referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Pondelok, 24. januára 2022
Anémie u detí
Dátum pridania: 10.06.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lussyia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 866
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
Laboratórne vyhodnotenie
Anémia je definovaná ako zníženie koncentrácie hemoglobínu a masy červených krviniek v porovnaní ako prislúcha danému veku. V skríningových situácií sa obvykle získava iba hladina hemoglobínu . Dôležité je však vyšetriť stredný objem erytrocytu, na základe ktorého definujeme anémiu ako mikrocytovú, normocytovú a makrocytovú. Po určení diferenciálnej diagnostiky založenej na MCV, môžu postupovať klinici v aditívnych diagnostických postupoch.
Najčastejšou formou mikrocytovej anémie je nedostatok železa spôsobený neadekvátnym prívodom v potrave. Je to obvykle ľahko kurabilný náhradou doplnkového železa a skorá intervencia pôsobí preventívne proti narušeniu kognitívnych funkcií. Menej častou príčinou mikrocytovej anémie sú thalassemia a otrava olovom.
Normocytová anemia má mnoho príčin, ktoré nám sťažujú diagnostiku. Množstvo retikulocytov môže pomôcť v urovnávaní diferenciálnej diagnostiky, avšak aditívne testy sú nevyhnutné na vylúčenie alebo potvrdenie hemolýzy, hemoglobinopatie, membránových defektov a enzýmopatií.
Makrocytová anémia môže byť spôsobená nedostatkom kyseliny listovej, vitamínom B12, hypotyroidizmom a pečeňovými ochoreniami. Tento typ anémie nie je u detí častý. (Am Fam Physician 2001;64:1379-86.)

Ďalší postup diferenciálnej diagnostiky anémií zahŕňa príznaky v periférnej krvi a určovanie počtu retikulocytov. Patologické nálezy v periférnej krvi môžu indikovať etiológiu anémií založenej na morfológii erytrocytov. Bazofilné bodkovanie reprezentuje agregované ribozómy, môžu byť viditeľné pri talasemických syndrómoch, nedostatku železa a otrave olovom. Howell-Jollyho telieska jadrové pozostatky nachádzané pri asplénii, pernicióznej anémii a niekedy nedostatku železa. Cabotove prstence sú tiež jadrové pozostatky a vyskytujú sa pri otrave olovom, pernicióznej anémii a hemolytickej anémii. Heinzove telieska sú denaturované zhluky hemoglobínu a vyskytujú sa pri talasémii, asplénii, chronických pečeňových ochoreniach.

Množstvo retikulocytov (alebo percento) pomáha rozlíšiť hypoproduktívnu anémiu (znížená produkcia erytrocytov) od deštruktívnych procesov (zvýšená deštrukcia erytrocytov). Nízky počet retikulocytov pomáha indikovať poškodenie kostnej drene alebo aplastickú krízu, zatiaľ čo vysoké množstvo indikuje hemolytický proces alebo aktívne straty erytrocytov. Korigované množstvo retikulocytov upravuje rozdielnosti medzi hematokritom a je presnejším indikátorom erytrooetickej aktivity. Korigovaný počet erytrocytov nad 1.5 znamená zvýšenie produkcie erytrocytov. V prípade zníženého prežitia erytrocytov, kostná dreň normálne odpovedá zvýšenou produkciou retikulocytov, zvyčajne vyššou ako 2 percentá alebo absolútnym množstvom vyšším ako 100,000 buniek na mm3 (100 3 106 na L).
Ak je diagnóza aj po iniciálnych laboratórnych nálezoch diagnóza stále nejasná, sú potrebné iné potvrdzujúce štúdie. Testy určujúce či MCV je nízke zahŕňajú vyšetrenie hladiny železa v sére, väzobnú kapacitu železa a hodnoty olova. Vyšetrujeme aj hodnotu sérového feritínu, ktorá ako prvá klesá u pacienta s nedostatkom železa a je senzitívna a špecifická. Ak je suspektná hemolýza, napomáha nám priamy Coombsov test, vyšetrenie G6PD, hemoglobínová elektroforéza ,laktátová dehydrogenáza (LDH), haptoglobín a bilirubín (priamy) . Pri anémii u detí so zvýšenou hodnotou MCV by mal lekár vyšetriť vitamín B12, kyselinu listovú a hodnoty tyroidálnych hormónov.

Ostatné testy zahŕňajú vyšetrenie erytrocytových enzýmov ( enzýmopatie), osmotickú fragilitu na potvrdenie či vylúčenie hereditárnej sférocytózy, vyšetrenie hemoglobínu na diagnostiku hemoglobínopatií, vyšetrenie membránových proteínov na určenie membránopatií a cytogenetické štúdie. Za určitých okolností ako je suspektná hematologická malignita, je indikované vyšetrenie kostnej drene.
Typizácia anémií založená na MCV

Mikrocytová anémia
Najčastejšou formou mikrocytovej anémie je anémia z nedostatku železa v potrave. I anémia z nedostatku železa môže byť spôsobená neschopnosťou tolerovať kravské mlieko. Štúdie v USA ukázaly, že až u jednej tretiny detí, ktoré sú v veku od narodenia do jedného roku vystavené mliečnej bielkovine, dochádza k stratám krvi stolicou. Opakované, hoci mikroskopické straty krvi vyvolané odlupovaním črevnej bunkovej výstelky znamenajú aj stratu železa.
Vážny nedostatok železa je zvyčajne ľahko diagnostikovateľný; aj keď miernejšie nedostatku železa robia väčšie ťažkosti. Nízky MCV a zvýšená distribúcia erytrocytov podporuje diagnózu nedostatku železa. RDW je index variability veľkosti erytrocytov (anizocytóza), ktorá je najskoršou manifestáciou nedostatku železa.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. The use of whole cow's milk in infancy. Pediatrics 1992;89:1105-9. , www.ahrq.gov/clinic
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.