referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Klement
Pondelok, 23. novembra 2020
Vplyv češtiny na spisovný slovenský jazyk
Dátum pridania: 08.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: euthymia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 227
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 20.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 34m 20s
Pomalé čítanie: 51m 30s
 
6. Výsledky môjho prieskumu

Rozhodla som sa zostaviť test, v ktorom by som sa presvedčila, že ľudia si naozaj neuvedomujú „cudzie“ české slovo v komunikácii. Vybrala som 26 príkladov najzdomácnenejších českých slov v našom jazyku. Pravda, vyberala som aj podľa seba. Sama som sa nad niektorými slovami čudovala a až nechcela veriť, že toto naozaj nie je spisovné slovo. Ku každému českému slovu som priradila ďalšie tri spisovné slovenské synonymá. Aby to nebolo až také jednoduché a čo najmenej som sa vyhla „tipovaniu“, v niektorých príkladoch som nechala všetky možnosti správne čiže spisovné slovenské. Úlohou mojich náhodne vybraných Slovákov bolo označiť to jedno nespisovné slovo, alebo v prípade ak sú podľa nich všetky uvedené možnosti spisovné, neoznačiť žiadnu možnosť.

Môjho prieskumu sa zúčastnilo dokopy 29 ľudí od 16 do 65 rokov. Ak by som testy mala oznámkovať ako v škole, priemerná známka by bola 3,6. Najlepšia písomka by bola ohodnotená známkou 2. Aj túto jedinú dvojku od trojky delil iba jediný bod. Ďalej by som udelila 12 trojok, rovnaký počet štvoriek a štyri päťky. Katastrofa. Najväčší problém robili slová ako dopisovať si, fenka, kecať, kojiť, nápoveda, neodčiniteľný, potiaže, vyvenčiť, zahájiť a záludný. Aj keď som niekde zámerne vyberala také synonymá, ktoré sú veľmi zriedkavé, aby ich zmiatli. Väčšinou som však nemala inú možnosť, pretože synonymický slovník mi známejšiu alternatívu neponúkal. Išlo však o to, že ak dotyčný vie, že dané slovo nie je slovenské, bolo jedno aké sú iné možnosti.

Najmenší problém robili slová ako doprovod, obor, rýma, dať si šlofíka, bedna, čumák, drtiť, parno, spolknúť či sňatok. Robili síce najmenší problém, ale nie však žiadny problém. Našli sa aj takí, čo objavili český pôvod v úplne nevinnom slovíčku. Za najzaujímavejšie nespisovné české slová pokladám korešpondovať si, družina, tárať, odvetvie, sféra, zahlienenie, chyba, rozpustený, roztĺkať, drobný, nebadateľný, ochorenie, pliaga, beznádejný, vydaj (ženba), tučný, kyprý, vyvetrať, začať, úkladný či podlý. Iba jeden človek vedel (tipol?), že v desiatej úlohe sú všetky možnosti správne. V sedemnástej to už vedeli štyria. Tam ich najviac zmiatlo slovo nemoc, ktoré tak často počuť z českých filmov. Podrobnú analýzu odpovedí si môžete pozrieť v prílohe práce. Môj prieskum ma v ničom neprekvapil. Keby ho niekto dal robiť mne, sama pochybujem, či by to dopadlo lepšie. Samozrejme, teraz už poznám správne odpovede a budem sa snažiť, čo najviac vyvarovať chýb v používaní českých slov v spisovnej slovenčine.


7. Z Á V E R

Vplyv češtiny na spisovný slovenský jazyk je zrejmý a skôr by som sa veľmi čudovala, keby nebol. Slováci prežili s Čechmi sedemdesiat rokov v spoločnom štáte, kde sa hovorilo oboma jazykmi. Ovplyvňovanie bolo obojstranné, aj keď čeština mala predsa len väčší vplyv na slovenčinu. Preberali sa slová a slovná zásoba sa tým obohatila. Obohatila sa však aj tak povediac v negatívnom zmysle. Slovenčina sa nedokázala ubrániť prieniku slov, ktoré sú spisovné a mali by sa používať jedine v češtine. Stali sa pevnou súčasťou hovorovej slovenčiny a odvyknúť si od ich používania je veľmi ťažké. No najhoršie je, že si ich nespisovnosť ani neuvedomujeme. České slová prenikli do bežnej komunikácie, z niektorých slov sa vytvorili slangové slová. V Čechách prebiehal prieskum medzi žiakmi o tom, do akej miery po rozdelení Československa rozumejú slovenčine. Test dopadol asi tak, že česká vláda dokonca uvažovala o zavedení vyučovania slovenčiny na českých školách. S úrovňou pochopenia slovenčiny to ide stále nižšie. Príčina sa vidí predovšetkým v tom, že v českých televíznych staniciach je zakázané používať iný jazyk ako češtinu. Preto sú aj všetky filmy a dokonca aj pôvodné slovenské rozprávky dabované do češtiny. Českí diváci nemajú možnosť „chytiť“ signál nejakej slovenskej stanice. Takto sa postupne kontakt so slovenčinou, ktorá bola kedysi tak blízka, vytráca.

Na Slovensku je situácia iná a keby sa podobný prieskum uskutočnil tu, výsledok by bol úplne iný. Slovenský divák si môže naladiť hneď niekoľko českých staníc a aj na slovenských staniciach sa vysielajú filmy s českým dabingom. Aj to má vplyv na prienik slov do bežného slovenského jazyka. Už malé deti vedie bez problémov sa aspoň pokúsiť rozprávať po česky. Aj trinásť rokov po osamostatnení sa je český jazyk našou každodennou súčasťou. Je ťažké povedať, ako dlho bude trvať, kým sa aj jazykovo úplne osamostatníme. Záleží na každom jedincovi či má v záujme, aby jeho jazykový prejav bol správny a spisovný. Najťažšie je, že sa dá ťažko zbaviť chýb, o ktorých ani nevieme. Podľa môjho názoru by bolo na mieste, aby sa o všetkých chybách otvorene informovalo v tlači, v televízii či na to zameraných publikáciách. Ja začínam najprv od seba, keďže som sa pri písaní tejto práce poučila a dozvedela množstvo nových informácii.


A N K E T A

Z uvedených synonym zakrúžkujte jednu, ktorá je podľa vás nespisovná a českého pôvodu. V niektorých prípadoch môžu byť správne, spisovné všetky odpovede. Vtedy nezaznačíte žiadnu možnosť.

1.
a) dopisovať si b) písať si c) korešpondovať si d) vypisovať si

2.
a) sprievod b) garde c) družina d) doprovod
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9    ďalej ďalej
 
Zdroje: PISÁRČIKOVÁ, Mária: Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, 2000. 998s ISBN 80-224-0585-X, Pravopisná komisia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV: Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, 2000. 590s ISBN 80-224-0655-4, PAULINY, Eugen: Dejiny spisovnej slovenčiny 1 od začiatkov až po Ľudovíta Štúra. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971. 136s , BAJZÍKOVÁ, Eugénia, HORECKÝ, Ján, IHNÁTKOVÁ, Natália: Slovenský jazyk pre 3.-4.ročník stredných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. 143s ISBN 80-08-02120-9, HORÁK, Gejza a kolektív autorov: 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971. 366s , MISTRÍK, Jozef: Moderná slovenčina. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 263s ISBN 80-08-00052-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.