referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Utorok, 27. februára 2024
Hospodárstvo Slovenska
Dátum pridania: 25.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sufo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 914
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.4
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 19m 0s
Pomalé čítanie: 28m 30s
 
Drevospracujúci priemysel
Patrí k odvetviam ktoré boli najviac postihnuté rozpadom RVHP . Delíme na pododvetvia drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu a pododvetvie celulózovo-papierenské . Stabilnejšou časťou tohto priemyslu je celulozno-papierenske odvetvie . Veľké podniky boli stratové a tak nastala atomizácia a teraz je na Slovensku viac ako 700 živnostníkov s gátrami. Majitelia lesa uprednostňujú zahraničných odberateľov pred domácimi – viac ziskov pre vlastníka , menej drevnej hmoty pre domácich výrobcov . Teraz máme jedny z najväčších vo Vranove – Bukóza Holding Hencovce , Smrečina Holding BB a najväčší Bučina a.s. Zvolen . V 1999 nábytkárske firmy zoskupoval COOPEX HOLDING – konkurz , tak tiež aj Mier a.s. ktorého priestory kúpil Decochom a.s. Topoľčany . V Nitre pokračuje vo výrobe Ideanova s.r.o. Nitra . Najväčší výrobca nábytku je Sweedwood Slovakia s.r.o. Na Slovensku útlm – dovoz z Poľska . Najvýznamnejším výrobcom papiera je SCP a.s. Ružomberok , popri celulóze vyrába aj graficky , baliaci , technicky papier , dcérskou spoločnosťou je aj Notes a.s. Tento a.s. Žilina sa zaoberá výrobkov hygienických výrobkov , podobnú náplň prace majú Harmanecké papierne . Významným je aj Grafobal a.s. Skalica v polygrafickej produkcii . Martap a.s. Martin – tapety . Zo zahraničného kapitálu je to hlavne AssiDomän Štúrovo a.s. a SCA Hygiene Products s.r.o. Gemerská Hôrka . Top 5 : Severoslovenské celulózky a papierne , AssiDomän Štúrovo , Tento , SCA Hygiene , Harmanecké papierne .

Polygraficky priemysel
Má špecifické postavenie medzi priemyselnými odvetviami , tlačové výrobky sú nosičmi informácií ktoré ovplyvňujú tercialnu sféru . Počas socializmu ovládalo polygrafický priemysel niekoľko tlačiarní , ale teraz sú ich veľa a sú flexibilné . Tento priemysel sa vyznačuje vysokou náročnosťou materiálu . Dominuje výroba periodických publikácií (40.1%) z čoho na denníky pripadá 20,5% . Podiel neperiodických publikácii sa neustále znižuje (39,8%) a zvyšok je hospodárske tlačoviny . Najvýznamnejšie sú Neografia a.s. Martin , Tlačiarne BB s.r.o. , Komárňanské tlačiarne s.r.o. . V roku 1999 išlo do konkurzu Danubiaprint . Odber na Slovenskom trhu je zlí a preto firmy Slovenská Grafia a.s. BA , Neografia a Komárňanské tlačiarne exportujú do krajín CEFTA. TOP 5 : Grafobal , Slovenská Grafia , Neografia , Komárňanské tlačiarne , Polygraf print .

Kožiarsky a obuvnícky priemysel
Garbiarská výroba prvotne spracúva kože trieslením pri ktorom sa odstraňujú chlpy z kože , kože sa dovážajú z Argentíny , SNŠ a Austrálie . Dnes je v prevádzke iba závod v Liptovskom Mikuláši v ktorom sa takto spracúva koža . Lepšie výsledky dosahujú podniky v obuvníckom priemysle . Dopyt po obuvi poklesol a to z 5 párov na obyvateľa na 2 páry a to hlavne preto že náš trh je zaplavovaný lacnou obuvou z Ázie . Orientácia výrobcov smeruje k luxusnej obuvi a na export. Najvýznamnejším výrobcom je Rieker – obuv s.r.o. Komárno so švajčiarskym kapitálom . Potom aj nemecký Gabor Slovensko rozširuje svoje aktivity v L.M.
Po reštrukturalizácii ZDA Partizánske (Cebo Holding) sa vytvorili spoločnosti Botti a Vulkan a.s. Partizánske , a detská obuv – Jas export .

Textilný a odevný priemysel
Prvé textilné manufaktúry vzniky ešte v 18. str. , v 20. str. mal textilný priemysel kľúčové postavenie , na Slovensku sa nachádzalo 80% výroby Uhorska . Počas socializmu bol ideálny na znižovanie nezamestnanosti , recesia od roku 1989 . Zmena nastala v 1998 , ale podniky neboli schopne konkurencie lebo boli technologicky zastarané . Slabá kúpyschopnosť na Slovensku zabraňuje presadiť sa a výrobky sú vytláčané lacnými z Ázie . Výrobu delíme na pradenie nití a tkanie látky , vlákna môžu byť umelé alebo prírodné (bavlna , ovčia vlna , hodváb , ľan , konope , luxusnejšie sú srsť angolskej kozy a kašmír) , sme odkázaný na dovoz. Známou vlnárskou firmou je Merina a.s. Trenčin . Mayatex a.s. L.M je jediným výrobcom umelohodvábnych vlákien . Skolotex a.s. Rožňava – sklenené tkanivá a výroba syntetických kobercov . Korasan a.s. Rajec výroba plyšových kobercov . Ľanársky odbor zastupuje Tatraľan a.s. Kežmarok . Najväčšou pletiarskou firmou je Tatrasvit Svit – Socks a.s. Svit , vyrába ponožky , pančuchy a nohavice . Odevné závody sú v Trenčíne ako napr. Ozeta a.s. , výroba oblekov , nohavíc , búnd ... A potom tu je aj Makyta Púchov ktorá je zameraná na dámsku konfekciu . Doplnkovou výrobou sú autosedačky . TOP 5 : Ozeta a.s. , Rieker Obuv s.r.o. , Makyta , Maytex a.s. , Merina a.s. Trenčín .

Potravinársky priemysel
Začiatky sú spojené s manufaktúrou v 19. str. , ba dokonca výroba piva už od 15. str. V dnešnom období je charakteristický veľkým počtom výrobných odborov (16) , významne sa podieľa v zamestnanosti obyvateľstva – 3. miesto. V 1999 potravinársky priemysel bol vo veľkej strate a to najmä – mliekarenský , cukrovinkársky a vinársky priemysel . Ale aj ceny zabraňujú rozvoju priemyslu , pred 1990 bola ročná spotreba mäsa 84 kg na obyvateľa teraz len 64 kg a to isté sa týka aj mliekarenských výrobkov (226 kg na 162 kg) . Ale na trhu sa začali objavovať firmy zo zahraničia ako napr.: Jacobs Suchard Figaro , a.s. , Coca-Cola Slovakia s.r.o. , Nestlé-Food s.r.o. , Zlatý Bažant a.s. Mäsový priemysel , najúspešnejší sú Tauris a.s. RS , Macom a.s. pod ktorý patrí aj Hrádok s.r.o. Lučenec . Známym výrobcom mlieka je Rajo a.s. BA . Pre hydinový priemysel je najdôležitejšia Hyza a.s. Žilina a Hydina Zk a.s. Košice . Významným je aj pivovarníctvo v ktorom má významní podiel holandský Heineken (Zlatý Bažant , Corgoň , Martiner - Martin , Gemer - RS) , firma bez zahraničného kapitálu je Topvar a.s. Topoľčany a Šariš . Pekarenský priemysel zaznamenal zmeny po transformácii , ale nie dostačujúce . Straty vykazuje aj Konzervarsky priemysel – len sezónna produkcia . Alkohol u nás vyrába iba St. Nicolaus a.s. LM. Veľký úpadok zaznamenal vinohradnícky priemysel , teraz medzi naj. patrí : Modra , Pezinok , Rača , BA , VK . Šumivé vína vyrába Hubert J.E. a.s. Sereď . TOP 5 : Slovak Internaional Tabak , Palma Tumys , Nestlé-Food , Jacobs Suchard Figaro , Heineken Slovensko a.s. Nitra .

Rastlinná výroba
Cieľom je vypestovať plodiny pre spotrebu človeka a zvierat . Produkcia obilnín predstavuje 739,5 ha a Olejnín spolu 229,6 ha . Hlavná výroba pozostáva z pestovania zrnín , zemiakov , technických a kŕmnych plodín , najdôležitejšom obilninou je Pšenica – výroba chleba . Druhov najvýznamnejšou je jačmeň – výroba piva . Kukurica , ktorá je zastúpená najmä v podunajskej nížine – využitie ako kŕmna zmes . Pestovanie zemiakov , je náročnejšie , pestujeme ich na 27200 ha na Liptove , Spiši , Orave a Kysuce . Z technických plodín to je cukrová repa – podunajská nížina , výroba cukru a odpad ako krmivo . V najteplejších častiach SR pestujeme tabak , repku olejnú , slnečnicu , mak , sóju . Po celom Slovensku sa pestujú strukoviny (hrach ,fazuľa) . Ovocie pestujem prevažne na juhu .

Živočíšna výroba
Je úzko prepojená s rastlinou výrobou . Najdôležitejším je chov hovädzieho dobytku v podunajskej nížine . Využíva sa na mäso , mlieko , spracovanie kože , rohov a kostí (stav v 1999 bol 0,66 mil. ks. ) . Dobre sa darí aj chovu ošípaných , najmä na juhozápade SR v oblastiach s dostatkom krmovín . Využívajú sa všetky časti (v 1999 bolo 1,56 mil. ks. ) . Mechanizácia zapríčinila úbytok koní , stav sa poli zlepšuje (9,5 K) a začali sa aj vyvážať a to najmä dostihové kone . V Horských oblastiach má dlhú tradíciu chov oviec – vlna , mäso , koža , mlieko (počet 340 K ) . Veľký význam má aj chov hydiny , vyše 12,2 mil. ks. Chov rýb najmä v leviciach a Stupave , ale zhoršujúce životné prostredie brzdí rozvoj tohto odvetvia , ako aj chov včiel . Na Slovensku chováme aj kožušinovú zver (strieborná líška , nutria a norka)

Doprava
Vytvára distribučný systém medzi výrobcom a spotrebytelom . Slovensko je dôležitá tranzitná krajina v EU . Rozvoj je komplikovaný lebo cestná doprava kopíruje pohoria ktoré predlžujú cestu a robia ju drahšou . Pre lodnú je tu málo riek s málim prietokom . Otvorenie hraníc na západ zintenzívnilo medzinárodný obchod .

Železničná doprava
Najdôležitejší obor , objem prepravy činí v nákladnej doprave 70% a osobnej 30% v 1989 . Po roku 90 zaznamenali železnice prudký pokles prepraveného objemu v dôsledku rozpadu RVHP. Železnica má dôležité postavenie predovšetkým v preprave hromadných substrátov na dlhé vzdialenosti a v preprave osôb . Významné sú aj environmentálne vlastnosti železničnej doprave . Prvá bola na trati BA-TN ako konská , a prvý parný vlak z Viedne-BA . Železnice SR a.s. majú k dispozícii 3665 km tratí a 49 034 zamestnancov .

Cestná doprava
Po 1990 vznik mnohých súkromných prepravcov , rozvoj kamiónovej dopravy . V 1999 bolo evidovaných 1 713 079 automobilov . Dôležité postavenie má preprava ľudí na krátke vzdialenosti . V súčasnosti máme 3074 km l. triedy 3820 km ll. Triedy , 10 843 km lll. Triedy a 289 km diaľnic z požadovaných 659 km . O cestnú sieť sa stará Slovenská sprava ciest .

Vodná doprava
Oproti ostatným nižšia energetická náročnosť , vyššou produktivitou práce a menším narušením životného prostredia , nevýhodou je pomalosť . Predstavuje len 1/5 cestnej a ½ železničnej prepravy . Prevádzkovateľom je Slovenská plavba a prístavy a.s. BA . Prístav v BA je v strede vodnej magistrály medzi čiernim a severným morom . Prístav v Komárne spája cestnú , železničnú a lodnú dopravu . Pristav v Štúrove využíva najmä AssiDomän .

Letecká doprava
Jej prednosťou je rýchlosť a preprava na veľké vzdialenosti . Veľké letiská mame v BA (M.R.Štefánika) , Piešťanoch , Žiline , Poprade a Košiciach a aj Sliač . Prevádzkovateľom je správa letísk . Najznámejším sú Slovenské aerolínie a.s. BA .

Potrubná doprava
Vysoko efektívny druh dopravy na prepravu ropy a zemného plynu . Známy je ropovod Transpetrol (z Ruska do Slovnaftu ) a Adria ktorý je napojený na Družbu pri Šahách .
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.