Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Oxidačné a redukčné reakcie-skúmavkové pokusy. Výpočet koeficientov v rovnici redoxných reakcií

Laboratórne cvienie č.Dátum: Meno:
Trieda:

Téma:Oxidačné a redukčné reakcie-skúmavkové pokusy.
Výpočet koeficientov v rovnici redoxných reakcií.

a.,Reakcia dichrómu draselného so siričitanom sodným:
Pomôcky:odmerný valec, skúmavky, stojan na skúmavky,chemikálie.
Chemikálie:zriedený roztok H2SO4, roztok Na2So3(1mol.dm-3), roztok
K2Cr2O7(0,1mol.dm-3)
Postup Práce:Do 3cm3 K2Cr2O7 s c=0,1mol.dm-3 pridáme niekoľko kvapiek zriedenej
H2SO4 a rovnaký objem K2So3 s c=1mol.dm-3.
Pôvodná oranžová farba K2Cr2O7 sa zmenila na zelenú.

Výpočet hmotnosti K2Cr2O7:
C(K2Cr2O7)=0,1mol.dm-3
V=200ml=0,2l M(K2Cr2O7)=294
––––––––––––––––––––––
n m
c= ––– c= –––– m=c.M.V
V M.V m=0,1.294.0,2
m=5,9g

Chemická rovnica: K2Cr2O7 + 4H2So4 + 3K2So3 –––––) Cr2(So4)3 + 4 K2 So4 + 4H2O


Cr2 –––––––––) Cr2 /.2
S –––––) S /.3
2Cr2 –––––––-) 2Cr2
3S ––––––) 3S

b., Reakcia manganistanu draselného so siričitanom sodným:
Pomôcky: valec, skúmavky, stojan na skúmavky,chemikálie.
Chemikálie:Do roztoku KMnO4 s c=0,01mol.dm-3, roztok Na2 So3 s c=0,1mol.dm-3.
Postup práce:Do roztoku KMnO4 s c=0,01mol.dm-3 pridáme Na2 So3 s c=0,1mol.dm-3.
Z pôvodnej fialovej farby sa roztok zafarbil na hnedo.

Chemická rovinca: 2 KMnO4 + 3K2So3 + H2O ––––––––) 2MnO2 + 3 K2So4 + 2KOH


Mn ––––––) Mn /.2
S ––––––––) S /.3

2Mn –––––––) 2Mn
3S –––––––––) 3S


Záver:Na laboratórnom cvičení som si vyskúšal prácu s roztokmi a precvičil si úpravu koeficientov chemických rovníc.Laboratórne cvičenie mi ukázalo oxidačné a redukčné vlastnosti prvkov a zlúčenín, ktoré sa prejavili zmenou zafarbenia roztoku.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk