Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tepelné spracovanie a žíhanie

Tepelné spracovanie je postup, pri ktorom sa predmet, alebo materiál v tuhom stave zohrieva a rýchlo alebo postupne ochladzuje. Týmto postupom sa menia vlastnosti a štruktúra materiálu.

Žíhanie: spočíva v pomalomohreve na žíhaciu teplotu, zotrvaniena určitý čas v tejto teplote a pomalom ochladzovaní. Žíhaním sa odstraňuje vnútorné napätie. Pri žíhaní na odstránenie vnútorného napätia sa predmet zohrejena 450 až 600 ºC , zotrvá v tejto teplote4 až 6 hodín a následne sa pomaly ochladzuje.
Žíhanie namäko- odstraňujeme príliž veľkú tvrdosťpretrieskovým opracovaním, oceľ sa ohrieva 2 až 4 hodiny tesne pod 727 ºC alebo krátkodobým ohriatim tesne na 727 ºC. V oboch prípadoch pomalé ochladzovanie. (pri opravách zakalených naástrojov)

Normalizačné žíhanie- odstraňuje všetky nerovnomernosti štruktúry vzniknuté mechanickým spracovaním, oceľ sa zohrieva tesne nad 30 až 50 ºC nad krivkov GSE.
Izometrické žíhanie- oceľ sa zohreje nad krivku GSE a prudko sa ochladí tesne pod 727 ºC. Ponechá sa určitý čas pri tejto teplote a potom sa pozvoľne ochladzuje.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk