referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Sobota, 4. decembra 2021
Zaujímavosti o referátoch
Šmykové trenie a valivý odpor
Dátum pridania: 26.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: simu19
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 585
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

Protokol k laboratórnemu cvičeniu č. 5
Šmykové trenie a valivý odpor

2007/2008

Simona Valová
kvinta
1. 4. 2008

Úloha:
A. Overte veľkosť trecej sily Ft pri šmykovom trení v závislosti:
1. od kolmej tlakovej sily Fn na podložku,
2. od veľkosti styčných plôch S,
3. od druhu a vlastností styčných plôch,
4. od rýchlosti pohybu telesa voči podložke.

B. Porovnajte treciu silu pri šmykovom trení a valivom odpore (pri tej istej kolmej tlakovej sile).

Pomôcky: 2 silomery, vodorovná doska s podložkami z rôzneho materiálu, hranol, valec, rozličné závažia, podložné valčeky, dĺžkové meradlo.

Postup:
A.1. Drevený hranol položte na vodorovnú dosku. Na jeho bočnú stenu pripevnite silomer a ťahajte ho vo vodorovnom smere tak, aby sa hranol pohyboval rovnomerne priamočiaro. Silomerom namerajte stálu silu Ft. Kolmá tlaková sila Fn sa rovná súčtu tiaže hranola a závaží, ktoré sú na ňom položené. Potom na hranol klaďte rôzne závažia, a tak zvyšujte tlakovú silu. Pre kažý prípad určte príslušné veľkosti Ft a Fn a zapíšte ich do tabuľky. Potom určte pre jednotlivé merania pomer Ft/Fn a urobte záver.
A.2. Určte plošný obsah rôznych stien hranola (s presnosťou na cm2) a ťahajte hranol položený na rôzne steny (mali by mať rovnako hladký povrch). Údaje zaznačte do tabuľky a urobte záver.
A.3. Na dosku dávajte rôzne podložky a určte Ft pre hranol. Hodnoty Ft zaznačte do tabuľky a urobte záver.
A.4. Ťahajte hranol po vodorovnej doske najprv pomaly, potom postupne stále väčšou rýchlosťou. Zmerajte treciu silu pri rôznych rýchlostiach. Zapíšte do tabuľky a urobte záver.

B. Hranol položte a podložné valčeky a merajte treciu silu pri valivom odpore. Zapíšte do tabuľky hodnotu Ft/Fn a porovnajte ju s hodnotou f v tabuľke A.1.

Číslo pokusu Šmykové trenie 1
Fn(N) Ft(N) f=Ft/Fn
1. 7,872,000,25
2. 10,812,800,26
3. 12,773,200,25
4. 14,213,700,26

Záver: Koeficient trenia je nezávislý na veľkosti tlakovej sily na podložku.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.