referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Návrh osnovy práce SOČ
Dátum pridania: 09.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ejushka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 485
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Konzultant : Mgr X. Y.
Meno žiaka: A.B.

Názov práce: Pozorovanie a štúdium života a ochrany korytnačiek Caretta Caretta

Členenie práce: A – Textová časť
B – Grafická a tabuľková časť

A. Textová časť:

1. Predslov: - subjektívne problémy so spracovaním práce, najmä z praktického hľadiska
- poďakovanie osobám, ktoré mi pomáhali pri spracovaní práce:
a) konzultantovi
b) informátorom

2. Obsah: 1. Caretta Caretta a jej život:
1.1 Spôsob života
1.2 Oblasti výskytu
2. Ochrana korytnačiek Caretta Caretta
2.1 Organizácie venujúce sa ochrane
2.2 Spolupráca s verejnosťou
3. Osobne nadobudnuté poznatky a skúsenosti
3. Úvod:
A. Predmet práce:
- Čo spracúvam vo svojej práci
- Prečo som si vybrala danú tému, čo ma k tomu viedlo
(záujem o ochranu živočíchov a pozorovanie ich života, snaha upriamiť pozornosť na
chránené živočíchy vyskytujúce sa mimo nášho územia a na možnosti ich ďalšej ochrany)
- Ako túto problematiku vnímam ja osobne

B. Vymedzenie lokality: lokalita výskytu korytnačiek, miesta ich hniezdenia

C. Získanie a zapisovanie materiálov:
- pozorovanie v prirodzenom životnom prostredí, fotografovanie
- zaznamenávanie časových údajov (napr. čas migrácie k hniezdam)
- komunikácia a spolupráca s organizáciami zaoberajúcimi sa ochranou tohto živočíšneho
druhu; získavanie ďalších dodatočných informácii, prospektov

D. Metodika a cieľ práce:
- Výber metódy výskumu
- Témy textov:
a) Charakteristika daného živočíšneho druhu, spôsob života
b) Opis prostredia, v ktorom Caretty žijú
c) Spôsoby ich ochrany, organizácie, ktoré sa nimi zaoberajú
d) Postupy pri pozorovaní a výsledky pozorovania
- Voľba informátora – vhodného objektu (sociálne, psychické, fyzické, vekové požiadavky)
- Voľba miesta a času výskumu

4. Vlastná práca:
- Zhrnutie všetkých nadobudnutých poznatkov a výsledkov pozorovaní,
- Informácie o dôležitosti ochrany tohto druhu a o potrebe spolupráce s verejnosťou
- Vlastné skúsenosti v dočasnej spolupráci s organizáciami
5. Záver: A – Stručné zhrnutie výsledkov a najdôležitejších informácií
B – Prínos celej práce
C – Diskusia – konfrontácia získaných výsledkov pozorovaní s literatúrou

6. Bibliografia : Zoznam použitej literatúry


B: Grafická časť – prílohy v podobe fotografií, grafov a tabuliek


Resumé:

In my work I would like to inform the public about endagered animal species, concretely the Caretta Caretta turtles. Nowadays they are becoming more and more failed because of the tourists disrupting beaches where they nest and disturbing them. I spent a few months observing their life and life space and collaborating with foreign environmental organisations, so you can find here the results of my observation and co-operation with the organisations, too. Then in the enclosure are displayed graphs and images of the turtles and their native land. I hope you will enjoy the work.


 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.