Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Meranie optoelektronických prvkov

Meranie optoelektronických prvkov

1. Téma: Meranie optoelektronického člena

2. Úloha: Odmerajte funkčnosť predloženého optočlena

3. Teória: Optoelektronické súčiastky – optoelektronika je oblasť elektroniky,ktorá sa zaoberá interakciou svetla s elektronickými prvkami. Optoelektronické zdroje svetla sú: diódy LED, polovodičový laser, fotosenzory, fotodiódy.
Princíp činnosti: Svietiaci efekt je následkom žiarivej rekombinácie elektrónu-dierového páru. Je to elektroluminisencia. Farba vyžarovaného svetla závisí od chemického zloženia použitého polovodičového materiálu.
Druhy: Infračervené (IRLED) používa sa do diaľkových ovládaní; fotodioda-polovodičový prvok určený pre detekciu zmien svetla a presunu svetla na el. prúd (I) alebo napätie (U).
Použitie: Priemyselné senzory, prijímače, prijímače infračerveného diaľkového ovládania, optočleny...optočleny - hlavne na oddelenie el. obvodov a v telekomunikáciách na prenos informácií cez optické vlákna.

4. Schéma:


5. Použité pomôcky:
WL 16412
METEX M 4650
HC 376726
HC 3766707

6. Bezpečnostné a hygienické opatrenia: Pri meraní sme dodržali všetky opatrenia súvisiace s laboratórnym poriadkom a riadili sme sa pokynmi vyučujúceho.

7. Záver: Keď sme zisťovali prúd pretekajúci diódou zvyšoval sa aj prúd na tranzistore. Ak sme zvyšovali prúd cez diódu, kontrolovali sme ho cez tranzistor. Záver je z toho nasledovný: Prúd v dióde ovplyvňuje prúd tečúci tranzistorom.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk