Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychológia obory, školy

1A-Psychologie

psyché=duše, logos=nauka, řád, zákon
definice: nauka o chování a prožívání člověka
Platon, Aristoteles – 400 BC, spis ,,O duši“ – poprvé slovo duše, ,,Duše je vším, co jest.“
samostatná věda od 19. století
zkoumá lidské duše jako lidstvo samo
zkoumá chování, jednání a prožívání člověka (jednání – vědomá činnost, rozum;chování – nevědomá činnost, veškerý projev lidské psychiky,jednání)
chce porozumět chování a prožívání a působit na ně

Ps. obory:

teoretické = základní:
obecná ps.: obecně popisuje stavy, myšlení a prožívání člověka
obecné zákonitosti, co máme všechno společné
ps. osobnosti: podobnosti a odlišnosti člověka
člověk jako jedinec, co určuje jedinečnost
sociální ps.: zkoumá jednání, myšlení a prožívání člověka
vliv soc. vztahů na jedince, soc. interakce
ontogenetická ps.: vývoj člověka a psychiky
fáze lidského života
otázky utváření psychiky
patopsychologie: abnormálnosti v ps. výbavě
patol. jevy=odchylky norm.jednání
psycholingvistika:vztah mezi myšlením a řečí
komparativní ps.: porovnává výsledky oborů
snaží se výsledky z jednotlivých oborů scelit

praktické = aplikované
klinická ps.: diagnostika, terapie, léčení
forenzní = soudní ps.: vyšetřování, kriminalistika
ps. práce, sportu, pedagogická, umění, vojenská
ps. reklamy:1-podprahová reklama
2-neúplné informace
3-dojem většiny (4 z 5 lékařů…)
4-předstírání časového tlaku (likvidace)
5-navozování různých emocí (jistota, štěstí,sexualita,…)
6-animismus (věci mají duši), znak infantility
7-exaktní lež (%,statistiky)= > přesvědčení (Ph v ústech)
8-nápadnost, opakování
9-dynamika (akční, plná života)

Ps. školy
Experimentální ps.:
psychofyzika:pohled na duši jako na mechanismus
-duše=stroj, individuální pohled na jedince
-W. Wund:SRN fyl.

a psych., *1.psycholaboratoř
diferenciální ps.: jedinečnost člověka
Tvarová ps.=gestaltismus=celostní ps.:tvar, celek je vždy víc než souhrn částí
-tvar je víc než suma
-celkový pohled na člověka
-př.:nemůžeme pozorovat jen duši nebo chorobu, ale musíme ho brát jako celkovou bytost(přirovnáváno k melodii=>0 jednotlivé noty, ale teprve celá skladba dává melodii)
-W.Köhler+Max Wetheim-němci
Behaviorismus: představa:člk jako černá skříňka, do které přicházejí a odcházejí podněty a na ty se potom nějak zachová(reakce)
-spekulovat o prožitcích je zbytečné, diagnózu zjišťovat pouze na základě chování
-behav. se nesmí zabývat tou černou skříňkou, ale jen podněty a reakcemi
-John Watson, IP Pavlov (zákonitosti reflexního oblouku)
Hlubinná ps:Z.Freud (objevil nevědomí),K.G. Jung (F. žák a odpůrce)
- zabývá se nevědomými procesy
-sen, halucinace, fantazie, hypnóza, metoda psychoanalýzy
-podstatné o člku se dovíme z nevědomé vrstvy
-jádro člka - ID má podstatu =>vášně=temné touhy, které se nemohou uskutečnit X tlaky = zákazy (to nesmíš, to se nedělá = SUPEREGO)
-vlastní já =*soupeřením jeho přirozenosti a cenzur. tlaky
-jak se dostat k temné síle, k tomu ID =>prostřednictvím snu (Freud – snaha dobře vyložit sen<=pomoc při léčbě)
Humanistická ps.:* po WWII.
-chce polidštit tento obor
-protipól behav. a freudismu
-A. Maslow, C. Rogers – USA
-člověka nelze zkoumat na základě stimulů a reakcí na ně, ale jako člověka,
-vědomí, kreativita, úcta k člku
-každodenní existence člověka, psycholog také jen člověk
-vše je povoleno, jen když to pomůže

NYNÍ:všechny zároveň, Humanistická ps.,Neofreudismus.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk