referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Vytýčenie jednoduchého smerového oblúka
Dátum pridania: 28.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ivett
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 637
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

DÁTUM: 4. 5. 2004

POČASIE: polooblačno

ÚLOHA:
Vytýčenie jednoduchého smerového oblúka.

POMÔCKY:
teodolit, statív, meračské pásmo, optický hranol, vytyčovací výkres, výtyčky, meračské klince, olovnica, písacie potreby

POSTUP:

Vytýčenie hlavných bodov oblúka kružnice:

Pri vytyčovaní kružnicových oblúkov najskôr vytyčujeme hlavné body (začiatok oblúka TK, vrchol oblúka KK, koniec oblúka KT). Teodolit umiestnime na priesečník dotyčníc (bod B), urobíme centráciu, horizontáciu (hrubá, presná), nastavíme nulový smer a zaistíme ho pastorkom. Zacielime v smere dotyčnice (TK) určenou výtyčkou. V smere meračskej priamky natiahneme meračské pásmo a vytýčime bod TK. Dĺžku dotyčnice t = r.tgα/2. Vytýčime uhol γ/2 (polovica uhla dotyčníc). V smere polovičného uhla dotyčníc vytýčime vzdialenosť V smere dotyčnice vytýčime bod x vo vzdialenosti t – xmax a skontrolujeme správne vytýčenie bodu KK pomocou poradnice ymax.

Vytýčenie podrobných bodov:

1. METÓDA PRAVOUHLÝCH SÚRADNÍC OD DOTYČNICE

Táto metóda sa používa vtedy ak je terén medzi dotyčnicou a oblúkom málo členitý a prístupný. Každý bod sa vytyčuje nezávisle od druhého, takže sa chyby neprenášajú. Existujú dva spôsoby vytýčenia:

a. ROVNOSŤ ÚSEKOV

Volia sa konštantné vzdialenosti medzi súradnicami x vytyčovaných bodov. Súradnice y sa vypočítajú (od bodu TK sa meračským pásmom namerajú rovnaké úseky a vytýčia sa meračskými klincami, pričom presnú centráciu kontroluje merač pri teodolite. Body oblúka sa potom vytyčujú pomocou optického hranola, kedy sa merač postaví nad vytýčené body na dotyčnici). Pri tomto spôsobe vytýčenia sú dĺžky oblúkov medzi jednotlivými podrobnými bodmi rozličné.

b. ROVNOSŤ OBLÚKOV

Zvolíme dĺžku oblúka s medzi dvoma podrobnými bodmi vytyčovaného oblúka. Vypočítame stredový uhol δ, ktorý zodpovedá strednej dĺžke oblúka. Pre bod KK zodpovedajú súradnice xmax a ymax . Poslednú dĺžku oblúka od bodu 5 po bod KK vypočítame s použitím vzťahu n, KK = ô/2 – n.s. Polovičnú dĺžku oblúka TK, KK vypočítame s použitím vzťahu TK, KK = ô/2 = л.r.α/4.R.

2. METÓDA POLÁRNYCH SÚRADNÍC OD DOTYČNICE - ROVNOSŤ OBLÚKOV

Druhou základnou metódou vytýčenia podrobných bodov kruhového oblúka, okrem metódy pravouhlých súradníc, je vytýčenie polárnym spôsobom. Metóda spočíva v tom, že od pevného smeru sa vytýči zvolený uhol a v takto určenom smere sa vytýči vopred určená hodnota tetivy, čím dostaneme podrobný bod kruhového oblúka. Ak je pevným smerom dotyčnica v bode TK nazýva sa tento spôsob metóda polárnych súradníc od dotyčnice. Tento spôsob je vhodný na vytýčenie podrobných bodov krátkych oblúkov, pretože dĺžka tetív ustavične rastie. Je však zrejmé, že ak bude pre stredové uhly platiť, bude vzdialenosť susedných podrobných bodov rovnaká. Vytýčenie sa zjednoduší, každý nasledujúci podrobný bod vytýčime z predchádzajúceho bodu vynesením rovnako dlhej tetivy na rameno príslušného smeru. Tento spôsob je rýchly, pretože teodolit zostáva na jednom mieste a meria sa stále rovnaká hodnota tetivy. Uhly a tetivy treba merať veľmi starostlivo, pretože chyby vo vytýčení sa v plnej miere prenášajú na ďalšie body.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.