Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Laboratórne úlohy pre 8 ročník - . . . Chemické reakcie a ich zápis . . .


Úloha 1: Pozorujte priebeh chemickej reakcie kyseliny chlorovodíkovej so zinkom a chem. reakcie vodíka s kyslíkom.

Úloha 2: Pozorované chem.reakcie zapíšte chemickým rovnicami.

Chemikálie: Kyselina chlorovodíková, zinok.

Pomôcky: Stojan s držiakom, 2 skúmavky, kahan.

Postup:
a) Väčšiu skúmavku upevnite na stojane s držiakom.
b) Do skúmavky opatrne nalejte 3 až 5 cm³ kyseliny chlorovodíkovej.
c) Do skúmavky s kyselinou chlorovodíkovou vložte 2 gramy zinku. Pozorujte či reakcia prebieha.
d) Asi po 2 minútach priložte k ústiu skúmavky s  reakčnou zmesou menšiu skúmavku dnom nahor.
e) Unikajúci plyn zachytávajte do menšej skúmavky asi 2 minúty.
f) V prítomnosti učiteľa urobte so zachyteným plynom skúšku na jeho horľavosť.

Záver: Zinok reagoval s kyselinou chlorovodíkovou, pričom unikal plynný vodík a vznikajúci chlorid zinočnatý zostal vo vodnom roztoku. Túto reakciu možno zapísať chemickou rovnicou
Zn + 2HCl – – – ZnCl2 + H2


Vznikajúci vodík možno dokázať reakciou so vzdušným  kyslíkom. Skúmavky sa pritom orosila. Túto reakciu možno zapísať chemickou rovnicou 2H2 + o2 – – – 2H2O


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk