Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia Alkány

CnH2n+2
metan[CH4], etan[CH3CH3], propan[CH3CH2CH3], butan[CH3(CH2)2CH3], pentan,
hexan, heptan, oktan, nonan, dekan maju iba nepolarne sigma vazby, typick
a retazcova izomeria, butanom zacina izomeria(2 izom.), rozv. a neroz. sa lisia
fyzik. vlast., so zvysujucou sa relat. molek.hmot. zvysu. sa teploty topenia i varu, s
rastucim vetvenim klesa tepl. varu, C1-C4-plyny, C5-C15-kvapaliny, nad C16-pevne,
vo vode nerozpustne CHV – malo reaktivne, pri reakciach dochadza k nomolytickemu
zaniku vazieb a preto pre reakcie su charkt. radikalove reakcie-substitucne a eliminacne,
eliminacia prebieha nad 600 stup. ,touto elim. vznikaju nenasytene uhlovodiky ako napr. eten CH3-CH3 → CH2=CH2, metan- bezfarebny plyn, hlavna zloz. zem. plynu(90%),
vznika pri rozklade celulozy v bahnitych oblastiach, tiez sa vola bahenny plyn-bansky
plyn, zmiesanie so vzduchom-vybuch, vyhrevne palivo, vyr sur. v ch. priem., pouzi.
sa na vyr. acetylenu, etenu sadzi, kyanovodikov propan, butan – ich zmes ako palivo do
varicov benzin – zmesi uhlov. [C4 az C11], zloz. zavisi od zloz. ropy, destilaciou ropy-primar. benzin-z neho motorovy, technicky, lekarsky, kvalita motor. benzinu suvisi s ch. zlozenim,
ktore ovplyvnuje antidetonacne vlastnosti, najslabsie antid. vlast. maju alkany s nerozvet.
retaz. , najvyh. s rozvet. reta., meradlom akosti benz. je oktanove cislo, vyjad. Mieru
odolnosti paliva v spalovacom motore proti klepaniu, heptan=0, izooktan=100, benzin 91
– maju rovnake anidet. vlast. ako 91% izookt. a 9% heptanu, 30-70 zo zaciatku a potom
sa zvysuje to cislo---chemickymi. zluc.[tetraetylolovo], reformovanim, prid, latok
s vysk. oktan. cislom Alkyl – jednovazbova skupina ktora vznika odtrhnutim jedneho atomu
vodika z molekuly alkanu, metyl[ CH3-],etyl[CH3-CH2-], propyl[CH3-CH2-CH2- ].

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk