referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Pondelok, 25. októbra 2021
Svet detí sa nás týka
Dátum pridania: 25.09.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: baja131313
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 766
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.5
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 17m 30s
Pomalé čítanie: 26m 15s
 
Svet detí sa nás týka

Život detí v rozvojových krajinách
(Stredoškolská odborná činnosť)


Témou mojej práce je ťažké životné položenie detí v rozvojových krajinách. Túto tému som si vybrala z dvoch dôvodov:
- prvý: mnoho ľudí si myslí, že charitatívne akcie už nie sú potrebné, a preto sa ich nezúčastňujú alebo sú nedostatočne informovaný, kde majú hľadať informácie v prípade, ak by mali záujem zapojiť sa do charitatívnych akcií. Najhorší je však úplne ľahostajný postoj, ktorí mnohí ľudia k tejto problematike majú. O charite sa veľmi veľa hovorí, ale je len málo ľudí, ktorí sa do tejto činnosti aktívne zapájajú alebo sú ochotní v prípade potreby pomôcť.
- druhý: aj keď žijeme v 21. storočí stále sú ľudia málo informovaní o problémoch týrania detí, neľudských podmienkach, v ktorých žijú ľudia v Afrike, Južnej Amerike a v Ázii. Uponáhľanosť dnešného sveta nás vedie k nevšímavosti a bezohľadnosti. Západná spoločnosť žije príliš konzumným spôsobom života a vedome či nevedome vykorisťuje tieto omnoho chudobnejšie krajiny.


Cieľ, ktorý práca sleduje
Cieľom mojej práce je poukázať na nedostatočný záujem a neinformovanosť väčšiny ľudí, na čoraz zväčšujúci sa problém zneužívania a týrania maloletých osôb. Taktiež sa budem snažiť oboznámiť ich zo životom detí v rozvojových krajinách a oboznámiť ich z možnosťami pomoci, ktoré ponúkajú rôzne charitatívne organizácie.
Moja práca je rozdelená do štyroch oblastí:
a)Základné ľudské práva a práva detí.
b)Pracovné a sexuálne zneužívanie detí.
c)Nedostatočná starostlivosť o deti v rozvojových krajinách.
d)Záujem a informovanosť spoločnosti o charitatívnej činnosti.


Ťažkosti a prekážky pri písaní práce
Pri písaní mojej práce bolo najväčšou prekážkou nájsť ochotných ľudí nad dvadsaťpäť rokov, ktorí odpovedali na moje anketové otázky. Hlavne v takýchto chvíľach som si uvedomovala neochotu ľudí vyjadrovať sa k určitým témam, ak aj boli ochotní, veľmi ťažko sa vyjadrovali k otázke týkajúcej sa detských práv, väčšinou boli veľmi neinformovaní (viď. v kapitole anketa). Ľuďom pod dvadsaťpäť rokov robilo problémy odpovedať na otázku týkajúcu sa charitatívnych zbierok.


Metodika:
Postup

Ako prvé som vyhľadala podklady pre svoju prácu z rôznych zdrojov, ktoré sú uvedené v prehľade použitej literatúry v závere práce.
Ako druhá nasledovala anketa, ktorú som robila na vzorke 70 ľudí, rôznej vekovej kategórie. Na internete som vyhľadala rôzne stránky, týkajúce sa rozvojových krajín.


Hlavná časť
Na svete žije 2,1 miliárd detí, čo je 35% svetovej populácie. Ročne sa rodí 129 miliónov detí, z tohto počtu sa 13 miliónov narodí neplnoletým dievčatám, ktoré sa o svoje deti nedokážu postarať. V Ugande žije viac ako 2 milióny sirôt. Jedno zo štyroch detí z celkového počtu žije v úplnej chudobe, v rodinách z príjmom nižším ako 45 korún na deň.

Základné ľudské práva a práva detí

Všeobecná deklarácia ľudských práv bola vydaná 10.decembra 1948. Prvou deklaráciou hovoriacou o ľudských právach bola americká Deklarácia nezávislosti, ktorú kongres prijal 4. júla 1776 vo Filadelfii. Hovorilo sa v nej o tom, že všetci ľudia boli stvorení ako seberovní a majú neodňateľné právo na život, slobodu a snahu o šťastie. Základné ľudské práva zabezpečujú ochranu ľudského života, ochranu ľudskej dôstojnosti a slobodného rozvoja osobnosti. Medzi najzákladnejšie ľudské práva patria:

- právo na život, nedotknuteľnosť osoby,
- zachovanie dôstojnosti,
- sloboda pohybu a pobytu,
- sloboda myslenia,
- právo na vzdelanie. Obsahujú aj univerzálne práva platné pre všetkých ľudí:
- právo na mier,
- právo na ochranu životného prostredia,
- právo na ochranu menšín.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Deti ako ja (vydal Perfekt v spolupráci so Slovenským výborom pre Unicef), Medzinárodná organizácia práce: Unicef- Stav detí sveta (2002), Prebuďte sa: Keď pominie terorizmus (jún 2006)
Súvisiace linky
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.