referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Nedeľa, 24. januára 2021
Zaujímavosti o referátoch
Chémia Argentometria
Dátum pridania: 03.09.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Almo2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 249
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.9
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 1m 30s
Pomalé čítanie: 2m 15s
 
Meno:
Dátum:
Úloha: Stanoviť množstvo chloridových aniónov vo vzorke NaCl a Baldovskej
minerálnej vody.
Teoretický úvod: Zrážacie titrácie sú reakcie, pri ktorých sa vylučuje aspoň jedna látka
v tuhej fáze vo forme málo rozpustnej zlúčeniny. Pri argentometrii sa používa
odmerný roztok dusičnanu strieborného na stanovenie chloridových iónov, s
ktorými tvorí málo rozpustnú zrazeninu. Ako indikátor použijeme chrómanové
ióny. Zo zmesy chloridových a chrómanových iónov sa strieborné ióny najprv
vyzrážajú vo forme AgCl, lebo:

K(AgCl)  K(Ag2CrO4)

Experimentálna časť:
Chemikálie: chlorid sodný, dusičnan strieborný, chróman draselný, minerálna voda
Pomôcky: stojan, držiak, svorka, pipeta, byreta, titračná banka, lievik
Aparatúra:

Postup: 1.Pripravíme si 0,1 M AgNO3
2.Do vzorky chloridov pridáme 0,2 ml chrómanu draselného
3.Titrujeme roztokom dusičnanu strieborného do hnedo-čeveného sfarbenia

1.Pripravíme si 0,1 M AgNO3
2.Do minerálnej vody (100 ml) pridáme 0,2 ml chrómanu draselného
3.Titrujeme roztokom dusičnanu strieborného do hnedo-čeveného sfarbenia


Výpočet:
V(NaCl)= 7,5 cm-3
V(AgNO3)= 8 cm-3
V(minerálnej vody)= 100 cm-3
V(AgNO3)= 3,7 cm-3

AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3
AgCl  Ag+ + Cl-

K= c(Ag+).c(Cl-) / c(AgCl)


K2CrO4 + 2Ag NO3  Ag2CrO4 + 2KNO3
Ag2CrO4  2 Ag+ + CrO42-

K= c(Ag+)2.c(CrO42-) / c(Ag2CrO4)


mg Cl- /l = V(AgNO3). c(AgNO3).35 450 / V(NaCl)
mg Cl- /l = 8 cm-3.0,1 mol.dm-3.35 450 / 7,5 cm-3
mg Cl- /l = 3781,33333 mg Cl-/l


mg Cl- /l = V(AgNO3). c(AgNO3).35 450 / V(minerálnej vody)
mg Cl- /l = 8 cm-3.0,1 mol.dm-3.35 450 / 100 cm-3
mg Cl- /l = 283,6 mg Cl- /l


Záver: Argentometriou odmerných roztokov sme zistili, že odmerný roztok NaCl obsahuje
3781,33333 mg Cl-/l a minerálna voda 283,6 mg Cl- /l.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.