referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Porovnanie lásky v dialach Hájnikova žena a Slzy a smiech
Dátum pridania: 09.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lienka77
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 196
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

V tejto práci som sa rozhodla porovnávať manželstvá. Prvé, v podaní Michala a Hanky Čajkovcov, sa odohráva na konci 19. storočia. V druhom vystupujú manželstvá dve – šťastná dvojica Eva s Ivanom a Kamila s tyranským Tomášom. Myslím, že v každej dobe autor vzťahmi medzi manželmi vyjadruje aj dobu a hlavne životný štýl tej doby, v ktorej manželia žijú. Určite sa aj na prelome 19. a 20. storočia našli dvojice, ktoré mali medzi sebou nezhody a nemilovali sa tak ako Hanka s Michalom, ale to, ešte v dozvukoch romantizmu, autor nepoukázal.

Dnešná doba je viacej „otvorená“, viacej sa hovorí aj o problematike násilia, tak ako to bolo medzi Kamilou a Tomášom a zároveň sa poodhaľuje aj ďalšie tabu – neplodnosť. Téma lásky a manželstva v literatúre je podľa mňa veľmi zaujímavá, pretože aj keď sa tak na prvý pohľad možno nezdá, diela z rôznych historických období môžu mať veľa spoločného. Keď sa odoberie vrstva spoločenského pozlátka, keď neberieme do úvahy časové obdobie, v ktorom dvojice žijú, môžu sa diela v značnej miere na seba podobať. Či už o láske písal niekto na začiatku nášho letopočtu, alebo o 2000 rokov neskôr, láska sa vždy brala, a myslím, že sa aj bude brať, ako niečo krásne, posvätné, čo je medzi mužom a ženou a či to je skôr alebo neskôr, každý si nájde svoju chýbajúcu polovičku a diela končia väčšinou šťastne.


2. KONIEC 19. STOROČIA – OBDOBIE REALIZMU
Realistická umelecká tvorba je úzko spojená z hospodársko - spoločenským životom; po roku 1867 sa začal stupňovať útlak Slovákov, narastala ich sociálna bieda, mnoho ľudí emigrovalo do USA. Na politické pomery na Slovensku malo rozhodujúci vplyv Rakúsko - Uhorské vyrovnanie, keď vládnuce vrstvy začali potláčať všetky nemaďarské vrstvy, zatvorili tri slovenské gymnáziá a Maticu slovenskú. Od jej založenia sa do Martina začali sťahovať viacerí národovci, začínajú vychádzať Národné noviny (1870). Podľa konzervatívcov mohlo prísť národné oslobodenie len zo strany Ruska. Proti konzervatívcom sa postavili Hlasisti (bola to mládež študujúca v Prahe, Budapešti a vo Viedni). Pomenovanie dostali podľa časopisu Hlas, značne ich ovplyvňoval T. G. Masaryk svojimi myšlienkami jednotného československého národa. Hlasisti však v mnohom konzervatívcom krivdili, pretože keď sa dostali k moci, mnohé politické požiadavky nezrealizovali. Slovenský politický život sa izoloval od európskeho diania, bolo tu však úsilie o spojenie s ľudovými masami. V 70. rokoch, na rozhraní medzi romantizmom a realizmom, štúrovcov vytláča mladá generácia, roku 1871 vychádza Almanach Napred, obnovilo sa vydávanie Slovenských pohľadov - ich kritické listy sa stali teoretickým nástupcom romantizmu.

Autori písali o konfliktoch vo vnútri spoločnosti, zaujímali sa o ňu. Venujú sa predovšetkým slovenskému ľudu, jeho kultúrnemu a spoločenskému životu.
V poézii sa využíva sylabotonický veršový systém, väčšie množstvo básnických výrazových prostriedkov a veršových foriem, spôsob písania sa mení na vyšší básnický štýl, píšu sa lyrické a lyricko - epické skladby.

V próze sa spôsob myslenia dedinského človeka premieta do umeleckého jazyka. Píšu sa kresby, črty, besednice, novely, poviedky, romány. Vznikali časopisy (Orol, Slovenské pohľady, Národné noviny, Priateľ ľudu, Černokňažník), kníhtlačiareň, kníhkupecko-nakladateľský spolok, Muzeálna spoločnosť slovenská, ženský spolok Živena, ochotnícke divadlo.


2.1. PAVOL ORSZÁGH – HVIEZDOSLAV
Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne, zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne. Jeho rodičia (otec Mikuláš (1816 - 1888), matka Terézia, rod. Medzihradská (1819 - 1887)) boli schudobnení zemania a vykonávali už vlastne roľnícke povolanie. Hviezdoslav veľmi miloval svojich rodičov a vážil si hlavne matku. Dobre sa učil, a preto hľadali rodičia prostriedky, ako by mohol ďalej pokračovať v štúdiu. Ujal sa ho nakoniec jeho strýko žijúci v Miškolci a Hviezdoslav tam začal navštevovať gymnázium. Tu sa zoznámil s dielom veľkých romantických svetových autorov a rozhodol sa písať básne. Svoje prvé básne písal po maďarsky. Keď im jeho matka nerozumela, rozhodol sa, že bude písať vo svojom rodnom jazyku. Celý život prežil na Orave. Pôsobil ako advokát, spisovateľ, redaktor. Po smrti svojho brata si adoptoval jeho deti. Roku 1877 po prvý raz verejne použil pseudonym Hviezdoslav.
Bol dopisujúcim členom Kišfaludyho spoločnosti (1912) a Českej akadémie (1913) a čestným predsedom Matice Slovenskej (1918).

Vzdelanie:
1854 - 1860 ... ľudová škola vo Vyšnom Kubíne, Jasenovej a Leštinách
1862 - 1865 ... gymnázium v Miškolci
1865 - 1870 ... lýceum v Kežmarku
1870 - 1872 ... Právnickej akadémii v Prešove
1875 zložil advokátske skúšky v Budapešti

- almanach Napred (1871)
- zbierky: Básnické prviesenky Jozefa Zbranského (1867), Krb a vatra(1880, nevyšla), Sonety (1886), Hájnikova žena (1884 - 1886), Bútora a Čútora (1888), Ežo Vlkolinský (1890), Poludienok (1891), Večera (1892), Žalmy a hymny (1885 - 1895), Letorosty I., II., III. (1885 - 1895), Gábor Vlkolinský (1897 - 1899), Stesky (1903 – 1908), Dozvuky (1909 – 1911), Krvavé sonety (1914), Prechádzky jarom, Prechádzky letom
- dráma: Otčim (vyšla v almanachu Napred), Herodes a Herodias (1909)
- preklady: Shakespeare, Goethe, Schiller, Puškin, Lermontov, Mickiewicz, Slowacký, Petofi, Arany, Madách


2.1.1. HÁJNIKOVA ŽENA
Túto lyricko – epickú skladbu napísal Pavol Országh – Hviezdoslav v čase, keď žil v Námestove. Prvých 5 kapitol odovzdal redaktorovi Slovenských pohľadov, Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému, 2. decembra 1883. Básnik zasadil do hornooravskej prírody strhujúci príbeh lásky a tragédie mladého hájnika Miša Čajku a jeho ženy Hanky. Opisuje tu chvíle rozmarného šťastia i zmiešaných pocitov mladých manželov, no najmä Hanky, ktorá v obrane svojej ženskej cti usmrtila zhýralého šľachtica Artuša Villániho. Autor po rokoch ešte dokončieva príbeh Čajkovcov v diele Dve návštevy.

Vravelo sa, že dej Hájnikovej ženy sa viaže k horárni v Rovniach, kde žil hájnik Ľach a jeho žena Mária, rodená Vedelová, ktorá sa vraj stala modelom jeho „hájničky“ Hanky. Neskôr to sám autor vyvrátil. Životné príbehy a skúsenosti boli aj tu iste podnetom, no básnik na tomto príbehu vytvoril synekdochický obraz s celonárodným záberom a dosahom.

Hviezdoslav v skladbe často využíva kontrast. Kontrapozícia kaštieľa a chalupy, rozpor medzi šľachtou (Artuš Villáni, starý Villáni ) a ľudom (Mišo Čajka, Hanka, starý Čajka, Hankini rodičia) tvoria základný konflikt diela.

Cez konflikt medzi zvyškami feudálno - aristokratickej spoločnosti a ľudom ukázal hlbokú priepasť medzi tým, čo vtedy smerovalo k neodvratnému zániku, no mohlo ešte uškodiť životnému šťastiu človeka z ľudu, a tým, čo plnohodnotne žilo v plodnej harmónii medzi láskou a prácou a čo sa aj po tragických otrasoch zregenerovalo k novému životu. Preto záverečná klenba harmónie nad nezavinene tragickým príbehom Hanky a Michala Čajkovcov vyjadrila jeho ideový nadhľad, vieru v nezničiteľnosť ľudského života. Toto dielo je rozdelené na 15 spevov a 2 lyrické vstupy (na začiatku pozdrav, na konci zbohom).


3. SÚČASNOSŤ – ZAČIATOK 21. STOROČIA
Súčasná doba sa dá nazvať dobou megalomanstva, chtivosťou po úspechu, peniazoch a sláve. Je oveľa väčšia informovanosť celého sveta, čo sa týka všetkých sfér, od politickej, cez rôzne nešťastia, až po životy niektorých obyvateľov našej planéty. Vo svete momentálne prebieha niekoľko vojnových konfliktov, rôzne choroby, terorizmus, či násilie. Tieto podnety v značnej miere ovplyvňujú život ľudí. Momentálne môžme svet rozdeliť na niekoľko častí – USA, Európska únia, ktorej členom o pár mesiacom budeme aj my, Rusko. To sú hlavé veľmoci. tie ovládajú našu zem a to nielen v politickej sfére, ale aj v bežnom živote. Na Slovensku je čoraz viac badať vplyv západných kultúr. Tie však zatiaľ nemajú až taký vplyv na literatúru, pretože na pultoch predajní môžeme nájsť stále dosť slovenských autorov.

Dnešní spisovatelia píšu väčšinou o problémoch obyčajných ľudí, do popredia často dostávajú rôzne mystické príbehy. Píše sa poézia, próza i dráma. Aj keď poézia nezažíva momentálne svoj rozmach. Viac sa podľa mňa darí próze a dráme. Píše sa, takpovediac, o všetkom. Na pultoch kníhkupectiev nájdeme náučnú, mysterióznu, beletrickú literatúru, či literatúru faktu a mnoho iných. V poslednej dobe je trend písať o rôznych osobnostiach politického sveta, či o hviezdach showbiznisu. Dramatické diela si môžeme vychutnávať na doskách, ktoré znamenajú svet.

3.1. TÁŇA KELEOVÁ – VASILKOVÁ
Narodila sa roku 1964 v Chomutove. Od svojich štyroch rokov žije v Bratislave. Ukončila štúdium žurnalistiky na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a potom pracovala ako redaktorka vo viacerých časopisoch. Od roku 1994 sa venuje písaniu románov. Má tri deti a so svojou rodinou žije na sídlisku v Devínskej Novej Vsi.

Doteraz publikované romány: Cena za voľnosť (1997), Manželky (1997), Túžby (1999), Mama pre Veroniku (2000, vyšiel aj v českom preklade), Čriepky (2001), Okienko do snov (2001), Slzy a smiech (2002), Čaro všednosti (2003), Pozlátka (2003).

3.1.1. SLZY A SMIECH
Túto knihu napísala Táňa Keleová - Vasilková v roku 2002 ako svoj v poradí siedmy román. Autorka chcela napísať román aktuálny a presvedčivý. Sčasti sa jej to podarilo – príbeh sa odohráva v súčasnosti, v konkrétnom meste a nastoľuje v ňom témy, o ktorých by snáď len cynik tvrdil, že sú banálne. Autorka však v presvedčení, že jej čitateľky si vystačia s triedením hrdinov do dvoch základných skupín, nám hneď na začiatku predstaví postavy: tento a táto sú zlí, tento a táto sú zase dobrí. Bez akejkoľvek šance dokázať, že v živote nič nie je absolútne čierne alebo biele. Žiadna postava vás teda nemôže prekvapiť svojím konaním – v každej situácii konajú rovnako ako podľa naučeného vzorca.

Dej románu sa odohráva v Bratislave, v rodine dvoch mladých žien – Evy a Kamily. Eva je ideálnou učiteľkou na základnej škole, žijúcou v ideálnom vzťahu s ideálnym manželom Ivanom, no chýba im dieťa, po ktorom už dlhých šesť rokov túžia. Kamila už toľko šťastia nemá. Je na materskej dovolenke a má dve nádherné dcérky, no jej manželstvo s agresívnym Tomášom je však pre ňu a jej dcéry hotovým peklom.

Čitateľ sa tak stane na jednej strane svedkom nekonečných sklamaní Evy a jej manžela Ivana splodiť potomka a na strane druhej sleduje dennodenný kolotoč opovrhnutia, urážok a dokonca i fyzického násilia, ktorý Kamila a predovšetkým jej staršia dcéra – prváčka Andrejka, nedokážu zastaviť.

4. POROVNANIE DIEL
Na porovnanie týchto dvoch diel, najskôr potrebujeme vedieť dej každého z nich.
Hájnikova žena je to realistické dielo. Dej sa odohráva hornej Orave. Je to strhujúci príbeh lásky a tragédie Michala Čajku a jeho ženy Hanky. Po tom ako zomrel Michalov otec, Michal dostane otcovo miesto hájnika. Do hájovne si privedie aj ženu Hanku. Ich život plynie priam idylicky. Michal si vykonáva svoje hájnické povinnosti, Hanka sa vzorne stará o domácnosť. Jednu nedeľu sa spolu vyberú do kostola, sú šťastný, no z pánskej lavice sa na Hanku pozerajú čiesi „vlčie oči“. Nieje to nik iný ako Artuš Villáni, syn Michalovho pána, starého Villániho. Hanka odmieta Artušovo dvorenie, avšak neprizná to Michalovi. Artuš zosnuje ľstivý plán. V Michalovom revíry vyhlási poľovačku na jelene a všetko vybaví tak, aby sa Michala zbavil. Dá sa povedať, že to bola akási poľovačka na Hanku. Artuš najskôr Michala poníži, potom ho aj s ostatnými honcami pošle naháňať jeleňa a sám sa zakráda k hájovni. Tu sa chce násilím zmocniť Hanky, tá ho však v sebaobrane zabije. Vtom prichádza Michal, hnaný zlým tušením. Okamžite berie vinu na seba a prosí Hanku, aby mu prisahala, že nikdy nepovie pravdu. Michala uväznia. Hanka sa uchýli k rodičom, tam jej však otec neustále vyhadzuje na oči Michalovu vinu. Hanka sa z toho pomätie, odchádza z domu a túla sa po okolí. V deň súdu sa náhodou dostane do súdnej siene a povie pravdu. Súd ich obidvoch oslobodí. Po nejakom čase Michal zachráni starého Villániho pred smrťou, on mu odpustí a ponechá mu aj prácu hájnika. Hanke sa narodí dieťa a ona sa uzdraví.

Román Slzy a smiech zachytáva rok v živote dvoch žien: Evy a Kamily. Eva je učiteľkou prvákov, medzi ktorými je aj Kamilina dcéra Andrejka. Doma vládne pokojná a láskyplná atmosféra. Na prvý pohľad sa zdá, že jej, ani jej manželovi Ivanovi nič nechýba. Opak je však pravdou – veľmi dlho túžia po bábätku, no Eva nemôže otehotnieť. Kamila má dve dcéry – Andrejku, prváčku na základnej škole a Paulínku, s ktorou je na materskej dovolenke a často obracať každú korunu dvakrát. Jej manžel Tomáš pracuje ako taxikár. Nemá ich vôbec rád, dokonca ich bíjava – najmä Kamilu a Andrejku. Často chodí domov opitý a niekedy nepríde vôbec. Kamila sa jedného dňa stretne so svojím dávnym známym Milošom, ku ktorému spolu s dcérkami po dlhom váhaní odchádza. Ten jej pomaličky ukazuje, že život nieje len o despotickom manželovi a práci slúžky v domácnosti, ale že sa dá prežiť aj oveľa krajšie, vo vzájomnej úcte a láske. Eva sa snaží urobiť s manželom všetko preto, aby mali potomka, skúšajú aj umelé oplodnenie. Keďže nič im nevychádza, rozhodnú sa pre adopciu. Vďaka Andrejke sa obidve spoznali a stali sa z nich kamarátky. Celý román končí šťastne – Kamila sa vydá za Miloša a Eva s Ivanom si adoptujú malú Barborku.

5. ZÁVER
Hlavným rozdielom v týchto manželstvách bolo obdobie, v ktorom boli jednotlivé diela napísané. Hájnikova žena bola napísaná v začiatkoch realizmu, no podľa mňa má ešte stále prvky romantizmu. Šťastne sa našli, vzali sa, spolu šťastný zomreli. Jediná „neromantická“ udalosť je uväznenie Michala, ale aj ten sa po nejakej dobe z väzenia dostane k svojej milej. Manželstvo Kamily sa odlišuje vo viacerých bodoch. To, že o sto rokov neskôr je iný životný štandard, som rozoberala vyššie. V tomto manželstve nieje ani kvapka romantiky, pohody a dovolím si povedať, že ani lásky. Koncom 19. storočia by sa asi násilie neopísalo v diele tak jasne. Kamila je nakoniec tiež šťastná, pretože stretla Miloša, s ktorým našla to, čo by v každom manželstve malo byť – láska, šťastie, úcta. Jej dcéry sa tiež „otvoria“, ožijú, nie sú také uzavreté, ako boli pri Tomášovi. Eva s Ivanom sa asi najviac podobajú na Hanku a Michala. Vzali sa, žili šťastne a tiež mali v živote jeden vážny a smutný medzník, len sa podstatne líšil. Čajkovci dieťa mohli mať, Eva s manželom však nie. Mohli však „poďakovať“ dnešnej dobe, že ponúka aj iné možnosti na výchovu dieťaťa. Keď už nevyšlo umelé oplodnenie, využili možnosť adopcie. A žili šťastne. Možno konečné šťastie všetkých troch dvojíc je len náhodné, no ja si myslím, že ľudia radšej čítajú o príjemných koncoch a možno preto to aj takto títo spisovatelia ukončili. V podstate sa aj potvrdili moje úvahy z úvodu, že pod všetkým spoločenským tlakom je každý pár v literatúre dosť podobný.

RESUME
In this work I wrote about differences between marriages in two other periods of century. First couple were Hanka and Michal Cajka from Pavol Orszagh – Hviezdoslav`s Hajnikova zena. They lived break through 19th and 20th century. They lived happily except one moment, when Hanka killed Artus Villany, who was in love with her, but she loved only her husband. Michal said he had done it and then he went to prison. But when he came back, they had children and lived happily again. Second two marriages live on the beginning of 21st century. First couple is Eva and Ivan. They seemed to have most in common with Hanka and Michal. Their marriage is happy too, but they have got one big problem – they cannot have children. They are married for six years and they want baby very much. First they try artificial fertilise, but Eva is not pregnant. Then they foster a child. And they can be happy again. Second couple is Kamila and Tomas. Their marriage is not so lucky. They have got two beautiful children, Paulina and Andrea, but Tomas do not love them and he bully them. All the time Kamila thinks it is her fault, but after a few years she meet her old friend Milos. One day she take her girls to the Milos`s flat and they start new life with him. Few months later Kamila and Milos get married and live very nice life together.

VYSVETLIVKY
synekdocha(gr.) – ozdoba, metafora, metonymia založená na zámene pomenovaní častí a celku (napr. nakŕmiť kladné krky = hladné deti)
kontrapozícia(lat.) - protiklad, náprotivok
garbiar(nem.) – kto spracováva surové zvieracie kože
koncipient(lat.) – advokátsky
sylabotonický(gr.) – založený na členení podľa slabík a prízvukov zároveň

 
Zdroje: IKAR, KNIHY, Dejiny slovenskej literatúry, O. Čepan, 1965, Slzy a smiech, T. Keleová – Vasilková, 2002, Veľký slovník cudzích slov, Ing. S. Šaling a kol., 1997
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.