Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Anatómia - Krvný náter

Protokol č. 4

Téma: Krvný náter
Úloha: Podľa návodu zhotovte krvný náter na sklíčku a prezrite pod mikroskopom. Napíšte a opíšte tvar pozorovaných krviniek.
Pomôcky: mikroskop, podložné sklíčka, tampóny, sterilné injekčné ihly
Postup práce: Odoberieme kvapku krvi z prsta. Bruško tretieho alebo štvrtého prsta očistíme a sterilnou ihlou pichneme do prsta. Prvú kvapku krvi zotrieme buničitou vatou, až druhú kvapku zachytíme na podložné sklíčko. Čisté podložné sklíčko priložíme hranou krátkej strany tesne k okraju krvnej kvapky. Rýchlym ťahom roztieracieho sklíčka rozprestrieme kvapku po celej dĺžke podložného sklíčka. Náter necháme uschnúť a pozorujeme pod mikroskopom.
Pozorovanie: Krvinky boli veľmi malé a mali okrúhly tvar. Na sklíčku ich bolo veľmi veľa.
Záver: Pri pozorovaní svojho a spolužiačkinho krvného náteru som zistila, že nie každá krv vyzerá pod mikroskopom
rovnako a naučila som sa robiť krvný náter.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk