referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Darina
Streda, 12. augusta 2020
Zaujímavosti o referátoch
Zásady bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu - Biológia
Dátum pridania: 29.12.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: gosik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 274
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 0.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 20s
Pomalé čítanie: 2m 0s
 

Zásady bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu

1. Do laboratória si žiak berie len veci nutné k laboratórnemu cvičeniu.

2. V biologickom laboratóriu je dovolené pracovať len v pracovnom odeve (pracovný plášť) pod dozorom vyučujúceho.

3. Na určenú prácu žiaci využívajú len priestor a pomôcky im vyhradené. Za používané pomôcky sú plne zodpovední.

4. Zverené pomôcky a prístroje určené k práci žiak vracia neporušené. V prípade poškodenia, poruchy túto skutočnosť oznámi vyučujúcemu.

5. Škody spôsobené z nedbalosti hradí žiak.

6. Pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnosť:

- je zakázané svojvoľne manipulovať s elektrickými zdrojmi
- pri práci s jedovatými látkami je potrebné dodržiavať pokyny vyučujúceho
- v záujme vylúčenie styku potravín s chemickými nádobami a laboratórnym sklom sa v laboratóriu zakazuje jesť a piť
- každý úraz je nutné nahlásiť vyučujúcemu
- žiak pri práci dodržiava pokyny vyučujúceho
- v prípade úrazu alebo inej situácie ohrozujúcej zdravie je potrebné volať na tel. č. 112

7. Počas laboratórneho cvičenia z biológie je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu.

8. V priebehu laboratórneho cvičenia si žiak vedie záznam.

9. Po ukončení praktického cvičenia si žiak dôkladne umyje ruky a svoje pracovné miesto uvedie do pôvodného stavu.


v ......... dátum ..........
Svojím podpisom potvrdzujem, že zásady bezpečnosti práce budem dodržiavať.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.