Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Chémia d-prvky

d prvky-prechodne prvky,valencne elektrony ns
(n-1)d1-10,kde n je 4-7.Su v 4 horizontalnych radoch.
spolocne vlastnoti-a;vsekty d su kovy,mensie atomove polomery,
neuplne obsadeny d orbital,velka hustota,vysoke teploty topenia a varu,
tvrde b;atomy-v zluceninach rozne ox.cisla,na tvorbu vazieb-ns,
(n-1)d elek.Zn,Cd,Hg-uzatvorena konfiguracia-malo sa podielaju na
kovovej vazbe.Hg-mimoriadne nizke teploty topenia
c;iony a zl.-farebne-prechod d elektr.Iony s prazdnym d orbitalom,
alebo len len celkom zaplnenym d su celkom bozfarebne
d;mnohe z prechodnych prvkov a ich zlucenin-katalyzatory
e;tvoria zluceniny s koordinacnou vazbou-koordinacne
Vyskyt a vyroba prech.prvkov.-prech.prvky su od skandia po zelezo
.V prirode ako zl.s kyslikom-oxidy a oxoaniony,od Fe po Zn-sulfidy,
Au,Pt-malo uslachtile kovy,su v rydzom stave,alebo zliatinach.
Dostupnost v hutnictve.Prechodne prvky sa ziskavaju redukcnymi dejmi
M+ne-M,redukovadlo.C,Co,Mg,Al,H,alebo sa elektrolyticky v roztoku
alebo tavenine vyrabaju.Priprava kovov
2ZnS+3O2---2ZnO+2SO2,,,,,ZnO+C-----Zn+CO

Zluceniny d prvkov-najvyssie hodnoty ox.cisla maju at.tychto prvkov
v zluceninach s fluorom a kysl.(VF5,CrO4,WF6).S rastucim ox.cislom
atomov kovu rastie koval.

Povaha vazby(kov-kyslik v ox.anionoch)
S rastucim ox.cislom atomu kovu sa v kyslikatych zluc.kyselinotvorne
vlastnosti zosilnuju a zasadotvorne zoslabuju.
Skup.zeleza-Fe=prvok 8 skup.periodickej sustavy.S Co a Ni-triada zeleza.
Fe je po O,Si,Mg strvty najrozsirenejsi prvok v prirode.Ciste Fe-Striebroleskly,kujny,
tazny,pre tech.ucely makky kov,ferromagneticky,neuslachtily,so zriedenyni
kys.reaguje ako zeleznaty alebo zelezitych soli vodika Fe+H2SO4....FeSO4+H2
Za zvysenej teploty reaguje s Cl,O S.
Zliatiny-ciste Fe sa nepouziva,zvacsa jeho zliatiny.Tuhy stav=honogenne
latky-zliatiny.Ich vastnosti mozeme menit zmenou ich vzajomneho pomeru
zloziek,alebo zmenou samotnych zloziek.
Zluceniny zeleza- V zluceninach maju atomy vacsinou ox.cislo 2alebo3
Z jednoduchych zlucenin su stalejsie zluceniny zelezite.

Skup.medi-Cu,Ag,Au=1.B
Na orbitale jeden valencny elektron,na rozdiel od alk.kovov vsak(n-1)
vstva nema oktet(osemelektronove usporiadanie)ale (n-1)d orbitaly
su celkom obsadene 10 elektr.tieto elektr.-vazby v kovoch aj v ich zluceninach.
Maju vyssie teploty topenia,vacsie hustoty,mansie ato.polomery ako at.alk.kovov.
Vyborne vedu teplo aj el.prud,tazne,kujne,Cu=cervenkastaAg=biele Au=zlte.
Atomy-ox.cisla-vacsie ako 1.(mednate,zlatnate,medne,alatite)
Cu-na vzduchu sa pokryva zelenou vrstvickou hydrogen uhlicitanov-medenkou
Redukuje 3Cu+8HNO3---3Cu(NO3)2+2NO+4H2O
Au-na vzduchu stale-lucavka kralovska,Ag-na vzduchu cierne(ucinkom sulfanu
a vznika Ag2S)

Zluceniny mednate-v H2O sa rozpustaju za vzniku tetraakvakationov
[Cu(H2O)4]2+,ktore existuju aj v modrej skalici.Zluceniny striebra-su vyznamne,
vo H2O nerozpustne halogenidy striebra AgCl,AgBr,AgI,su citlive na svetlo,
toto sa vyuziva vo fotografiach,kde sa uplatnuje bromid strieborny.Kovy skup.medi-
siroke uplatnenie,predovsetkym vsak v zliatinach.Ag-na vyrobu fotografickeho
materialu,aj na vyrobu zradiel.Zl.medi-ochrana rastlin,Ag-lekarstvoAu-v karatoch
Skup.zinku-Zn,Cd,Hg-prvky 2.B,maju v ns orbitaloch 2 valencne elektr.Od prvkov
2.A skup.sa lisia zaplnenymi (n-1)d orb.vacsi naboj jadra,mensie ato.polomery,
menej reaktivne,nezlucuju sa vo vazbach,striebroleskle kovy,nezke toploty topenia,
stale ox.cislo 2(zinocnaty,ortutnaty)Zn,Cd-neuslachtile kovy Zn+H2SO4—ZnSO4+H2
Hg-uslachtily kov.Zn-ako ochrana proti korozii v pozinkovanych plechoch a predmetov
zo zeleza.Hg-do teplomerov,laboratornych pristrojov,vybojok,ako elektroda v solanke,
v podobe zliatin-amaganov.Zluceniny Cd,Hg-jedovate

PS:pre spravne pouzitie treba zmensit na 5 pismo vo worde :-).

Zdroje:
skolska kniha -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk