referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Pondelok, 25. októbra 2021
TruckStop
Dátum pridania: 21.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Rakineki
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 993
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 17.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 29m 50s
Pomalé čítanie: 44m 45s
 
TruckStop

Úvod


Vývoj dejín ľudskej spoločnosti je spojený s výmenou tovaru, a tým aj s vývojom dopravy. Rozvoj hospodárskeho života každého štátu nie je možný bez dopravy, pretože doprava vstupuje do všetkých fáz procesu výroby i spotreby, je základnou podmienkou mezdinárodného obchodu a súčasťou všetkých oblastí spoločenského života.

Význam dopravy spočíva v tom, že uspokojuje potreby spoločnosti, ovplyvňuje rozvoj výrobných síl budovaním priemyselných podnikov, vo veľkom rozsahu premiestňuje tovary a osoby, umožňuje zaľudniť neobývané oblasti bohaté na nerastné suroviny, rýchlejšie a plynulejšie zásobuje obyvateľstvo, umožňuje budovanie veľkých miest a z tohto dôvodu nákladná cestná doprava v SR zaznamenáva v posledných rokoch vysoký nárast a rozvoj.

Avšak NCD sa stretáva čoraz častejšie s množstvom problémov. NCD obmedzuje nielen vláda SR ale aj nedostatočná infraštruktúra, ktorá spôsobuje vysoké zaťaženie pozemných komunikácií a taktiež nedostatočný počet odpočívadiel pre nákladné cestné vozidlá.

Dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli vypracovať túto prácu je práve nedostatočný počet bezpečných odpočívadiel na úrovni najvyššieho európskeho štandardu.
Cieľom našej práce je vybudovať moderné parkovisko zvyšujúce bezpečnosť, ktoré by spĺňalo požiadavky na získanie certifikátu projektu EÚ s názvom Setpos (Secure European Truck Parking Operational Services). Založením logistického podniku riešime uvedené problémy NCD a z pohľadu logistiky sa budeme snažiť využívať čo najčastejšie Outsourcing.

Dúfame, že naše riešenie týchto problémov pomôže nielen medzinárodným cestným dopravcom, ale aj rozvoju cestnej nákladnej dopravy na Slovensku.

1 Problematika a prehľad literatúry

1.1 Charakteristika nákladnej cestnej dopravy

Nákladná cestná doprava je preprava vecí, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave tovaru (prípadne inej zmluvy) podľa prepravného poriadku a tarify. Vykonávať ju možno len vozidlami, ktoré sú určené na prepavu vecí. Prevádzka osobitných vozdiel nie je nákladná cestná doprava. Všeobecné povinnosti dopravcu, ktoré stanovuje zákon NR SR č. 168/1996, platia aj v nákladnej cestnej doprave.

Podmienky prepravy nákladu podľa zákona NR SR č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách sú nasledujúce:

- pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť užitočná hmotnosť vozidla
- náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu a jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie, nezakrýval osvetlenie vozidla, jeho odrazky, evidenčné číslo a vyznačenie max. povolenej rýchlosti.

Charakteristickými vlastnosťami NCD sú jej výhody, ako sú priama preprava od odosielateľa k príjemcovi, rýchlosť vyplývajúca z jednoduchšej technológie, pohotovosť a operatívnosť pri špeciálnych požiadavkách prepravcov alebo pri potrebe výmeny vozidla z dôvodu jeho technickej nespôsobilosti, ľahká prispôsobivosť novým prepravným požiadavkám, cestné vozidlá sa môžu pohybovať aj vo voľnom teréne alebo po užších uliciach, NCD je nenahraditeľná v oblasti s riedkou železničnou sieťou a pri zvozoch a rozvozoch na krátke vzdialenosti.

Medzi nevýhody patria predovšetkým závislosť intenzity NCD od stavu siete pozemných komunikácií, podiel na zvyšovaní dopravnej nehodovosti a negatívneho vplyvu na životné prostredie a z toho vyplývajúcich zákonných obmedzení NCD, malá kapacita a poruchovosť cestných vozidiel.
Na základe tohoto sa NCD využíva najmä na krátke a stredné vzdialenosti, ale aj na veľké vzdialenosti, ak si to vyžadujú záujmy prepravcov, napr. krátka dodacia lehota, kvalita prepravy, špeciálne podmienky dodania. [1]
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.