Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejepis Rím

Púnske vojny- 1.(264-241pnl)
2.(218-201pnl), 3. (149-146pnl)
Rímske dejiny-kr(753-510pnl)
rep(510pnl-31nl),cis(31-476nl)
--------------------------------------
nobilita-bohatí/proletári-chudobní
Tiberus,Gaius-Gracchovci : pôda-
rodina(1000jutár),zvyšok rozdelený
rolníkom(30jutár)/ t-zavraždený,
g-donútený spáchať samovraždu
Gaius Marius:žoldnierska armáda,
aj s bezzemkami,kt. mali dostať pôdu
---------------------------------------
Občianska vojna: Populári-Optimáti
P(ľud,stúpenci reforiem,Gaius Marius),
O(bohatá aristokracia,odporcovia reforiem
Lucius Cornelius Sulla)/ vyhral Sulla-dikt
atúra,Proskripcie(verejné zoznamy politic.
nepriateľov kt.sa môžu zavraždiť)do-79pnl
Spartakovo povstanie:(73-71pnl)-v meste
Capua, otroci boli poratení Crasusuom
-----------------------------------------
Rím-královstvo:král-senát
10rodov-kúria,tribuna-ľudové zhromaždenie
Servius Tulius: obyv-5 tried(centúrií),každá
centúria poskytla tolko vojakov kolko hlasov
mala v sneme
Obyvatelstvo:Patríciovia(vlastníci pôdy),
Plebejci(remeselníci,rolníci.konali vojenskú
službu,potomkovia prisťahovalcov),Proletári
(nemali nič okrem detí,živil ich štát),Otroci
(zajatcovia z vojen,dlžníci)
Tarquinius Superbus-končí obdobie kráľovstva
---------------------------------------------------
Republika:Senát(chod republiky-300,600,900č)
Konzul(najvýšší úradník rep),Prétor(sudca),
Kvestor(štátna pokladnica),Cenzor(odhadoval
majetok obyvateľov),Edil(policajt,organizoval
verejné akcie),Diktaitor(len v krízovej situácii,
na 1/2 roka,nadradený senátu,abs. práva).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk