referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Účtovníctvo Rozdelenie majetku
Dátum pridania: 12.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: WomanLolita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 234
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 1m 20s
Pomalé čítanie: 2m 0s
 
DLHODOBY MAJETOK
DNM – zriadovacia naklady:naklady na zariadenie nasej firmy
- aktivačné náklady na vývoj: náklady na prototyp, model,
- softrvér: programové vybavenie počítača
- ocenitelné práva – licencie, ochr.známky, značky, výrobné postupy, tech.postupy
- goodwill – dobré meno podniku
- ostatný dlhodobý majetok – j.t.kt nevieme presne zaradiť do predch.skupín
DHM – odpis:/stavby,samost hnut.veci a sub.hn.vec,pest.cel.trv.poras,zak.stado a taž.zv,ostat/
- neodpisovany/pozemky, umelec.diela a zbierky/
DFM –podiel.cen.pap a podiely,dlhové cenn.pap., pôžičky v UJ v kons.celku, ostatné pôžič.,
DLHODOBÉ POHLADAVKY - pohľadávky
KRATKODOBY MAJETOK
ZASOBY –material/obstranie,mater.na sklade, na ceste, nedokon.výr., polot.,výrob,zvierata,
obstaranie tovar.,tovar.na sklad.a v pred.,tovar.na sklade, obaly,nahr.diely
KRAT.POHL – pohľad.voči zames., voci daň.úradu, pohľ.voči zames., pohľ.voči podnikateľ
KRAT.FIN.MAJ – peniaze: v pokladni
- Peniaze na bank. účtoch – bežné účty(VPD.PPD)
- účty terminované – VTP
- ceniny: kolky, pošt.znám, strav lístky, šeky, kredit.karty, tel.karty, benzín
- Majet.a dlhov.cenne papiere: vlastné akcie, podiely, dlhopisy, oblikácie
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA
Základné imanie
Kapitálové fondy – obvykle z externých zdrojov:darovanie., bezopl zisk majet
Fondy zo zisku – Základný rezervný fond, štatutárne fondy, nedelitelné fondy, ostatné fondy
VH z min.rokov
VH bežného účtovného obdobia – dividenty, tantiemy, pridel do fony tvor.zo zisk, zvýš.ZI,s.f
CUDZIE ZDROJE KRYTIA
Rezervy, Záväzky /vočí dodavateľom, zamestnancom, daň.úradu/, úvery.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.