referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eugénia
Sobota, 18. septembra 2021
Časy v anglickom jazyku
Dátum pridania: 13.08.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Anega
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 290
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 16m 40s
Pomalé čítanie: 25m 0s
 

Tvorí sa:
am/ is/ are + going + to + infinitív

Oznamovací a záporný spôsob
I ´m (am)
´m not

He, she, it ´s (is)
isn´t
going to work.
We, you, they ´re (are)
aren´t


Otázka
When am I going to arrive?
is she, he, it
are we, you, they

Otázka a odpoveď áno/nie
Are they going to get married? Yes, they are. / No, they aren´t. – Budú sa brať? Áno, budú./Nie, nebudú. 7. Predprítomný čas jednoduchý – Present Perfect Simple

Použitie:
Popisuje udalosť, ktorá pokračuje z minulosti do prítomnosti. Má význam prítomného času. Pozerá sa späť z prítomnosti do minulosti a vyjadruje, že sa niečo stalo skôr a svojimi následkami trvá do súčasnosti. 1. Vyjadruje činnosť v minulosti. Zaujímame sa o zážitky ako o časť niečoho života.
I´ve travelled a lot of Africa. – Veľa som cestoval v Afrike. They´ve lived all over the world. – Žili po celom svete. Vo vetách podobného typu sa obyčajne používa v otázke „ever“ a v zápore „never“.
Have you ever been in a car crash? – Zažili ste niekedy zrážku áut?
My mother has never flown in a plane. – Moja matka nikdy neletela v lietadle. 2. Vyjadruje činnosť alebo stav, ktorý začal v minulosti a pokračuje do prítomnosti. I´ve known Alice for six years. – Poznám Alicu 6 rokov. How long have you worked as a teacher? – Ako dlho pracujete ako učiteľ?

Vo vetách podobného typu sa bežne používajú predložky „for“ a „since“. We´ve lived here for two years. (a period of time) – Bývame tu dva roky. (časové obdobie)
I´ve had a beard since I left the army. (a point in time) – Mám bradu od tej doby, čo som opustil armádu. (bod v čase)

Poznámka:
V mnohých jazykoch sa predprítomný čas vyjadruje prítomným časom. Je to svojím spôsobom logické. – Peter is a teacher for ten years. – Peter je učiteľom 10 rokov. Avšak AJ má predpítomný čas, ktorý sa díva z prítomnosti do minulosti. Takže v AJ povieme: Peter has been ...
Nesprávne: Peter is a teacher for ten years. Správne: Peter has been a teacher for ten years. –Peter je učiteľom 10 rokov. Predprítomný čas vyjadruje minulú akciu s výsledkom v súčasnosti. Často vyjadruje nedávnu (súčasnú) akciu. I´ve lost my wallet. (I haven´t got it now.) – Stratila som peňaženku. (Nemám ju teraz.)
The taxi´s arrived. (It´s outside the door now.) – Prišiel taxík. (Je teraz vonku za dverami.)
Has the postman been? (Are there any letters for me?) – Bol tu poštár? (Sú tu nejaké listy pre mňa?)

Príslovky just, already a yet sa často používajú. Yet sa používa v otázke a zápore.
She´s just had some good news. Mám práve dobré správy. I´ve already had breakfast. – Mal som už raňajky. Has the postman been yet? – Už tu bol poštár?
It´s 11.00 and she hasn´t got up yet. – Je 11.00 hodín a ešte nevstala.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.