Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Premena mechanických foriem energie

Laboratórna úloha č. Pokusné pozorovanie vzájomných premien mechanických foriem energie.h d v Ep Ek Ep-Ek
1 5 0,34 0,8 0,0011 0,00072 0,00038
2 10 0,51 1,2 0,00225 0,00162 0,00063
3 12 0,59 1,38 0,0027 0,00214 0,00056


Pri výpočtoch som použil tieto vzorce:

1. v = d.√ g 2.Ep= m.g.h 3.Ek=1
− − .m .v
2h 2

4. Ep1 – Ek2
––––––––
Ep1
Ep1 – Ek2
––––––––
Ep1

1 0,345 34%
2 0,28 28%
3 0,21 21%


Otázky:
1. Áno postup je správny, ale dá sa to spraviť aj iným spôsobom:
Vzdialenosť o čo by sme ju posunuli od ŤAŽISKA by sme museli nahradiť pri dopade.
2. Pretože celá Ep sa nemohla premeniť na Ek.Je to zapríčinené odporom vzduchu.(nepružným rázom).
3. Áno, Záleží od tvrdosti látky(nepružný ráz)
4. Áno, pretože pri väčšom vychýlení guľôčky sa rýchlosť zväčšuje, tím letí prostredím ľahšie, odpor vzduchu je tu väčší.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk