Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fyzika Kmitanie

Oscilator- zariadenie ktore volne kmita
Harmonicke kmitanie- dej ktory vykonava oscilator,je to
najjednoduksi kmitavy pohyb.Kmit-periodicky sa opakujuca cast
kmitaveho pohybu.Perioda kmitu-cas za kt.oscil.vykona 1kmit.
Rychlost kmit.pohybu za cas t je vyjadrena rovnicou v=w.ym.coswt
je umerna podla funkcie cos.
Izochromne kmitanie-2kmit,kt.kmitaju na priamke a kmitaju
s rovnakou uhlovou frekvenciu.
Okamzita vychylka-je okamzita poloha kmitajuceho zavzaia.
Meni sa periodicky vzhladom na rovnovaznu polohu nadobuda
kladne aj zaporne hodnoty.Najvacsia vychylka ampl.
Ok. vych. jednoznacne urcuje faza kmit.pohybu.
Rovnica ok.rychlosti v = wym.cos.w.t
Takto vyp.velkost ok rychlosti v case t.meni sa periodicky podla funkcie cos.
Zrychlenie kmit poh.je priamo umerne ok. vychylke ale v kazdom okamihu ma iny smer. Faza kmit.poh. y = ym .sin(wt+ )
Zaciatocna faza-urcuje hodnotu okamzitej vychylky v zaciatocnom okamihu.
Zlozene kmitanie- ak hm.bod kona sucastne niekolko harmonickych
pohybov dostaneme superpoziciu=zlozene kmit.
Nejjednoduksie zlozene kmitanie dostaneme superpoziciou harmonickych
pohybov ktore prebiehaju v 1 priamke a maju rovnaku uhlovu frekvenciu
w1=w2. Takzeto kmitanie= izochromne =rovnaku uhlovu frekvenciu.

Zdroje:
kniha -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk