtovanie
1.4.Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie
Príklad 4 – Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie
1.5.Stravné lístky neobsahujúce DPH evidované v evidencii cenín
Príklad 5 – Stravné lístky neobsahujúce DPH
1.6.Stravné lístky obsahujúce DPH
Príklad 6 – Stravné lístky obsahujúce DPH
Súvislý príklad
Príklad 7 – Súvislý príklad
Príklady
2.Riešené príklady v programe OLYMP – mzdy a personalistika
2.1.Tvorba mzdy
Príklad 1 – Tvorba mzdy
Príklad 2 – Tvorba mzdy
Príklad 3 – Tvorba mzdy
Príklad 4 – Tvorba mzdy
2.2.Výpočet mzdy a jej kontrola
Príklad 5 – Výpočet mzdy a jej kontrola
Príklad 6 – Výpočet mzdy a jej kontrola
Príklad 7 – Výpočet mzdy a jej kontrola
Príklad 8 – Výpočet mzdy a jej kontrola
Príklad 9 – Výpočet mzdy a jej kontrola
Príklad 10 – Výpočet mzdy a jej kontrola
2.3.Súvislé príklady výpočtu mzdy
Príklad 11 - Mesačná mzda
Príklad 12 - Hodinová mzda
Príklad 13 - Úkolová mzda - výkonnostná
Príklad 14 - Podielová mzda
Príklad 15 - Naturálna mzda – nepeňažný príjem
Príklad 16 - Dohoda o vykonaní práce
Príklad 17 - Dohoda o brigádnickej práci študentov
Príklad 18 - Ročná odmena
Príklad 19 - Prémia výkonnostná (Sk/hod.)
Príklad 20 - Prémia výkonnostná (%)
Príklad 21 - Mzda za nadčas, nadčasový príplatok
Príklad 22 - Čerpanie dovolenky v priebehu mesiaca
Príklad 23 - Vyšetrenie zamestnanca – ukážka evidencie dochádzky
Príklad 24 - Odstupné
Príklad 25 - Nepeňažný príjem zo sociálneho fondu (SF)
Príklad 26 - Neplatené voľno (A20)
Príklad 27 - Pracovná neschopnosť (PN) počas mesiaca
Príklad 28 - OČR viac ako 10 dní
Príklad 29 - Materská dovolenka
Príklad 30 - Daňový bonus
Príklad 31 - DDS – 3. pilier
Príklad 32 - Maximálne vymeriavacie základy na SP a ZP
3.Riešené príklady v programe OMEGA –podvojné účtovníctvo
3.1.Súvislý príklad pre neplatiteľa DPH
Súvislý príklad pre neplatiteľa DPH
3.2.Súvislý príklad pre platiteľa DPH
Súvislý príklad pre platiteľa DPH
3.3.Súvislý príklad pre kompletnú evidenciu DPH (OMEGA)
PRÍKLAD 3
Súvislý príklad pre kompletnú evidenciu platiteľa DPH
3.4.Postup pre nahratie vyriešených príkladov do programu OMEGA

Celý referát s príkladmi a ukážkami práce v programoch nájdete na www.kros.sk/podporaskol (záložka Zbierky riešených príkladov).


TIP
Bezplatnú demoverziu programov ALFA, OLYMP alebo OMEGA si môžete stiahnuť zadarmo zo stránky www.kros.sk (záložka Demoverzia).

Linky:
Bezplatná demoverzia programu ALFA, OLYMP a OMEGA - wwww.kros.sk
Zbierka riešených príkladov ALFA, OLYMP a OMEGA - www.kros.sk/podporaskol

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk