Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anatómia - Meranie svalovej sily

Protokol č. 3

Téma: Meranie svalovej sily
Úloha: Dynamometrom zmerajte svalovú silu (silu stisku ruky). Pred meraním zapíšte, či prednostne používate pravú alebo ľavú ruku.
Pomôcky: Dynamometer
Postup práce: Stojaca osoba uchopí dynamometer do ruky a s vynaložením najvyššieho úsilia stlačí pružinu prístroja. Horná končatina je pritom spustená a nesmie sa dotýkať trupu. Po stlačení dynamometra odrátame na stupnici prístroja vynaloženú silu, vyjadrenú v kilopondoch. Po každom meraní vynulujeme ukazovateľ prístroja. Meriame striedavo – trikrát na pravej a trikrát na
ľavej ruke.
Pozorovanie: Prednostne používam ....... ruku.

Meranie č.Pravá ruka Ľavá ruka
1.  
2.  
3.  
   
Záver: Naučila som sa ako sa meria svalová sila a zistila som, že moja pravá ruka je o niečo silnejšia ako ľavá.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk