referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Praktické pomôcky - Maturitné otázky
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Slovenčina Slovenská medzivojnová literatúra SOŠ 24.7.2007 43 343 110 7 832 2.97 5 351 slov
Slovenčina Svetová literatúra po roku 1945 SOŠ 24.7.2007 54 181 138 9 598 2.96 3 726 slov
Slovenčina Ženská postava v literatúre 19. storočia SOŠ 23.7.2007 9 763 15 1 348 2.97 1 178 slov
Slovenčina Literárna moderna so zameraním na symbolizmus SOŠ 23.7.2007 8 311 11 2 528 2.97 640 slov
Slovenčina Literárna moderna so zameraním na symbolizmus SOŠ 23.7.2007 6 903 16 1 166 2.96 634 slov
Slovenčina 2. svetová vojna vo svetovej i slovenskej literatúre SOŠ 23.7.2007 23 087 40 2 004 2.97 2 237 slov
Slovenčina Slovenská literatúra po roku 1945 SOŠ 23.7.2007 54 661 185 5 295 2.98 5 039 slov
Slovenčina Ľudová slovesnosť SOŠ 23.7.2007 16 081 41 3 617 2.99 1 860 slov
Slovenčina Jazykové štýly, slohové postupy a ich žánre SOŠ 23.7.2007 159 358 324 10 518 2.99 1 117 slov
Slovenčina Systém v slovnej zásobe, štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby, štylistické využitie slovnej zásoby (synonymá, antonymá, homonymá, frazeologizmy...) SOŠ 23.7.2007 41 524 88 10 644 2.95 967 slov
Slovenčina Vetná a nadvetná syntax. Jednoduchá veta, súvetie, polovetné konštrukcie SOŠ 23.7.2007 34 927 102 3 790 2.98 618 slov
Slovenčina Vývin literárneho jazyka na Slovensku do roku 1918 SOŠ 23.7.2007 7 883 11 1 326 2.99 402 slov
Slovenčina Vývin spisovnej slovenčiny po roku 1918 SOŠ 23.7.2007 6 150 21 1 763 2.98 643 slov
Slovenčina Vývin spisovného jazyka, kodifikácie, zmeny pravopisnej normy SOŠ 23.7.2007 7 959 22 1 256 2.97 241 slov
Angličtina Family SOŠ 23.7.2007 17 460 88 992 2.94 332 slov
Angličtina Culture and Art SOŠ 23.7.2007 12 925 82 1 026 2.94 292 slov
Angličtina Sport SOŠ 23.7.2007 6 037 53 773 2.95 259 slov
Angličtina Housing SOŠ 23.7.2007 12 772 56 1 223 3.01 334 slov
Angličtina Shopping and services SOŠ 23.7.2007 9 930 133 1 153 2.96 420 slov
Angličtina Health care SOŠ 23.7.2007 13 233 53 987 3.00 181 slov
Angličtina Human relations SOŠ 23.7.2007 12 976 58 1 080 2.96 241 slov
Angličtina The human race and nature SOŠ 23.7.2007 9 077 42 1 150 2.98 254 slov
Angličtina Development of science and technology SOŠ 23.7.2007 9 429 63 858 2.98 353 slov
Angličtina Man and society SOŠ 23.7.2007 17 644 134 1 439 2.95 333 slov
Angličtina Comunication SOŠ 23.7.2007 6 487 66 827 3.00 274 slov
Angličtina Massmedia SOŠ 23.7.2007 8 075 54 1 024 2.96 354 slov
Angličtina Young people and society SOŠ 23.7.2007 10 035 80 1 078 2.99 264 slov
Angličtina Hobbies, free time and lifestyle SOŠ 23.7.2007 16 228 112 1 070 2.98 258 slov
Angličtina Clothing, fashion SOŠ 23.7.2007 7 691 59 917 2.97 359 slov
Angličtina Weather, fauna and flora SOŠ 23.7.2007 8 444 54 817 2.96 213 slov
Angličtina Role-models and ideals SOŠ 23.7.2007 9 543 72 813 2.98 277 slov
Angličtina Slovakia – My homeland SOŠ 23.7.2007 10 689 65 954 2.97 495 slov
Angličtina Heard Island SOŠ 23.7.2007 2 960 7 762 3.00 329 slov
Angličtina Letters SOŠ 23.7.2007 7 134 20 980 3.02 487 slov
Angličtina Travel SOŠ 23.7.2007 8 876 73 1 105 2.97 436 slov
Angličtina School and Study SOŠ 23.7.2007 9 529 64 871 2.98 248 slov
Angličtina Jobs and Employment SOŠ 23.7.2007 14 768 79 1 014 2.95 358 slov
Angličtina The Human Race and Nature SOŠ 23.7.2007 7 879 37 1 156 2.99 399 slov
Slovenčina Banková sústava SOŠ 23.7.2007 46 235 170 4 052 2.98 2 860 slov
Slovenčina Základné ekonomické pojmy SOŠ 23.7.2007 21 449 45 2 145 2.96 860 slov
Slovenčina Právne formy podnikania a podnikateľská činnosť SOŠ 23.7.2007 28 292 125 2 867 2.98 2 426 slov
Slovenčina Obchod ako odvetvie národného hospodárstva SOŠ 23.7.2007 33 679 66 8 434 2.98 2 507 slov
Slovenčina Menová politika SOŠ 23.7.2007 24 254 108 5 496 2.96 2 187 slov
Slovenčina Personálny manažment SOŠ 23.7.2007 36 382 147 5 955 2.98 2 000 slov
Slovenčina Podstata a mechanizmus fungovania trhového mechanizmu SOŠ 23.7.2007 21 490 38 5 398 2.98 1 804 slov
Slovenčina Majetok podniku a jeho členenie SOŠ 23.7.2007 87 943 311 13 018 2.98 1 698 slov
Slovenčina Zahranično-obchodná činnosť SOŠ 23.7.2007 15 741 49 5 997 2.97 2 225 slov
Slovenčina Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 23.7.2007 23 148 95 8 549 2.98 2 209 slov
Slovenčina Dejiny ekonomického myslenia SOŠ 23.7.2007 34 667 104 13 949 2.96 2 182 slov
Slovenčina Ekonomický rast a ekonomický cyklus SOŠ 23.7.2007 61 759 184 16 037 2.98 3 608 slov
 
 
späť späť   9  |  10  |  11  |  12  |   13  |  14  |  15  |  16  |  17    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.