Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia s-prvky

Oxidy: Fe3O4 – magnetit, Fe2O3 – hematit
Sulfidy: PbS – galenit, ZnS – sfalerit, HgS – rumelka, Sb2S3 – antimonit
K, Na, Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au, Pt
Na + H2O → H2 + NaOH, Zn + 2HCL → H2 + ZnCl2
Cu + HCl → nejde
3Cu + 8HNO3 (zr.) → 4H2O + 3Cu(NO3)2 + 2NO
Cu + 4HNO3 (konc.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Leclanche(1.5V):
Zn2+ + NH4CL + 2OH → [Zn(NH3)2Cl2] + 2H2O
2MnO2 + 2H2O + 2e- → 2MnO(OH) + 2OH
nabijanie: 2PbSO4 + H2O → Pb + PbO2 + 2H2SO4
Na3[AlF6] - kryolit
Li – karminocervena, Na – zlta, Ru,K, Cs - ruzovofialovo
Na2CO3.10H2O – kristalova soda
NaHCO3 – soda bikarbona
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 – sucast sumiv. napojov
CaF2 – fluorit
Tvrdnutie malty: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Krasove javy: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
Chlorove vapno: CaCl2 + Ca(ClO)2
Fosforecnan trivapenaty: Ca3(PO4)2 – apatiit, fosforit


Oxidy: Fe3O4 – magnetit, Fe2O3 – hematit
Sulfidy: PbS – galenit, ZnS – sfalerit, HgS – rumelka, Sb2S3 – antimonit
K, Na, Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au, Pt
Na + H2O → H2 + NaOH, Zn + 2HCL → H2 + ZnCl2
Cu + HCl → nejde
3Cu + 8HNO3 (zr.) → 4H2O + 3Cu(NO3) + 2NO
Cu + 4HNO3 (konc.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Leclanche(1.5V):
Zn2+ + NH4CL + 2OH → [Zn(NH3)2Cl2] + 2H2O
2MnO2 + 2H2O + 2e- → 2MnO(OH) + 2OH
nabijanie: 2PbSO4 + H2O → Pb + PbO2 + 2H2SO4
Na3[AlF6] - kryolit
Li – karminocervena, Na – zlta, Ru,K, Cs - ruzovofialovo
Na2CO3.10H2O – kristalova soda
NaHCO3 – soda bikarbona
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 – sucast sumiv.

napojov
CaF2 – fluorit
Tvrdnutie malty: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Krasove javy: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
Chlorove vapno: CaCl2 + Ca(ClO)2
Fosforecnan trivapenaty: Ca3(PO4)2 – apatiit, fosforit


Oxidy: Fe3O4 – magnetit, Fe2O3 – hematit
Sulfidy: PbS – galenit, ZnS – sfalerit, HgS – rumelka, Sb2S3 – antimonit
K, Na, Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au, Pt
Na + H2O → H2 + NaOH, Zn + 2HCL → H2 + ZnCl2
Cu + HCl → nejde
3Cu + 8HNO3 (zr.) → 4H2O + 3Cu(NO3) + 2NO
Cu + 4HNO3 (konc.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Leclanche(1.5V):
Zn2+ + NH4CL + 2OH → [Zn(NH3)2Cl2] + 2H2O
2MnO2 + 2H2O + 2e- → 2MnO(OH) + 2OH
nabijanie: 2PbSO4 + H2O → Pb + PbO2 + 2H2SO4
Na3[AlF6] - kryolit
Li – karminocervena, Na – zlta, Ru,K, Cs - ruzovofialovo
Na2CO3.10H2O – kristalova soda
NaHCO3 – soda bikarbona
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 – sucast sumiv. napojov
CaF2 – fluorit
Tvrdnutie malty: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Krasove javy: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
Chlorove vapno: CaCl2 + Ca(ClO)2
Fosforecnan trivapenaty: Ca3(PO4)2 – apatiit, fosforit


Oxidy: Fe3O4 – magnetit, Fe2O3 – hematit
Sulfidy: PbS – galenit, ZnS – sfalerit, HgS – rumelka, Sb2S3 – antimonit
K, Na, Ca, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au, Pt
Na + H2O → H2 + NaOH, Zn + 2HCL → H2 + ZnCl2
Cu + HCl → nejde
3Cu + 8HNO3 (zr.) → 4H2O + 3Cu(NO3) + 2NO
Cu + 4HNO3 (konc.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Leclanche(1.5V):
Zn2+ + NH4CL + 2OH → [Zn(NH3)2Cl2] + 2H2O
2MnO2 + 2H2O + 2e- → 2MnO(OH) + 2OH
nabijanie: 2PbSO4 + H2O → Pb + PbO2 + 2H2SO4
Na3[AlF6] - kryolit
Li – karminocervena, Na – zlta, Ru,K, Cs - ruzovofialovo
Na2CO3.10H2O – kristalova soda
NaHCO3 – soda bikarbona
2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 – sucast sumiv. napojov
CaF2 – fluorit
Tvrdnutie malty: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
Krasove javy: CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
Chlorove vapno: CaCl2 + Ca(ClO)2
Fosforecnan trivapenaty: Ca3(PO4)2 – apatiit, fosforit.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk