referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Zaujímavosti o referátoch
Meranie dĺžky telesa
Dátum pridania: 16.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jinxy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 470
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

Úloha:
Odmerajte priemer a výšku valčeka posuvným meradlom s nóniom a mikromet­rickým meradlom

Pomôcky:
valček, posuvné meradlo s nóniom, mikrometrické meradlo

Postup:
1. Odmerajte výšku h1 valčeka posuvným meradlom s nóniom a priemer valčeka d1. Urobte päť meraní.
2. Odmerajte výšku h2 a priemer d2 valčeka mikrometrickým meradlom. Urobte päť meraní.
3. Z nameraných hodnôt určte aritmetické priemery h1, h2, d1, d2. Vypočítajte priemer­nú odchýlku Δ a relatívnu odchýlku δ všetkých meraní.
4. Porovnajte presnosť merania jednotlivými meradlami (porovnávaním relatívnych odchýlok merania)

Na meranie malých dĺžok sa používa posuvné meradlo s nóniom a mikrometrické meradlo.

Posuvné meradlo s nóniom sa skladá z pravítka s milimetrovou stupnicou a pevným ramenom. Na pravítku je navlečená posuvná objímka s ramenom. Na nej je pomocná stup­nica – nónius. Dĺžka 9 mm je na ňom rozdelená na 10 dielikov. Každý dielik nónia teda meria 0,9 mm. Pri meraní ukazuje nula nónia celý počet milimetrov. Desatiny milimetrov sa rovnajú číslu rysky nónia, ktorá splýva s niektorou ryskou na meradle. Takýmto merad­lom možno zisťovať dĺžky s presnosťou na 0,1 mm. Pri dvadsatinnom nóniu možno merať s presnosťou na 0,05 mm. Posuvné meradlo býva upravené tak, že ním môžeme merať vnútorné priemery a hĺbky dutín.

Mikrometrické meradlo má dve dotykové plochy, ktoré sa pri meraní dotýkajú predmetu, ktorého dĺžku zisťujeme. Jedna dotyková plocha je na strmeni, druhá je spojená so skrutkou, ktorá má stúpanie 0,5 mm. Celé milimetre (horná stupnica) a polovice milimet­rov (dolná stupnica) sú vyznačené na valcovej matici skrutky. So skrutkou je spojený bu­bienok, ktorý je kužeľovite skosený a na obvode je na ňom vyznačených 50 dielikov. Oto­čením o celý uhol sa dotyková plôška posunie o 0,5 mm. Otočením bubienka o jeden dielik sa teda plôška posunie o 0,01 mm. Aby sme pri meraní dosiahli vždy rovnaký tlak a ne­poškodili skrutku meradla, otáčame pri doťahovaní spojkou. Pri správnom utiahnutí za­čnú zuby spojky preskakovať.

Namerané hodnoty zapísať do tabuľky
Mali sme odmerať výšku a priemer valčeka pomocou posuvného meradla s nóniom a mikrometrického meradla. Zisťovali sme priemernú odchýlku ∆ a relatívnu odchýlku δ všetkých meraní.


Záver:
Naučila som sa používať mikrometrické meradlo, ktoré je aj presnejšie ako posuvné meradlo s nóniom, pretože dokáže merať na stotiny milimetra.
Valček, ktorý sme merali bol veľmi presne vyhotovený a preto mi vyšla priemerná relatívna odchýlka 0,00%.

 
Podobné referáty
Meranie dĺžky telesa GYM 2.9883 300 slov
Meranie dĺžky telesa GYM 2.9883 355 slov
Meranie dĺžky telesa GYM 2.9696 398 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.