Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Protokol na chémiu - Príprava PbI2 rušenou kryštalizáciou a jeho vlastnosti

Laboratórne cvičenie č.3

Úloha: Príprava PbI2 rušenou kryštalizáciou a jeho vlastnosti .


Pomôcky: kadičky, kahan, kužeľová banka, sieťka s azbestom, laboratórny stojan

Chemikálie: dusičnan olovnatý ( Pb(NO3)2 )
jodid draselný ( KI )
kyselina dusičná ( WHNO3 = 45% )

Postup:

1) V prvej kadičke rozpustíme 0,33g Pb(NO3)2 vo 100cm3 vody. Vytvorí sa biely zákal, preto pridáme niekoľko kvapiek
kyseliny dusičnej. Premiešame to.

2) V druhej kadičke rozpustíme v 100cm3 vody 0,33g KI. Obidva roztoky zohrejeme do varu nad kahanom a prelejeme do kužeľovitej banky. Túto chladíme pod tečúcou vodou. Robíme krúživé pohyby. Po chvíli sa vytvoria zlatisté kryštáliky PbI2 . Roztok odfiltrujeme.


Záver: Po odfiltrovaní cez filtračný papier, ktorý sme si vopred vystrihli sme dostali PbI2. Pracovali sme s bielimi látkami a
výsledok, čiže iodid olovnatý je žltej až takej zlatej farby.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk