Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Projekt SOČ - Kreslenie

Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava

Kreslenie
(projekt SOČ)

Kristína Demetrová
2004/2005 Septima C

Obsah

Úvod............................................................................. 2
Metodika práce..............................................................3
1. Nástroje a materiály...................................................4
1.1 Černe........................................................................4
1.2 Ceruzky a pastel.......................................................4
1.3 Štetce a perá.............................................................4
1.4 Tuše a farby..............................................................4
1.5 Druhy papiera...........................................................4
2. Základy kreslenia........................................................5
2.1 Držanie nástrojov.......................................................5
2.2 Cvičenie oka..............................................................5
2.3 Základy kompozície..................................................5
2.4 Lineárna perspektíva.................................................5
2.5 Techniky tieňovania..................................................5
3. Základné štúdie............................................................6
3.1 Jednoduché geometrické tvary..................................6
3.2 Obrysová kresba........................................................6
3.3 Konštrukcia figúry.....................................................6
3.4 Kreslenie hlavy..........................................................6
4. Námety.........................................................................7
4.1 Jednoduché zatišia......................................................7
4.2 Rastliny a kvetiny.......................................................7
4.3 Krajinky......................................................................7
4.4 Mraky a obloha...........................................................7
4.5 Autoportrét ................................................................7
4.6 Ruky............................................................................8
4.7 Zvieratá.......................................................................8

Záver.................................................................................9
Resumé............................................................................10
Bibliografia......................................................................11

Úvod

Kedysi bolo kreslenie považované za základnú súčasť výuky vzdelaného človeka. Ľudia kreslili portréty svojich blízkych, zachytávali na papier mestá, budovy, ktoré navštívili ako spomienku, alebo aby ukázali svojim priateľom kde všade boli. Neskôr kresbu nahradila fotografia, a tak sa kreslenie začalo považovať za niečo mimoriadne, na čo treba mať zvláštny talent. V skutočnosti sa však kresliť môže naučiť každý. Je len na každom zvlášť ako si osvojí určité techniky, ale samozrejme veľkú úlohu má aj prax. Ja sama som sa nedávno začala venovať kresleniu, a preto som sa rozhodla spracovať základné techniky a oboznámiť s pomôckami, ktoré sú potrebné pri rozvíjaní tejto krásnej schopnosti.

Metodika práce

Začiatkom mojej práce bolo dôkladné zváženie témy. Po tom, ako som si tému vybrala, začala som zhromažďovať dokumenty a to návštevou knižnice a internetovým vyhľadávaním. Po zhromaždení materiálov, som začala s ich spracovaním a konečnou úpravou.

1.Nástroje a materiály

1.1 Černe

Poznáme viac ako dvadsťsedem odtieňov čiernej, ktoré sa využívajú v čierno-bielej kresbe. Grafit, olovo, uhlík a pastely v rozmedzí od stredne sivej až po najtmavšiu čiernu.

Uhlík – známy od praveku, dnes sa vyrába hlavne z viniča a vŕby, je dostupný v rôznej dĺžke a hrúbke.

Práškový uhlík – je užitočný vedľajší produkt pri výrobe tyčinkového uhlíka. Často sa používa na tónovanie podkladu, alebo na tónovanie časti kresby.

Olovená ceruzka – (grafitová ceruzka) starší názov pochádza z doby, keď sa grafitové horniny považovali za olovo. Ceruzky sú v rozmedzí od 10B po 10H (veľmi tvrdé) a sú ideálne na presnú prácu.

Na trhu môžete nájsť :
-hrubý pastel pre umelcov
-hrubá uhlíková ceruzka
-grafitová tuha
-voskovo-olejová tuha
-mäkký prírodný uhlík
-tvrdý prírodný uhlík
-pastel
-mäký lisovaný uhlík
-tvrdý lisovaný uhlík
-olejový pastel
-prírodný uhlík v obale
-olejový pastel
-prírodný uhlík v obale
-lisovaná grafitová ceruzka
-vosková ceruzka
-uhlíková ceruzka
-grafitová ceruzka
-grafitový prášok

Nikdy sa neuspokojte iba s jedným z nástrojov a nepovažujte ho za jediný spôsob vašej práce. Ak nevyskúšate širokú paletu možností, pravdepodobne neobjavíte niektoré aspekty svojho nadania.

1.2 Ceruzky a pastely

Jedným z najvšestrannejších nástrojov je grafitová ceruzka. Je to pomerne nový vynález, čistý grafit bol objavený až v 16. storočí a len v 18. storočí sa začal používať vo forme ceruzky. Grafitové ceruzky majú :
-mäkkú tuhu (B), ktorá zanecháva hrubú a tmavú stopu.
-strednú tuhu (HB)
-tvrdú tuhu (H), ktorá zanecháva tenkú, tvrdú sivú stopu

Farebné ceruzky – sú ešte novším vynálezom, vyrábajú sa rovnakým spôsobom ako grafitové ceruzky, ale namiesto grafitu majú farebný pigment. Existuje množstvo rôznych odtieňov, ale škála ich tvrdosti nie je taká široká ako u grafitových ceruziek.

Akvarelové ceruzky – umožňujú rozšírenie umeleckého repertoáru. Dokážu robiť jemné a tenké čiary ako bežné grafitové či farebné ceruzky, keď prejdeme po ich stope vlhkým štetcom pôsobia ako akvarelové farby.

Pastel – zaviedol sa v 18. storočí. Zhotovuje sa z pigmentu, ktorý sa viaže s glejom alebo živicou na tuhú pastu, ktorá sa roluje do tyčinkovej formy a nechá sa vysušiť. Pastel zanecháva mäkkú, prašnú stopu podobnú kriede. Tak isto existuje aj olejový pastel alebo pastelové ceruzky.

Farebné tyčinky – sú tvrdší materiál na kreslenie ako pastel. Vyrábajú sa z dreveného uhlia, vosku, hliny alebo kriedy a prímesi určitého pigmentu.

1.3 Štetce a perá

Štetce – sa zhotovujú zo starostlivo vybraných vlasov alebo štetín. Na konci drevenej rúčky sú upevnené v okrúhlom kovaní. Pri kreslení sa najčastejšie používajú akvarelové štetce, zhotovujú sa z mäkkých, pružných štetín, preto sú ohybné. Najlepšiu kvalitu má sobolí štetec, je dosť drahý, ale vydrži dlhé roky.

Perá – používajú sa na kreslenie celé stáročia, aj tu je ponuka veľmi široká. Perá s oceľovým hrotom a perá na skicovanie majú vymeniteľné násadky rôznych tvarov a veľkostí. Technické perá sa používajú pri rysovaní a architektonických kresbách. Kresliť sa dá aj obyčajnými písacími nástrojmi ako sú guľôčkové perá alebo fixky.

1.4 Tuše a farby

Použitie farby je jedným zo spôsobov, ako vytvárať v kresbe tóny. Farbu možno použiť na vypracovanie základnej kresby, na lavírovanie ceruzkovej kresby alebo perokresby, alebo na ľahké farebné stopy. Podľa definície je farba pigment zmiešaný so spojivom. Tým sa vytvorí tekutina alebo pasta. Niekedy sa pridáva prostriedok na zahustenie alebo riedenie farby.

Vodové farby – ich hlavnou charakteristikou je priesvitnosť a tekutosť. Priesvitnosť vyžaduje vytvárať odtiene od svetlých po tmavé (svetlá farba neprekryje tmavú)
-akvarelovú farbu možno nanášať suchým alebo mokrým štetcom, kedy vytvárame lavírovanie (rozotieranie nanesenej farby alebo tušu vodou)
-gvaš – druh vodovej farby, ktorá má kryciu schopnosť, na ploche s gvašom môžme nanášať svetlé odtiene na tmavé
-temperové farby

Olejové farby – pomaly schnú, ale zato veľmi dobre kryjú. Možno ich rozpúšťať alebo riediť ľanovým alebo iným olejom (terpentínom), aby krycia vrstva bola tenšia.

Akrylové farby – majú vlastnosti vodových aj olejových farieb, majú dobrú kryciu schopnosť. Ak ich používame na lavírovanie, môžme ich riediť vodou.

Tuše – sú ideálne na vytváranie ráznych, jasných línií a podrobných detailov. Možno ich použiť riedené alebo neriedené destilovanou alebo čistou vodou. Na rozdiel od vodovej farby sa suchý vo vode nerozpustný tuš pri lavírovaní nerozpúšťa, ani keď sa naň nanáša štetcom iná farba. Tuše dostať v rôznych odtieňoch, obyčajne sú vo vode nerozpustné a obsahujú šelak, ktorý spôsobí ich lesk.

1.5 Druhy papiera

Povrch, na ktorý umelec maľuje alebo kreslí, sa nazýva podklad. Najčastejšie je to papier. Väčšina dnes vyrábaného papiera je z vláknitej drevenej buničiny, ktorá sa zlisuje naplocho a potom sa vysuší na drôtenom site. Hmotnosť papiera sa meria na rysy, čo je štvorcový meter papiera v gramoch. Hmotnosť papiera súvisí s hrúbkou.
Bežne používané druhy papiera:
-jemný, stredne zrnitý, drsný akvarelový papier
-hrubý a polohrubý skicovací papier
-kartón

2.Základy kreslenia

2.1 Držanie nástrojov

Máme k dispozícii veľké množstvo nástrojov a každý z nich má svoju vlastnú charakteristiku. Napríklad na lepšiu pohyblivosť, tenké a hrubé čiary volíme pero s oceľovým hrotom, zatiaľ čo na široké, výrazné čiary sa lepšie hodí ulík alebo štetec. Inak držíme ceruzku pri popisnej práci, pri detailoch, riadenom tieňovaní, voľnom tieňovaní a pri lineárnych stopách. Inakšie držíme uhlík pri tieňovaní veľkých plôch a pri detailoch.

2.2 Cvičenie oka

Častou chybou začiatočníkov je to, že si dostatočne nepreštudujú objekt, ktorý chcú kresliť. Preto je veľmi dôležité nájsť si čas a poriadne si daný objekt preštudovať, aby sa predišlo chybám. Dobrým spôsobom, ako si cvičiť ruku aj oko, je kresliť bez pozerania na papier. Rýchlosť vašej ruky a oka by mala byť rovnaká. Spočiatku sa výsledky vášho kreslenia naslepo môžu veľmi vzďaľovať od skutočnosti, ale treba vydržať. Intenzívne pozeranie bude schopnosť, ktorá sa vám v budúcnosti neoceniteľne vyplatí.

2.3 Základy kompozície

Kompozícia je umiestnenie objektov na ploche obrazu. Najlepší spôsob, ako sa ju naučiť, je študovať obrazy iných. Cit pre kompozíciu nadobudnete cvičením. Kompozíciu môžme umiestniť v tzv. diagonálnej línii, môžeme pracovať s centrálne umiestneným objektom, možme si kompozíciu rozdeliť na tretiny alebo pracujeme s asymetriou.

2.4 Lineárna perspektíva

Svet je trojrozmerný, ťažkosti pri zobrazení predmetov na kresbe alebo maľbe tak, aby vyzerali reálne, sú spôsobené tým, že pracujeme na dvojrozmernom povrchu, ako je hárok papiera alebo maliarske plátno. Teórie o perspektíve sú veľmi zložité, avšak treba mať na mysli tri zásady. Prvou je vedomie, že predmety vyzerajú menšie, čím sú od nás vzdialenejšie, a napokon sa zdajú také malé, že sa celkom stratia z nášho dohľadu. Druhá zásada, ktorú si treba zapamätať: zdá sa nám, že rovnobežné čiary sa smerom od nás zbiehajú. Nakoniec, keď dosiahnu bod, v ktorom sa predmety stratia z dohľadu, zdá sa, že sa celkom spájajú. Do tretice si treba zapamätať, že tvar a uhly objektu sa menia podľa toho, odkiaľ sa naň dívame.

2.5 Techniky tieňovania

Tieňovanie používame vtedy, keď chceme, aby sa stvárnený objekt javil ako trojrozmerný. Existuje veľa techník tieňovania, niektoré systémy sa predsa len zaužívali ako najvhodnejšie na určité účely.
-najjednoduchšia metóda je striedať prítlak na ceruzku alebo uhlík tak, aby čiary boli v rôznych odtieňoch sivej
-čiary kreslené uhlíkom možno zmäkčiť tieňovaním tak, že jednoducho rozmazávame uhlík prstom
-klasické tieňovanie sa zaviedlo už v 15. a 16. storočí v Taliansku. Pozostáva z nakreslenia série rovnobežných čiar v približne 45-stupňovom uhle na vykrývacej ploche. Čím sú jednotlivé čiary k sebe bližšie, tým je tieňovanie hustejšie.
-pri šrafovaní krížom kreslíte čiary krížom-krážom

3. Základné štúdie

3.1 Jednoduché geometrické tvary

Základnou úlohou kreslenia je zobraziť priestorovosť predmetov, hoci sú na dvojrozmernej ploche, musia pôsobiť trojrozmerne. Vhodným spôsobom, ako sa to naučiť je, kreslenie základných geometrických tvarov. Keď zvládnete základné tvary, môžete sa pustiť do zložitejších tvarov a objektov. Napríklad peň stromu sa podobá valcu, jablká a pomaranče sa podobajú guli, tvar kužeľa nájdeme v mnohých prírodných objektoch, kocky vidíme na budovách aj na kúskoch syra.

3.2 Obrysová kresba

Kreslenie kontúr – zobrazenie predmetov líniami a nie tieňovaním – je jednou z najzložitejších a najúspešnejších techník kreslenia. Kontúrové kreslenie sa líši od náčrtu, ktorý je jednoducho plochým, dvojrozmerným zobrazením siluety predmetu. Kontúrové kreslenie vyvoláva pocit trojrozmernosti a často obsahuje línie, ktoré vedú naprieč predmetom zobrazenia alebo po jeho obvode. Čiary, ktoré kreslíte, predstavujú rôzne okraje – vnútorné a vonkajšie – vášho objektu.

3.3 Konštrukcia figúry

Ľudskú postavu tvoria guľaté a valcovité tvary. Po stáročia umelci vymýšľali spôsoby ako presvedčivo nakresliť ľudskú postavu. Guľu a valec používali ako základ pre končatiny, hlavu a trup. Dnes sa používa systém založený na tzv. moduloch, ktoré sa rovnajú rozmerom hlavy. Ak prirovnáte modul k postave ako celku, máte istotu, že proporcie vašej skice budú presné. Jemné opravy tvarov, ako je zväčšenie a zmenšenie svalových partií, urobíte dodatočne, rovnako upravíte ruky, nohy a črty tváre.

3.4 Kreslenie tváre

Pri kreslení tváre treba v prvom rade myslieť na celkový základný tvar. Tvar hlavy nie je celkom guľatý, ale skôr vajcovitý. Najprv si jemne načrtnite základný tvar, potom nakreslite priamku, ktorú vediete od spodného okraja brady, pomedzi oči až po vrch hlavy. Jednotlivé črty tváre sú symetricky umiestnené po oboch stranách tejto priamky. Pomocou nej ich môžte správne zakresliť. Ďalšie priamky nakreslite naprieč šírkou tváre a načrtnite kútiky úst, nos, ústa a bradu.

4.Námety

4.1 Jednoduché zátišia

Zátišie je jedným z najobľúbenejších motívov v dejinách umenia. Objekty na zostavenie zátišia nemusíte dlho hľadať. Môžu to byť predmety z vašj kuchyne alebo veci, ktoré zbierate. Zo všetkých môžete utvoriť zaujímavú skupinu. Premety, ktoré dáte dohromady, sú len východiskovým bodom. Farby, tóny a tvary sa kombinujú, štetcom alebo ceruzkou vytvoríte obraz.

4.2 Rastliny a kvetiny

Pri kreslení kvetín a rastlín nemusíte kresliť vždy to, čo vidíte. Môžete vynechať nepokojné pozadie, alebo vylepšiť prírodu tým, že odstránite uschnuté listy. Musíte mať však na pamäti štruktúru rastlín. Nemusíte vypracovávať každý detail, ale pre správnu atmosféru si musíte všímať konštrukciu rastliny.

4.3 Krajinky

Práca v exteriéri vyžaduje praktické predpoklady. Všetky pomôcky musia byť ľahké a ľahko prenášateľné. Treba myslieť aj na osobné pohodlie. Vezmite si so sebou skladaciu stoličku bez operadla. Treba myslieť aj na pokrývku hlavy, v prípade slnečného počasia.

Najjednoduchšie obrazy sú často najpôsobivejšie – nesnažte sa obsiahnuť v obraze príliš veľa prvkov. Aj tu platí pravidlo, že menej je niekedy viac.

4.4 Mraky a obloha

Obloha je v dobrej krajinomaľbe vždy dôležitým prvkom. Mraky dodávajú oblohe charakter a náladu, a niektoré materiály sú mimoriadne vhodné na ich interpretáciu - uhlík, grafitový prášok, akvarelové farby. Dbajte na to, aby bola obloha vždy v súlade s ostatnými časťami kompozície.

4.5 Autoportrét

Autoportrét je vhodnou témou pre každého, kto sa zaujíma o kreslenie figúry a portrétovanie. Je veľmi vhodné využiť ho na získavanie sebadôvery vo svojej práci. Tradičný spôsob kreslenia autoportrétu je postaviť pred seba zrkadlo vo výške, z ktorej vidíte obraz svojej tváre, pričom sám pohodlne sedíte.

4.6 Ruky

Ruky veľa napovedajú o charaktere a nálade osoby, ktorú kreslíte. Začnite tým, že si poriadne prezriete svoje ruky. Položte si ruku pred seba a roztiahnite prsty ako najviac môžete. Ruka vytvára vejár, ktorý vychádza z vášho zápästia. Všimnite si miesta, kde prsty vystupujú z dlane. Malíček začína trochu nižšie ako tri prostredné prsty. Všimnite si, ako je palec bokom otočený k ostatným prstom.

4.7 Zvieratá

Máloktoré zviera vám bude stáť nehybne, aby ste ho mohli portrétovať. Ak nemáte prístup k živým zvieratám, môžete cvičiť ich kreslenie z televíznej obrazovky či videa. Nepoužívajte však znehybnený obraz, lebo vaša kresba bude vyzerať veľmi staticky. Je lepšie cvičiť kreslenie zvierat naživo, lebo len tak zachytíte vitalitu a pohyb zvieraťa.

Záver

Keďže mi je kreslenie blízke a sama sa venujem zdokonaľovaniu vlastnej kreby, s prácou som nemala žiadne ťažkosti. Snažila som sa vyhľadať také informácie, ktoré by sa nielen zhodovali s mojimi skúsenosťami, ale aj pomohli druhým začiatočníkom. Chcela som touto prácou oboznámiť s nástrojmi a technikami kreslenia a poukázať aj na konkrétne námety, ktoré by mohli byť nápomocné pri začiatkoch kreslenia.

Resumé

Jadis, le dessin prenait tenir pour la part d´enseignement fondamentale d´homme cultivé. Les gens dessinaient les portraits de leur membres familliales, les villes et les places ou ils ont été.

Car j´aime le dessin et je fréquente les lecons de dessin, je n´ai eu aucun probleme. Je cherchait chercher les informations avantageux pour les déboutants. Je voudrais se renseigner de mechanismes, techniques et de sujets pour le dessin.

Bibliografia

Vo svojej práci som využila nasledovnú literatúru:


Zdroje:
Smith, S. : Kurz kreslenia. Bratislava : Ikar, 2004 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk