Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Protolytické reakcie

Téma: Protolytické reakcie

Úloha:
1) Acidobazické indikátory- overiť farebné zmeny
2) Hydrolýza solí a určiť pH

Teória:
Protolytické reakcie sú reakcie, pri ktorých dochádza k odovzdávaniu a prijímaniu protónov (katiónov H+) medzi kyselinami a zásadami - vždy reaguje kyselina so zásadou (bázou). Reakciou kyseliny a zásady vzniká konjugovaná zásada a zo zásady konjugovaná kyselina, ktorá sa nazýva aj acidobazická. Kyseliny (acidum) sú
látky, ktoré vo vodnom roztoku odštepujú vodíkové katióny H+. Podľa Brönstedovej teórie sú kyseliny definované ako látky, ktoré sú schopné odovzdávať protóny.
Zásady sú látky, ktoré vo vodnom prostredí odštepujú hydroxidové anióny OH-I, podľa Brönstedovej teórie sú zásady definované ako látky, ktoré sú schopné protóny viazať.

Chemikálie:
kyselina dusičná HNO3 (w= 0,1), hydroxid sodný NaOH (w= 0,1)
Indikátory: metyl oranž, metyl červeň, lakmus, fenoftaleín
Pomôcky: skúmavky (6 až 8 ks), pH meter, stojan na skúmavky, sklenené tyčinky, pinzeta

Pozorovanie:
1) Do skúmavky s kyselinou dusičnou som ponorila lakmus, ktorý sa sfarbil do tmavoružova a porovnala som farbu so stupnicou na obale pH= 0. Druhú skúmavku som približne do 1/3 naplnila HNO3 a pridala metylčerveň, ktorý zapríčinil sfarbenie do fialova. Do tretej skúmavky, ktorá obsahovala kyselinu dusičnú som pridala metyloranž a číra tekutina v skúmavke sa sfarbila do bledoružova. Po pridaní fenoftaleínu do štvrtej skúmavky sa farba nezmenila. Na základe merania s pH metrom som určila presnú hodnotu pH = 0,2.
V druhej časti som pokračovala v meraní pH s NaOH. Zistila som, že po ponorení lakmusu do hydroxidu sodného sa papierik zafarbí na tmavomodro, čo na obale zobrazuje pH = 12. Po kvapnutí jednej až dvoch kvapiek metylčerveňu do hydroxidu došlo k zmene sfarbenia na tmavožltú. Do tretej skúmavky som pridala metyloranž, ktorý spôsobil zmenu farby na bledooranžovú. Do štvrtej skúmavky som kvapla 1 kvapku fenoftaleínu a farba sa zmenila na fialovú. Na základe merania s pH metrom som určila presnú hodnotu pH, a to 14,3.

2) Na2SO4 2 Na+ + SO42- pH roztoku je neutrálne – zo silnej kyseliny a zásady vznikla slabá zásada a slabá kyselina = s vodou reagovať nebudú!
Na2CO3 2 Na+ + CO32- CO32- + H2O HCO3- + OH- - roztok je zásaditý (pH> 7)
NH4Cl NH4+ + Cl - NH4+ + H2O NH3 + H3O+ - roztok je kyslý


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk