Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Filtrácia

LABORATÓRNE CVIČENIE Č. 2

Téma: Oddeľovanie zložiek zmesí filtráciou

Chemikálie: CuSO4 a 5H2O, piesok, voda

Pomôcky: lievik, filtračný papier, kadičky najmenej 2, stojan, kruhová skrutka, tyčinka

Aparatúra: Filtrácia je metóda oddeľovania tuhých látok nerozpustných v kvapaline. Filtruje sa cez párovitý materiál – filtračný papierik, na ktorom sa zachytávajú tuhé čiastočky, zatiaľ čo kvapalina cez papierik pretečie. Najčastejšie používaný filter v chemickom laboratóriu je filtračný papierik, ktorý sa vhodne poskladá a vloží do lievika. Postup: 1. Zostavíme aparatúru
2. Pripravíme zmes CuSO4 a 5H2O s pieskom
3. Rozpustíme zmes v malom množstve vody
4. Zmes nalejeme po tyčinke do lievika s filtračným papierikom
5. Zíkame filtrát, ktorý necháme vykryštalizovať

Záver: Filtrovaním zmesi modrej skalice s pieskom a vodou získme čistý roztok modrej skalice s vodou. Piesok je vo vode nerozpustný, čiže jeho čiastočky sa zachytili na filtračnom papieriku. Modrá skalica je vo vode rozpustná, čiže sa vo filtračnom papieriku nezachytila, ale spolu s vodou pretiekla do druhej kadičky. .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk