Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Laboratórne úlohy pre 8 ročník - Neutralizácia


Úloha 1: Sledujte priebeh neutralizácie roztoku hydroxidu
sodného roztokom kyseliny chlorovodíkovej.

Úloha 2: Dokážte prítomnosť NaCl v neutrálnom roztoku.

Chemikálie: Zriedený roztok HCl, zriedený roztok NaOH,
fenoftailein,kuchynská soľ,lakmusový papieri.

Pomôcky: skúmavka, injekčná striekačka,hodinové sklíčko
malá kadička, malý lievik.

Postup:
a) Do skúmavky odmerajte injekčnou striekačkou 2cm³
zriedeného roztoku NaOH.
b) Zásaditú reakciu roztoku NaOH overte lakmusovým
papierikom.
c) Kyslú reakciu roztoku HCl overte lakmusovým
papierikom.
d) Do skúmavky s roztokom NaOH pridajte kvapku
fenofltaileinu.
e) Do roztoku NaOH pomaly pridajte roztok HCl s byrety.
f) Pridávanie HCl ukončíme, keď sa jedinou kvapkou
odfarbí reakčná zmes.
g) Odparením niekoľkých kvapiek neutrálneho roztoku
na hodinovom sklíčku získate NaCl.
h) Odparok porovnajte s kuchynskou soľou.


Záver:
b) Zásadité prostredie overíme fenoftaileinom - roztok sa
sfarbil na ružovo – fialovo.
c) Do roztoku NaOH prikvapkávame kvapkadlom HCl – roz-
tok sa pomaly sfarbuje.
f) Jedinou kvapkou sa roztok úplne odfarbil.
g) Po odparení roztoku ostala na hodinovom sklíčku
kuchynská soľ.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk