referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oskar
Pondelok, 8. augusta 2022
Sociológia Pojmy zo sociológie
Dátum pridania: 03.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mato.X
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 171
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 27m 40s
Pomalé čítanie: 41m 30s
 
DEMOGRAFIA- greck. slova demos- ľud, grafia- popisovať, vedný odbor zaoberajúci sa reprodukciou ľudských populácii alebo, demografickou reprodukciou. Vedecké štúdium ľudských populácii s ohľadom na ich počet, štruktúru a vývoj. Predmetom demografie sú tzv. populačné javy ako narodenie, manželstvá, úmrtnosť, migrácia a pod.a faktory, kt. sú s nimi spojené. Pojem demografie po prvýkrát uviedol A.Guilard v r.1855. Poznatky demog. však môžeme klásť do polovice 17st. kedy bola publikovaná práca Graunta- venovaná problém. úmrtnosti a založená na štatistickom spracovaní lístkov o úmrtiach v meste LO
DEMOGRAFICKÁ ŠTRUKTÚRA- v širšom slova zmysle skladba obyvateľ podľa všetkých jeho zistených charakteristík, v užšom slova zmysle bežnejšom v demografii ide o zloženie populácie. Konkrétne sa rozumie podiel, proporcionalita mužov a žien a jednotlivých, rôznym spôsobom vymedzených vekových skupín danej populácii (pyramída veková), pričom sa obidva znaky vetšinou vzájomne popisujú.V soci. sa DS bežne popisuje všetkými znakmi, ktoré sa nejakým spôsobom vzťahujú k reprodukcii obyvateľstva: okrem podielu mužov a žien a zastúpenia jednotlivých vekových skupín tiež podielom ženatých, slobodných a ovdovených. resp. rozved. počtom detí a charakt. /neúpl
EMIGRÁCIA- z lat. emigrate- sťaho.sa, vysťah.). Presťahovanie do iného miesta, trvale alebo dočasne. Častý ekvivalent pojmu emigrácia je vysťahovalectvo. Väčšina hosp. vyspelých krajín, kt.sú cieľom masovej emigrácie, je nútená trvalo vypracovať migračnú politiku vrátane sankcii proti ilegálnej imigrácii. Impulzom jednorazových rozsiahlých emigrácii môže byť prudký hosp. pokles v niektorých krajinách, príp. hladomor ako dôsledok klimatizačného výkyvu, ale tiež vojna. Početné emigrácie sa stávajú problémom pre emigračné i imigrač. krajiny, prvé strácajú veľký diel najnadanejších časti obyvat. /intel.odliv mozgov/, v druhých sa trvalo udžujú komunity imigrantov často jazykovo, etnicky a kult odliš. od pôvod obyvat.
FLUKTUÁCIA- lat.sl.fluktuacio- vlnenie, prúdenie, kolísanie. Pojem použív. pre vyjadrenie zmien pracovného pomeru v rámci podnikov /odvetví,oblastí/ spôsob. odchodom a príchodom pracovníkov. Úroveň fluktuácie závisí na celkovej situácii na trhu práce a na schopnosti podniku reagovať na potreby a požiadavky zamestn.Sociologicky je flukt. jedna z foriem pracovnej mobility. Znamená zmenu zamestnávaťeľa, zamestanie alebo profesie /povolania/ Prechod pracovníka do inej hosp. organ. prebieha buď v rámci rovnak. prof.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.