referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Streda, 19. januára 2022
Zaujímavosti o referátoch
Chémia Stanovenie síranov gravimetricky
Dátum pridania: 08.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mojtinko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 289
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Úloha č .1: Stanovenie síranov gravimetricky
Teória:
Sírany sa vyskytujú vo všetkých typoch vôd. Obsah síranov v tokoch sa zvyšuje vypúšťaním odpadových vôd s organickými alebo organickými zlúčeninami síry.
Sírany vyskytujúce sa v prírodných vodách nemajú hygienický význam.Vysoké koncentrácie síry vo vodách ovplyvňujú senzorické vlastnosti vody a pôsobia agresívne na betón.
V pitných a povrchových vodáchy sa sírany stanovujú titráciou s odmerným roztokom Pb(NO3) alebo chelatónom 3,alebo gravimetricky.Vo vodách s vysokým obsahom síranov a v odpadových vodách sa stanovujú gravimetricky, pre nižšie koncentrácie sa používa polarografická alebo nefelometrická metóda.
Potreby a pomôcky:
platinový téglik,lievik,filtračný papier,lievik,kadičky,elektrická pec
Chemikálie:
10% roatok BaCl2 , zriedená HCl (1:1),roztok amoniaku (1:1), indikátorový roztok metyloranže, okyslený roztok AgNO3
Pracovný postup:
Do kadičky sme dmerali 250ml vzorky vody, pridali sme 2 kvapky metyloranže .Potom sme pridali 2ml zriedenej HCl, roztok sme zahriali do varu a do horúceho roztoku sme pridali 5 ml roztoku chloridu bárnatého. Zmes sme nechali vyčíriť a vychladnúť .Úplnosť vyzrážania sme preverili prídavkom zrážacieho činidla. Chladný číry roztok sme zliali cez filtračný papier a zrazeninu sme dekantovali horúcou vodou až do negatívnej na chloridové anióny (t.j. po pridaní roztoku AgNO3 do filtrátu nedochádza k vzniku AgCl. Premytú vlhkú zrazeninu sme spolu s filtračným papierom vložili do vopred vyžíhaného a odváženého téglika a po spálení sme žíhali pri 900°C.Odvážili sme BaSO4(vážiteľná forma).
Spracovanie výsledkov:
Pre hmotnostnú koncentráciu síranov [mg.l-1 ] vo vode platí:

k(SO42-) = f.m(BaSO4)
Vv
kde f je stechiometrický prepočítavací faktor pre SO42- z BaSO4= 0,41 l
m(BaSO4) je hmotnosť vážiteľnej formy z objemu vzorky vody
Vv je objem vzorky vody

Pre mólovú koncentráciu síranov [mmol.l-1] vo vzorke vody platí:

c(SO42-) = k(SO42-)
M(SO42-)
kde M(SO42-) je mólová hmotnosť síranového aniónu.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.