referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Piatok, 7. augusta 2020
Praktické pomôcky - Protokoly na labáky
Názov referátu   Dátum Počet prezretí Počet stiahnutí Počet vytlačení referátu   Obsah
Angličtina Biology Observing cells SOŠ 27.12.2001 3 164 6 520 2.97 159 slov
Slovenčina Chémia Chemická väzba SOŠ 10.3.2002 18 222 44 5 021 2.96 702 slov
Slovenčina Chémia Výpočty chemických rovníc SOŠ 10.3.2002 19 506 31 3 490 2.98 375 slov
Slovenčina Chémia Meranie dĺžky telesa SOŠ 13.3.2002 7 908 25 624 2.94 218 slov
Slovenčina Chémia Stavba atómu a výstavba elektrónového obalu SOŠ 13.3.2002 9 281 22 1 010 2.99 562 slov
Slovenčina Chémia Periodická sústava prvkov SOŠ 13.3.2002 13 236 35 1 579 2.98 587 slov
Slovenčina Fyzika Pokusné pozorovanie vzájomných premien mechanických foriem energie SOŠ 24.3.2002 17 735 67 1 172 2.98 373 slov
Slovenčina Fyzika Elektrotechnické cvičenia SOŠ 6.4.2002 8 577 50 1 129 2.97 333 slov
Slovenčina Chémia Analytická chémia SOŠ 16.4.2002 19 101 30 10 201 2.97 1 639 slov
Slovenčina Chémia Analytická chémia - Stanovenie presnej hodnoty látkovej koncentrácie AgNO3 SOŠ 16.4.2002 18 550 31 2 873 2.98 916 slov
Slovenčina Chémia Výpočty na prípravu roztokov SOŠ 21.4.2002 36 803 42 6 004 2.96 339 slov
Slovenčina Chémia Oxidačné a redukčné reakcie-skúmavkové pokusy. Výpočet koeficientov v rovnici redoxných reakcií SOŠ 14.5.2002 10 148 9 884 2.97 247 slov
Slovenčina Fyzika Premena mechanických foriem energie SOŠ 14.5.2002 5 801 19 527 2.98 107 slov
Slovenčina Chémia Chemický dej - redoxné reakcie SOŠ 26.5.2002 15 120 33 1 574 2.98 397 slov
Slovenčina Fyzika Určenie výtokovej rýchlosti kvapaliny SOŠ 26.5.2002 17 070 98 651 2.94 365 slov
Slovenčina Fyzika Meranie hustoty pevnej látky SOŠ 14.6.2002 23 238 102 2 692 2.96 320 slov
Slovenčina Chémia Zistovanie zásaditosti vody SOŠ 13.10.2002 4 696 16 580 2.99 167 slov
Slovenčina Chémia Dôkaz fyzikálnej a chemickej zmeny látok. Delenie zmesí SOŠ 26.10.2002 14 325 55 1 621 2.98 441 slov
Slovenčina Chémia Stanovenie chemickej spotreby kyslíka (CHSK) SOŠ 2.11.2002 11 494 19 2 938 2.97 512 slov
Slovenčina Chémia Laboratórne vyšetrenie vzoriek vody SOŠ 2.11.2002 9 760 26 3 506 2.97 969 slov
Slovenčina Fyzika Vlastnosti elektrických filtrov SOŠ 5.11.2002 8 185 48 3 484 2.98 1 069 slov
Slovenčina Chémia Stanovenie neutralizačných kapacít SOŠ 10.11.2002 9 696 16 1 630 2.98 437 slov
Slovenčina Chémia Vlastnosti HNO3 SOŠ 16.11.2002 9 077 12 603 2.96 99 slov
Slovenčina Fyzika Meranie polomeru guľových plôch sférometrom SOŠ 26.11.2002 4 924 17 528 3.00 184 slov
Slovenčina Chémia Chemická rovnováha SOŠ 30.11.2002 5 911 14 814 2.99 336 slov
Slovenčina Chémia Dôkaz uhlíka a vodíka v organických zlúčeninách SOŠ 30.11.2002 13 467 17 584 2.97 168 slov
Slovenčina Biológia Pozorovanie a rozlišovanie minerálov a hornín SOŠ 30.11.2002 8 134 16 772 2.96 159 slov
Slovenčina Chémia Oddeľovanie zložiek zmesi vo vode, destilácia SOŠ 30.11.2002 13 264 30 768 2.97 128 slov
Slovenčina Biológia 1. praktická cvičenie - Poznávanie a rozlíšenie baktérií, húb a rastlín SOŠ 30.11.2002 19 478 40 1 029 2.97 190 slov
Slovenčina Chémia Filtrácia SOŠ 30.11.2002 26 978 56 792 2.95 151 slov
Slovenčina Prírodopis Prírodné pomery okolia Žiliny SOŠ 30.11.2002 13 591 16 631 2.95 189 slov
Slovenčina Chémia Redoxné reakcie SOŠ 30.11.2002 9 323 28 722 2.99 308 slov
Slovenčina Chémia Kvantitatívny priebeh chemickej reakcie SOŠ 30.11.2002 4 377 11 508 2.97 95 slov
Slovenčina Chémia Chelatometrické stanovenie vápnika a horčíka vo vodách SOŠ 30.11.2002 9 397 25 1 083 2.96 400 slov
Slovenčina Chémia Stanovenie CHSK pomocou Cr SOŠ 30.11.2002 13 311 22 1 826 2.95 483 slov
Slovenčina Nekovové materiály - drevo na UKF Nitra Protokoly na labáky + tézy SOŠ 1.12.2002 30 932 115 5 300 2.91 1 663 slov
Slovenčina Chémia Stanovenie síranov gravimetricky SOŠ 8.12.2002 4 958 10 738 2.99 289 slov
Slovenčina Chémia Stanovenie chloridov argentometrickou titráciou SOŠ 8.12.2002 9 889 20 946 2.95 235 slov
Slovenčina Biológia Prejavy činosti srdca SOŠ 4.2.2003 5 588 28 636 2.96 127 slov
Slovenčina Fyzika Šmykové trenie a valivý odpor SOŠ 15.2.2003 27 182 133 2 494 2.95 549 slov
Slovenčina Fyzika Osciloskop a práca s ním SOŠ 23.2.2003 11 429 108 789 2.94 212 slov
Slovenčina Fyzika Meranie elektrického prúdu a napätia SOŠ 25.2.2003 14 424 102 931 2.96 203 slov
Slovenčina Fyzika Tranzistory SOŠ 24.4.2003 14 746 147 744 2.96 446 slov
Slovenčina Ostatné Automatizácia skladov a prekladísk SOŠ 29.4.2003 18 766 353 3 532 2.92 930 slov
Slovenčina Fyzika Šmykové trenie a valivý odpor SOŠ 6.5.2003 11 963 44 980 2.96 329 slov
Slovenčina Fyzika 5. laboratórna úloha pre 8. ročník SOŠ 17.6.2003 10 817 26 717 2.96 96 slov
Slovenčina Chémia Argentometria SOŠ 3.9.2003 7 335 18 792 2.93 249 slov
Slovenčina Chémia Neutralizačná titrácia SOŠ 3.9.2003 13 689 30 1 043 2.93 373 slov
Slovenčina Fyzika Priemerná a okamžitá rýchlosť guličky na naklonenej rovine SOŠ 3.9.2003 13 738 41 592 2.97 362 slov
Slovenčina Elektrolýza SOŠ 26.10.2003 12 738 65 784 2.92 179 slov
 
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.